"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row"|[[File:Flag of Brazil.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பிரேசிலில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பிரேசில்]]
|21,366383,395243
|594595,653446
|20,361381,191790
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.saude.gov.br/ |title=Painel Coronavírus |publisher= Ministry of Health (Brazil) |language=pt |access-date=2829 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite news|
|url=https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/08/25/em-queda-media-movel-e-de-718-mortes-diarias-por-covid-total-de-vitimas-passa-de-576-mil.ghtml |title=Em queda, média móvel é de 718 mortes diárias por Covid; total de vítimas passa de 576 mil |language=pt-br |date=25 August 2021 |work=G1 |access-date=25 August 2021}}</ref>
|-
|Recoveries include estimations by the [[Robert Koch Institute]].<ref name="zeit"/><ref name="tagesspiegel"/>
}}}}
|4,227234,981810<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|94,051<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|3,966,664<!-- Use Zeit Online; Tagesspiegel publishes an estimate of recoveries, not an actual count -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ |title=Coronavirus-Monitor |website=Berliner Morgenpost |language=de |access-date=2 July 2021}}</ref>--><ref name="tagesspiegel">{{#invoke:cite web | |title=Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern |url=https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ |access-date=2829 September 2021 |website=Tagesspiegel |language=de}}</ref><ref name="zeit">{{#invoke:cite web | |title=Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet |trans-title=How the coronavirus affects your region |url=https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung |access-date=2829 September 2021 |publisher=Zeit Online |language=de}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பிலிப்பீன்சில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பிலிப்பீன்சு]]
|2,522535,965732
|3738,686164
|2,353365,140229
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://doh.gov.ph/bulletin |title=COVID-19 Case Bulletin |publisher=Department of Health (Philippines) |access-date=2829 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://ncovtracker.doh.gov.ph/|title=COVID-19 Tracker |publisher=Department of Health (Philippines) |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ukraine.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மலேசியா]]
|2,204215,381690
|25,695935
|2,005020,939299
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covidnow.moh.gov.my/ |title=Confirmed COVID-19 Cases [Data for Malaysia] |work=COVIDNOW |publisher=[[மலேசிய சுகாதார அமைச்சு]]|date=2728 September 2021|access-date=2729 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Sweden.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுவீடன்]]
|1,151152,173027
|14,850856
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- Do not use recoveries from platz.se, as the given source explains, there is no comprehensive and reliable source for it. --><ref name="FHM_Official_stats">{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa |title=Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00 |website=[[Public Health Agency of Sweden]] – Official statistics at arcgis |lay-url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ |lay-source=Antal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19 |language=sv |quote="Data updated daily at 11:30 [CEST]"|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Vietnam.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[வியட்நாம்]]
|770779,640398
|1819,936098
|559583,941509
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://ncov.moh.gov.vn/ |title=Cổng Thông Tin Của Bộ Y Tế Về Đại Dịch COVID-19|trans-title=Portal Of The Ministry Of Health About COVID-19 Pandemic|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021 |language=vi |publisher=[[Ministry of Health (Vietnam)]]}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Austria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|347,693
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/|title=Estadísticas Venezuela|language=es|work=MPPS COVID Patria|date=27 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டென்மார்க்]]{{efn|'''டென்மார்க்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The autonomous territories of the [[கிறீன்லாந்து]] are listed separately.}}}}
|357358,827369<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|2,652654<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|350,430776<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web | |url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning |title=Tal og overvågning af COVID-19 |date=17 September 2021 |publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority) |language=da |access-date=17 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d |title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark |publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute) |language=da |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|348,865
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=28 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டென்மார்க்]]{{efn|'''டென்மார்க்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The autonomous territories of the [[கிறீன்லாந்து]] are listed separately.}}}}
|357,827<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|2,652<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|350,430<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web | |url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning |title=Tal og overvågning af COVID-19 |date=17 September 2021 |publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority) |language=da |access-date=17 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d |title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark |publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute) |language=da |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அல்சீரியா]]
|202203,877045
|5,786797
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--<ref>{{#invoke:cite web | |title=COVID-19 : Carte épidémiologique |url=http://covid19.sante.gov.dz/carte/ |publisher=Ministry of Health, Population, and Hospital Reform (Algeria) |lang=fr-DZ |date=26 August 2021 |access-date=26 August 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ|டிரினிடாட்<br/>டொபாகோ]]
|49,822
|1,464466
|44,378575
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://health.gov.tt/covid-19-update-sunday-30th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#740 |access-date=30 May 2021|website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=2829 September 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Iceland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஐசுலாந்து]]
|11,760781
|33
|11,372398
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.covid.is/tolulegar-upplysingar |title=COVID-19 á Íslandi – Tölfræði |language=is |access-date=2829 September 2021 |website=www.covid.is}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Central African Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,555

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3289774" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது