வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[2020 மெக்சிக்கோவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மெக்சிக்கோ]]
|3,645655,599395
|276,376973
|23,999006,060959
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||title=Covid-19 Mexico |url=https://coronavirus.gob.mx/datos/ |language=es |publisher=Instituciones del Gobierno de México |access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gob.mx/salud/documentos/}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Poland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of South Africa.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென்னாப்பிரிக்கா]]
|2,898900,888994
|87,417525
|2,765766,700892
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://sacoronavirus.co.za/ |title=COVID-19 Statistics in South Africa |website=sacoronavirus.co.za |date=29 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Philippines.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Peru.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பெரு]]
|2,174175,219305
|199,329367
|2,150151,396555
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp |title=Sala Situacional COVID-19 Perú |author=Ministry of Health (Peru) |language=es |date=2829 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=noticias&institucion=minsa |title=Resultados de busqueda |website=gob.pe |language=es |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Netherlands.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|தாய்லாந்து]]
|1,591603,829475
|16,626733
|1,459470,786673
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.bangkokpost.com/specials/covid19/ |title=COVID-19 Outbreak |publisher=Bangkok Post|date=26 September 2021|access-date=26 September 2021}}</ref><!--Do not change this citation!--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/thaimoph |script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand) |via=Twitter |language=th |date=28 September 2021 |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 பாக்கித்தானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பாக்கித்தான்]]
|1,243245,385127
|27,690729
|1,167169,189566
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://covid.gov.pk/ |title=COVID-19 Situation |website=covid.gov.pk |publisher=Government of Pakistan |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Belgium (civil).svg <!-- Not the official flag of Belgium, but see talk page for objections to using the state flag as the default. -->|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பெல்ஜியம்]]{{efn|'''பெல்ஜியம்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|The number of deaths also includes untested cases and cases in retirement homes that presumably died because of COVID-19, whilst most countries only include deaths of tested cases in hospitals.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/nieuw-gemor-over-belgische-rapportering-coronadoden/10220849.html|title=Nieuw gemor over Belgische rapportering coronadoden|date=20 April 2020|website=De Tijd}}</ref>}}}}
|1,240242,232821
|25,581595
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||title=COVID-19 – Epidemiologische situatie|url=https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-epidemiologische-situatie |website=Sciensano |language=nl |access-date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |title=Coronavirus COVID-19|url=https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ |language=nl |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Romania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கோஸ்ட்டா ரிக்கா]]
|528530,077113
|6,316349
|426436,385577
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/|title=Situacion Nacional Covid-19 |website=geovision.uned.ac.cr |publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica) |language=es |access-date=2930 September 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | | url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19 |language=es |publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica) |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பொலிவியா]]
|499500,648090
|18,716726
|458459,899473
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.minsalud.gob.bo |title=Inicio |website=Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia |language=es |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பனாமா]]
|466,589851
|7,219223
|455456,950314
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://twitter.com/MINSAPma |title=Ministerio de Salud de Panamá |publisher=Ministry of Health (Panama) |via=Twitter |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | |url=http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19 |title=Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá |work=Ministerio de Salud de la República de Panamá |language=es |access-date=2930 September 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பரகுவை]]
|459,899948
|16,193195
|442443,955053
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php |title=COVID-19 |language=es |publisher=Ministry of Public Health and Social Welfare (Paraguay) |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவைத்]]
|411,572605
|2,448
|408,459499
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://corona.e.gov.kw/En/ |title=COVID 19 Updates |publisher=Ministry of Health (Kuwait) |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Slovakia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[உருகுவை]]
|388,700822
|6,053054
|381,315445
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ireland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஒண்டுராசு]]
|365,259994
|9,755777
|109110,982364
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras) |via=Twitter |language=es |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/ |title=Coronavirus en Honduras |publisher=Secretaria de Salud de Honduras |language=es-hn |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எத்தியோப்பியா]]
|343344,104322
|5,488534
|310,239707
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covid19.et/covid-19/ |title=Covid-19 |language=am |website=covid19.et |date=2829 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of South Korea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[தென் கொரியா]]
|308311,725289
|2,474481
|272274,724205
|<!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://ncov.mohw.go.kr/en/|title=Coronavirus Disease-19, Republic of Korea|website=ncov.mohw.go.kr|publisher=Ministry of Health and Welfare (South Korea) |access-date=2930 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web | | url=https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030|title=Press Release|website=kdca.go.kr |publisher=Korea Disease Control and Prevention Agency |access-date=2930 September 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எகிப்து]]<ref group="lower-alpha">'''எகிப்து'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|303,045783
|17,263294
|256,467
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/163643305928078164276122531463|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان |trans-title=The Ministry of Health and Population announced |publisher=Egyptian Ministry of Health and Population |via=Facebook |language=ar |date=2829 September 2021|access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|297,546
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.moh.gov.om/#/home |title=Covid-19 தொற்றுகள் in Oman|publisher=Ministry of Health (Oman) |date=31 August 2021 |access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet | |number= 1443138490007490564 |title=Statement No. 440|user=OmaniMOH |language=ar |date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Egypt.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எகிப்து]]<ref group="lower-alpha">'''எகிப்து'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|303,045
|17,263
|255,658
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/163643305928078|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان |trans-title=The Ministry of Health and Population announced |publisher=Egyptian Ministry of Health and Population |via=Facebook |language=ar |date=28 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Moldova.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[நைஜீரியா]]
|205,484
|2,702701
|193,496482
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncdc.gov.ng/ |title=NCDC Covid-19 Page |work=Nigeria Centre for Disease Control |date=2930 September 2021 |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அல்பேனியா]]
|168169,782462
|2,668685
|155156,678674
|<ref>{{#invoke:cite web | |url=https://coronavirus.al/statistika/ |title=Coronavirus Albania Statistika |publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit |language=sq |access-date=2930 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுரிநாம்]]
|4041,989419
|870879
|26,894909
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid-19.sr/ |title=COVID-19 |website=COVID SURINAME |access-date=2930 September 2021 |language=nl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,987

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290286" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது