"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', previously docked in Guam, were reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|4399922944000354<!-- US overall aggregate -->|-261727<!-- Puerto Rico -->|-8501<!-- Guam -->|-31<!-- Northern Mariana Islands -->|-3895<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, these figures will be added automatically. -->
|<!-- DO NOT REMOVE -->{{formatnum:{{Sum|706327706340<!-- US overall aggregate -->|-3044<!-- Puerto Rico -->|-143<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-30<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, these figures will be added automatically. -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref name=":1p3a">{{#invoke:cite web||title=COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada|url=https://coronavirus.1point3acres.com/en|website=1point3acres|access-date=29 September 2021}}</ref>
|2,150,396
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=28 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஈராக்கு]]
|2,000,869
|22,221
|1,907,411
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||script-title=ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العر |trans-title=The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq |url=https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/photos/a.860171854037214/4410512009003163/|via=Facebook|publisher=Ministry of Health of Iraq|language=ar|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.<ref>{{#invoke:cite news | |title=Coronavirus in the Netherlands: the questions you want answered |work=Dutch News |url=https://www.dutchnews.nl/news/2020/03/coronavirus-in-the-netherlands-the-questions-you-want-answered/ |access-date=31 March 2020}}</ref>
}}}}
|12,999001,592347
|18,162168
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="actueel">{{#invoke:cite web | |title=Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) |url=https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel |date=30 August 2021 |access-date=30 August 2021 |publisher=RIVM |language=nl}}</ref><ref>{{#invoke:cite web ||title=Statistieken over het Coronavirus en COVID-19 |url=https://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/ |access-date=2829 September 2021 |website=allecijfers.nl}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Iraq.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஈராக்கு]]
|2,000,869
|22,221
|1,907,411
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||script-title=ar:الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العر |trans-title=The daily epidemiological and vaccination situation of the Corona pandemic in Iraq |url=https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/photos/a.860171854037214/4410512009003163/|via=Facebook|publisher=Ministry of Health of Iraq|language=ar|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Japan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|516,209465
|12,847
|456,857
! scope="row" |[[மல்தோவா]]{{efn|'''மல்தோவா'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|For the [[Transnistria autonomous territorial unit|disputed]] territory of [[திரான்சுனிஸ்திரியா]], cases reported by the Republic of Moldova as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]] are included, while cases reported by the [[Pridnestrovian Moldavian Republic]] are not included.}}}}
|291292,252839
|6,732753
|275276,115345
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi |url=http://gismoldova.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b |trans-title=COVID-19 in the Republic of Moldova: current situation |access-date=2829 September 2021|website=gismoldova.maps.arcgis.com |language=ro-MD}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Slovenia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கென்யா]]
|249,174
|5,116119
|241,180411
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/MOH_Kenya |title=Ministry of Health|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021 |publisher=Ministry of Health (Kenya) |via=Twitter}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|83,342486
|1,859860
|52,531676
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/ |title=COVID-19 Clinical Management Summary |date=2728 September 2021 |access-date=2829 September 2021 |publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லக்சம்பர்க்]]
|7778,998130
|835
|76,032129
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://data.public.lu/fr/datasets/covid-19-rapports-journaliers/ |title=Coronavirus: COVID-19 |publisher=Government of Luxembourg|date=2829 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Jersey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[யேர்சி]]
|910,988008
|78
|9,667676
|<ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.gov.je:80/Health/Coronavirus/Pages/CoronavirusCases.aspx |title=Coronavirus (COVID-19) cases |publisher=States of Jersey |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of The Gambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[காம்பியா]]
|9,930934
|335338
|9,571588
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.moh.gov.gm/covid-19-report/|title=The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report|publisher=Ministry of Health (The Gambia)|date=2427 September 2021|access-date=2629 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Yemen.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[யெமன்]]
|9,016039
|1,709715
|5,605617
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite tweet ||user=YSNECCOVID19 |number= 14428558648226488361443198073681977344 |script-title=ar:آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كورونا|trans-title=Latest virus spread statistics|language=ar|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Barbados.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மாண் தீவு]]{{efn|'''மாண் தீவு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Recoveries are presumed. Defined as "An individual testing positive for coronavirus who completes the 14 day self-isolation period from the onset of symptoms who is at home on day 15, or an individual who is discharged from hospital following more severe symptoms."<ref name="isle-of-man">{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/iomgovernment/posts/coronavirus-updateas-at-4pm-on-6-april-2020-in-the-isle-of-man-there-have-beento/512394136115827/ |title=Coronavirus update|via=Facebook|publisher=Isle of Man Government |access-date=19 January 2021}}</ref>}}}}
|7,508544
|51
|6,790
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gov.im/general-information/latest-updates/|title=Latest updates|publisher=Isle of Man Government|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of FLNKS.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Eritrea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எரித்திரியா]]
|6,697709
|42
|6,629
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |title=Announcement from the Ministry of Health |url=https://shabait.com/2021/09/2829/announcement-from-the-ministry-of-health-287288/|access-date=2021-09-2829|publisher=Eritrea Ministry Of Information}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United States Virgin Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|2,032047
|19
|1,908910
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.10781237760566941078768132658925/10781231993900851078767945992277/|title=Numbers Bonaire COVID-19 |publisher=Openbaar Lichaam Bonaire |via=Facebook |date=2829 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Guernsey.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[குயெர்ன்சி]]
|1,587597
|19
|1,497500
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 Coronavirus – Testing results|url=https://www.gov.gg/covid19testresults|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021|website=www.gov.gg|publisher=Public Health Services (Guernsey)|location=St Peter Port}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of the Faroe Islands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பரோயே தீவுகள்]]
|1,140161
|2
|1,059064
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://corona.fo/?_l=en|title=Numbers in the Faroe Islands|website=corona.fo|date=2728 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref><!--Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures--><!--<ref name="gov-dk"/>--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|title=Overvågning af COVID-19|language=da|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|date=6 November 2020|access-date=6 November 2020}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flugzeugträger_Silhouette.svg|23x15px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Greenland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிறீன்லாந்து]]
|571573
|0
|441449
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus i Grønland |url=https://corona.nun.gl/?sc_lang=da|language=da,kl|access-date=2829 September 2021}}</ref><!-- Government of Denmark may or may not provide more up-to-date figures --><!-- <ref name="gov-dk"/> --><ref>{{#invoke:cite web||date=27 November 2020|title=Overvågning af COVID-19|url=https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning|access-date=9 October 2020|publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute)|language=da}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Wallis and Futuna.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,555

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3289936" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது