"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|2,904,631
|75,601
|2,662,115132
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MZ_GOV_PL |title=Ministerstwo Zdrowia |publisher=Ministry of Health (Poland) |date=2829 September 2021 |access-date=2829 September 2021 |via=Twitter |language=pl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[யப்பான்]]{{efn|name="DiamondPrincess"}}
|1,696697,061631
|17,511551
|1,642647,974414
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21312newpage_21339.html |script-title=ja:新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について|language=ja |trans-title=About the current situation of new coronavirus infection and the response of the Ministry of Health, Labor and Welfare |date=2829 September 2021 |access-date=2829 September 2021 |publisher=Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Czech Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|145,167
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-izplatiba-latvija |title=Covid-19 izplatība Latvijā |trans-title=Distribution of Covid-19 in Latvia|website=covid19.gov.lv|language=lv|date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|155,469
|1,351
|143,316
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=2829 September 2021 |publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik |access-date=2829 September 2021 |title=Koroonaviiruse andmestik |publisher=Estonian Health Board}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taliban.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|124,362
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/ |title=Afghanistan Covid-19 Cases |publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan) |date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|154,722
|1,351
|142,671
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en |title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=28 September 2021 |publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik |access-date=28 September 2021 |title=Koroonaviiruse andmestik |publisher=Estonian Health Board}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Namibia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நமீபியா]]
|127,373493
|3,494
|122,754788
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=155995170058158156683503322658&set=pcb.155995290058146156683609989314|title=Summary of the national update |publisher=Ministry of Health and Social Services (Namibia) |via=Facebook |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும்]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[வடக்கு சைப்பிரசு]].}}}}
|118,181298
|553
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=2728 September 2021|access-date=2729 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|104,348
|3,211222
|86,851
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es |website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[உருவாண்டா]]
|9697,982190
|1,258259
|8991,159490
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=2728 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health|user=RwandaHealth|number= 14426043999651348501442959490395955200 |date=2728 September 2021|title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 மாலைத்தீவுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மாலைத்தீவு]]
|84,484579
|231
|82,676769
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=31 August 2021|access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 14425345073918935061442896887921577984 |title=Coronavirus in Maldives |user=HPA_MV|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|83,030342
|1,841859
|52,292531
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/ |title=COVID-19 Clinical Management Summary |date=2627 September 2021 |access-date=2728 September 2021 |publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செனிகல்]]
|73,747757
|1,855
|71,612694
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[தோனெத்ஸ்க் மாகாணம்|தோனெத்ஸ்க்]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|6566,645394
|4,808834
|51,364906
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-2829-sentyabrya-vsego-6564566394-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 2829 сентября всего 6564566394 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மலாவி]]
|61,517528
|2,278279
|54,668723
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.health.gov.mw/ |title=Covid 19 National Information Dashboard |publisher=Ministry of Health and Population (Malawi) |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ivory Coast|Cote d'Ivoire]]
|5960,977020
|607611
|57,606717
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1168|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 02 aout 2021|work=sante.gouv.ci|date=2 August 2021|access-date=11 August 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/244922065530890/photosphoto/?fbid=226290409542638&set=a.643686678987758/4552594834763570/225743672930645|title=Gouvernement de Côte d'Ivoire|via=Facebook|date=2728 September 2021|access-date=2729 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[திரான்சுனிஸ்திரியா]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|55,244499
|1,330338
|52,123252
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|45,812870
|1,213216
|4344,893025
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14425493279148359721442909803857149952 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சூடான்]]
|38,201245
|2,894900
|32,038054
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/29919860810743502994235084182783|script-title=ar:التقرير الوبائي التراكمي ليوم الأحد 11 يوليو 2021م|language=ar |via=Facebook |date=2528 September 2021 |access-date=2629 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|37,472501
|336
|36,490560
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/ |title=Situação Atual |trans-title=Current Situation |language=pt |website=covid19.cv |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மூரித்தானியா]]
|35,889942
|772773
|34,399484
|<ref>{{#invoke:cite web||date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|publisher=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||date=2728 September 2021 |script-title=ar:حالة اليوم |language=ar |trans-title=Today's Status |url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/photos/a.109982187291684/385465183076715386080319681868/|publisher=Ministère de la Santé du Mauritania|via=Facebook}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Guyana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கயானா]]
|31,148359
|762778
|26,270639
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!-- <ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.facebook.com/mohguyana/posts/2495775140726017|title=Guyana COVID-19 Dashboard |via=Facebook|author=Ministry of Health - Guyana|date=1 December 2020|access-date=1 December 2020}}</ref> --><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.health.gov.gy/|title=Home|publisher=Ministry of Health (Guyana)|access-date=2728 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கினி]]
|30,382392
|378
|28,798822
|<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://anss-guinee.org/ |title=Situation du coronavirus en Guinée |trans-title=Coronavirus situation in Guinea |language=fr |publisher=Agence Nationale de Sécurité Sanitaire |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Gabon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Abkhazia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]].}}}}
|27,479610
|416
|22,590
|<ref>{{cite news |title=ОПЕРШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 126131 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯЧЕЛОВЕКA|url=https://apsnypress.info/ru/item/47724789-opershtab-diagnoz-covid-19-podtverzhdjon-u-126131-chelovek-tri-letalnykh-sluchayacheloveka|access-date=2728 September 2021 |work=Apsnypress |date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tanzania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Togo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டோகோ]]
|25,252323
|227
|22,433741
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid19.gouv.tg/ |title=Situation au Togo|trans-title=Situation in Togo |language=fr |website=covid19.gouv.tg |publisher=Government of Togo |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாவோஸ்]]
|23,488
|17
|8,687
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.covid19.gov.la/ |title=ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)|trans-title=Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19) |language=lo |website=covid19.gov.la |publisher=Laos Coronavirus Task Force |date=2729 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/267-2020-04-02-03-26-32|script-title=lo:ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ|trans-title=Additional details of all 10 Covid-19 infected people|language=lo|website=www.moh.gov.la|access-date=4 April 2020}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Benin.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|20,930
|<ref>{{#invoke:cite web | |title=Coronavirus (Covid-19) |url=https://www.gouv.bj/coronavirus/ |access-date=14 September 2021 |publisher=Gouvernement de la République du Bénin |language=fr}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |title=Ministère de la Santé du Bénin |url=https://www.facebook.com/msantebenin/posts/200721785463627 |date=24 September 2021 |access-date=28 September 2021 |publisher=Ministère de la Santé du Bénin via Facebook |language=fr}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Laos.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லாவோஸ்]]
|22,441
|16
|8,687
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.covid19.gov.la/ |title=ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ: ຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19)|trans-title=Task Force to Prevent, Control and Address Outbreaks: New strain of pneumonia (COVID-19) |language=lo |website=covid19.gov.la |publisher=Laos Coronavirus Task Force |date=27 September 2021 |access-date=28 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/267-2020-04-02-03-26-32|script-title=lo:ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງ 10 ຄົນ|trans-title=Additional details of all 10 Covid-19 infected people|language=lo|website=www.moh.gov.la|access-date=4 April 2020}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Haiti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Belize.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெலீசு]]
|1920,945295
|405408
|17,568758
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/Belizehealth/photos/pcb.27769350426048932780573068907757/2780572512241146/2779793372319060|title=Belize COVID-19 Cumulative Report |publisher=Ministry of Health and Wellness (Belize) |via=Facebook|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Papua New Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பப்புவா நியூ கினி]]
|19,523903
|227229
|18,353431
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.info.gov.pg/ |title=Covid-19 In PNG Statistics |website=covid19.info.gov.pg |publisher=Joint Agency Task Force National Control Centre for COVID-19, Government of Papua New Guinea |date=2628 September 2021 |access-date=2729 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வடக்கு சைப்பிரசு]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''வடக்கு சைப்பிரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சைப்பிரசு]].}}}}
|19,302386
|78
|18,302419
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=2728 September 2021 }}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of East Timor.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|18,275
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.tl/en/dashboard/|title=[Current Situation] COVID-19 தொற்றுகள் in Timor-Leste|publisher=COVID-19 Timor-Leste Dashboard|date=26 September 2021|access-date=26 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வடக்கு சைப்பிரசு]]<!-- Note that short names are used unless distinction is needed. Do not abbreviate "northern"-->{{efn|name="TRNC"|'''வடக்கு சைப்பிரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சைப்பிரசு]].}}}}
|19,302
|78
|18,302
|<ref>{{#invoke:cite news| |title=KKTC Sağlık Bakanlığı |url=https://saglik.gov.ct.tr/COVID-19-GENEL-DURUM |website=saglik.gov.ct.tr | lang=tr |access-date=27 September 2021 }}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Somalia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Curaçao.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[குராசோ]]
|16,383428
|161162
|15,797836
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><ref>{{cite news |url=https://www.curacaochronicle.com/post/local/1045-positive-covid-19-cases-1-death-reported/|title=1045 positive COVID-19 தொற்றுகள்; 1 இறப்பு reported|website=Curacao Chronicle |access-date=2728 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taiwan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தைவான்]]{{efn|'''தைவான்'''{{olist|list_style_type=none<!-- list style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes) -->
| Including cases from the [[COVID-19 pandemic on naval ships#ROCS Pan Shi|ROCS ''Pan Shi'']].<!--The claim that Taiwan includes mainland China is not realistic. Do not add again.-->}}}}
|16,205216
|842
|{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite web|title=COVID-19 全球即時疫情地圖|url=https://covid-19.nchc.org.tw/dt_005-covidTable_taiwan.php?downloadall=yes&language=en|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref><ref>{{cite web|title=新增9例境外移入COVID-19確定病例|url=https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/SWkS7zioiivG05EwhTRIdw?typeid=9|date=27 September 2021|access-date=27 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Aruba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அரூபா]]
|15,432448
|166
|15,013041
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.arubacovid19.org/ |title=Casonan di Corona Virus na Aruba 2728 di September 2021 |language=pap, en |website=www.arubacovid19.org |access-date=2728 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Mauritius.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Mali.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[மாலி]]
|15,165182
|547548
|14,271285
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/communiques |title=Du Ministere de la sante et du développement social sur le suivi des actions de prevention et de riposte face a la maladie a coronavirus |trans-title=From the Ministry of Health and Social Development On Monitoring Prevention and Response Actions Facing Coronavirus Disease|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021|website=sante.gov.ml |language=fr-fr}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Burkina Faso.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புர்க்கினா பாசோ]]
|14,199213
|181183
|13,853869
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sigbf226/photos/a.554191484923899/15783607658402941578783325798038/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso |via=Facebook |language=fr|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Nicaragua.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Lugansk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[இலுகன்சுக் நகரம்|இலுகன்சுக் <br/>மக்களாட்சிக் குடியரசு]]{{efn|name="DNR-LNR"}}
|12,596751
|1,265326
|9,430619
|<ref>{{#invoke:cite news| |script-title=ru:Всего по состоянию на 09:00 2729 сентября|trans-title=Total as of 09:00 September 2729|url=https://wwwmzlnr.facebook.comsu/ministeresantetchad2021/photos09/a.59762850401756129/1246679672445771vsego-po-sostoyaniyu-na-0900-29-sentyabrya/|access-date=2729 September 2021 |work=mzlnr.su |date=2729 September 2021 |language=ru}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Djibouti.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சீபூத்தீ]]
|12,253636
|162167
|1112,838045
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.facebook.com/minister.sante.dj/photos/a.1390385961000334983719351666999/4524077084297857/4507251565980409|title=Communique De Presse COVID-19 |via=Ministere de la Santé de Djibouti on Facebook |date=2328 September 2021|access-date=2329 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எக்குவடோரியல் கினி]]
|12,214
|146
|10,225721
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://guineasalud.org/estadisticas/ |title=Covid 19 de Guinea Ecuatorial |trans-title=Covid 19 in Equatorial Guinea |language=es |publisher=Guinea Ecuatorial Salud |date=2227 September 2021 |access-date=2328 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Hong Kong.svg|22px|border|alt=|link=]]
|10,917
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://moh.gov.ss/daily_updates.php|title=Update on COVID-19 Response |date=2021-09-06|access-date=2021-09-08|publisher=Ministry of Health Republic of South Sudan}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=South Sudan: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|url=https://covid19.who.int/region/afro/country/ss|access-date=27 September 2021|website=covid19.who.int}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எக்குவடோரியல் கினி]]
|11,806
|142
|10,225
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://guineasalud.org/estadisticas/ |title=Covid 19 de Guinea Ecuatorial |trans-title=Covid 19 in Equatorial Guinea |language=es |publisher=Guinea Ecuatorial Salud |date=22 September 2021 |access-date=23 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|8,874
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19response.lc/|title=Saint Lucia's COVID-19 Dashboard [Statistics]|publisher=Ministry of Health and Wellness (Saint Lucia)|date=27 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[யேர்சி]]
|9,912988
|78
|9,582667
|<ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx |title=Coronavirus (COVID-19) cases |publisher=States of Jersey |access-date=2428 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of The Gambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|9,571
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.gm/covid-19-report/|title=The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report|publisher=Ministry of Health (The Gambia)|date=24 September 2021|access-date=26 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[யேர்சி]]
|9,912
|78
|9,582
|<ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx |title=Coronavirus (COVID-19) cases |publisher=States of Jersey |access-date=24 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Yemen.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பார்படோசு]]
|7,764981
|6869
|6,106819
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://gisbarbados.gov.bb/blog/covid-19-update-188217-new-cases-1-death-1062-in1093-isolation/|title=COVID-19 Update: 188217 New Cases, 1 Death, 1,062 In093 Isolation|publisher=Barbados GIS|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Isle of Man.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of FLNKS.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நியூ கலிடோனியா]]
|67,838176
|101114
|58
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Info coronavirus Covid-19|url=https://gouv.nc/coronavirus|access-date=2829 September 2021|website=gouv.nc|language=fr}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Brunei.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சோமாலிலாந்து]]{{efn|'''Somaliland'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Cases from this [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] are not counted by [[சோமாலியா]].}}}}
|6,409475
|409413
|4,708725
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/SomalilandMoHD/photos/a.103392227837994/394371028740111/394996928677521|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD)|title=Warbixinta Maalinlaha Jamhuriyadda Somaliland ee Covid-19|access-date=2728 September 2021|website=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD) via Facebook|language=so}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://somalilandcovid19.com/|publisher=Ministry Of Health Development Somaliland (MoHD)|title=Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka JSL|access-date=29 May 2021|website=Somaliland COVID-19|language=so}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sierra Leone.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,553

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3289668" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது