"மணப்பாறை மாட்டுச் சந்தை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு