"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
! scope="row" |[[File:Flag of Iran.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 ஈரானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|ஈரான்]]
|5,559572,691962
|119120,888160
|45,988009,109673
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{cite news |title=Iran’s COVID-19 killsdeath 239toll more Iranians over past 24 hoursexceeds 120,000|url=https://en.irna.ir/news/8448685884488209/Iran-s-COVID-19-kills-239-more-Iraniansdeath-overtoll-pastexceeds-24120-hours000|agency=IRNA|date=2829 September 2021|access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Argentina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|5,116,207<!-- subtract recoveries from the Falkland Islands (see below their figures) -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion|title=Información epidemiológica|trans-title=Epidemiologic information|publisher=Ministerio de Salud|language=es|access-date=29 September 2021}}</ref><!--For recoveries, please use the latest "Reporte Diario Matutino", at https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/--><!--Alternative source for cases and deaths (Diario Vespertino):--><!--<ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/3-07-20-reporte-vespertino-covid-19.pdf|title=Reporte Diario Vespertino|publisher=Ministerio de Salud|language=es|access-date=3 July 2020}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Colombia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கொலம்பியா]]
|4,954,376
|126,219
|4,795,975
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=Coronavirus Colombia |website=Instituto Nacional De Salud |date=28 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Spain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|The figure for cases excludes serology–confirmed cases.
|As of 19 May 2020, the Spanish government does not publish the number of recoveries. The last update on 18 May reported 150,376 recovered patients.}}}}
|4,953956,930691
|86,358397
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--IMPORTANT: SOURCING INSTRUCTIONS! Keep the most up-to-date source uncommented and comment the others. All these three sources ("es-rtve", "es-elpais", "es-iscii") are reliable sources.--><ref name="es-rtve">{{#invoke:cite web | |url=https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-graficos-mapas-datos-covid-19-espana-mundo/|title=La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos |website=RTVE|language=es|access-date=2829 September 2021}}</ref><!-- <ref name="es-elpais">{{#invoke:cite web||url=https://elpais.com/sociedad/2020/03/16/actualidad/1584379038_891570.html|title=Casos confirmados en España y en el mundo y claves para entender el |website=El País|language=es}}</ref> --><!-- <ref name="es-iscii">{{#invoke:cite web||url=https://cnecovid.isciii.es/covid19/|title=COVID-19|work=Instituto de Salud Carlos III|language=es}}</ref> -->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Colombia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கொலம்பியா]]
|4,955,848
|126,219261
|4,797,967
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=Coronavirus Colombia |website=Instituto Nacional De Salud |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 இத்தாலியில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இத்தாலி]]
|4,665668,049261
|130,807870
|4,435441,370412
|<!-- Note: this ArcGIS map has been provided to the public by the civil protection department of Italy, and is therefore a government source --><!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |title=COVID-19 ITALIA |trans-title=COVID-19 ITALY |url=https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 |access-date=2829 September 2021 |website=opendatadpc.maps.arcgis.com |publisher=Protezione Civile |language=it}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web| |title=Ministero della Salute – Nuovo coronavirus |url=http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus |website=www.salute.gov.it |access-date=2829 September 2021|language=it}}</ref>-->
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Indonesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென்னாப்பிரிக்கா]]
|2,897898,521888
|87,216417
|2,762765,812700
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://sacoronavirus.co.za/ |title=COVID-19 Statistics in South Africa |website=sacoronavirus.co.za |date=2729 September 2021 |access-date=2829 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Malaysia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மலேசியா]]
|2,215228,690116
|2526,935143
|2,020037,299099
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covidnow.moh.gov.my/ |title=Confirmed COVID-19 Cases [Data for Malaysia] |work=COVIDNOW |publisher=[[மலேசிய சுகாதார அமைச்சு]]|date=2829 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 கனடாவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|கனடா]]{{Efn|'''கனடா''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, the Canadian province of [[கியூபெக்]] revised its criteria on recoveries. The Institut National de Santé Publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web||first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news||last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,617620,137138
|27,770819
|1,544547,869963
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite news ||url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 |title=Tracking every case of COVID-19 in Canada |date=29 September 2021|access-date=29 September 2021 |publisher=CTV News}}</ref>
|-
|16,626
|1,459,786
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/ |title=COVID-19 Outbreak |publisher=Bangkok Post|date=26 September 2021|access-date=26 September 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/thaimoph |script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand) |via=Twitter |language=th |date=2628 September 2021 |access-date=2628 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bangladesh.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|317,600
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html |title=Current situation in Switzerland |publisher=Federal Office of Public Health |access-date=29 September 2021}}</ref><!--Tribune de Genève newspaper gives approximate daily statistics for recoveries --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://interactif.tdg.ch/2020/covid-19-carte-suisse/ |title=Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse |work=Tribune de Genève |language=fr |access-date=24 December 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஜோர்தான்]]
|822,892
|10,703710
|799,849
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://corona.moh.gov.jo/en |title=COVID-19 Statistical report |publisher=Ministry of Health (Jordan) |date=31 August 2021 |access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 14428684321736826901443228877069950982 |title=COVID-19 Statistical report in Jordan |user=mohgovjo |date=2829 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Hungary.svg{{#ifeq:|1940|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Hungary]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
|784,539
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |date=29 September 2021 |url=https://koronavirus.gov.hu/#/ |access-date=29 September 2021 |work=koronavirus.gov.hu |title=Tájékoztató oldal a koronavírusról}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[ஜோர்தான்]]
|821,840
|10,703
|798,740
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://corona.moh.gov.jo/en |title=COVID-19 Statistical report |publisher=Ministry of Health (Jordan) |date=31 August 2021 |access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 1442868432173682690 |title=COVID-19 Statistical report in Jordan |user=mohgovjo |date=28 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Nepal.svg|14px|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[நைஜீரியா]]
|205,047484
|2,696702
|193,268496
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncdc.gov.ng/ |title=NCDC Covid-19 Page |work=Nigeria Centre for Disease Control |date=2829 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[உருவாண்டா]]
|97,190358
|1,259264
|91,490
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=2829 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health|user=RwandaHealth|number= 14429594903959552001443329511211347971 |date=2829 September 2021|title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,636

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290211" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது