"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', previously docked in Guam, were reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|{{formatnum:{{Sum|4415718444176681<!-- US overall aggregate -->|-261727<!-- Puerto Rico -->|-8501<!-- Guam -->|-31<!-- Northern Mariana Islands -->|-3895<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, these figures will be added automatically. -->
|{{formatnum:{{Sum|708939709270<!-- US overall aggregate -->|-3044<!-- Puerto Rico -->|-143<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-30<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, these figures will be added automatically. -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref name=":1p3a">{{#invoke:cite web||title=COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada|url=https://coronavirus.1point3acres.com/en|website=1point3acres|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of India.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|64,054
|6,615,908
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.saglik.gov.tr |title=Turkiye COVID-19 Hasta Tablosu |website=covid19.saglik.gov.tr |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of France.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|27,510
|1,515,941
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||script-title=bn:করোনা ভাইরাস ইনফো ২০১৯ |trans-title=COVID-19 info |url=https://www.corona.gov.bd/ |access-date=291 SeptemberOctober 2021 |website=corona.gov.bd |language=bn}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=কোভিড-১৯ ট্র্যাকার |trans-title=COVID-19 Tracker |url=http://covid19tracker.gov.bd/ |access-date=291 SeptemberOctober 2021 |website=covid19tracker.gov.bd}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Israel.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|7,734
|1,222,854
|<!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||script-title=he:נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית |url=https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general|trans-title=Corona virus in Israel|language=he|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries are estimates by the Tribune de Genève.
}}}}
|837840,767359
|10,687709
|317,600
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html |title=Current situation in Switzerland |publisher=Federal Office of Public Health |access-date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://interactif.tdg.ch/2020/covid-19-carte-suisse/ |title=Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse |language=fr |access-date=24 December 2020}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Jordan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|10,718
|800,745
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://corona.moh.gov.jo/en |title=COVID-19 Statistical report |publisher=Ministry of Health (Jordan) |date=31 August 2021 |access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1443588594350714883|title=COVID-19 Statistical report in Jordan|user=mohgovjo|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Hungary.svg{{#ifeq:|1940|[[Category:Pages with tracked country data flag variants|Hungary]]}}|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,097
|728,546
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ncema.gov.ae/en|title=UAE Coronavirus (COVID-19) Updates|publisher=National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (UAE)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Tunisia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|6,349
|436,577
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=http://geovision.uned.ac.cr/oges/|title=Situacion Nacional Covid-19 |website=geovision.uned.ac.cr |publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica) |language=es |access-date=30 September 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19 |language=es |publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica) |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|32,661
|443,880
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/ |title=Las cifras del COVID-19 en Ecuador |language=es |access-date=3 August 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/INFOGRAFIA-MEDIOS-19_Septiembre_2021.pdf|title=Situatión epidemiológica COVID-19, National |publisher=Ministerio de Salud Pública |date=19 September 2021 |access-date=23 September 2021 |language=es}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|18,726
|459,473
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.minsalud.gob.bo |title=Inicio |website=Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia |language=es |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|20,725
|434,474
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.bg/|title=COVID-19 in Bulgaria|website=coronavirus.bg|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Azerbaijan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Kuwait.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவைத்]]
|411,605655
|2,448449
|408,499545
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://corona.e.gov.kw/En/|title=COVID 19 Updates|publisher=Ministry of Health (Kuwait)|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Croatia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Uruguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[உருகுவை]]
|388,822928
|6,054055
|381,445559
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay|title=Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay|publisher=Sistema Nacional de Emergencias|language=es|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ireland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,046
|349,169
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3,648
|204,983
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1443217891340562433|date=30 September 2021|user=ZMPublicHealth |title=Daily Status Update}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[நைஜீரியா]]
|205,484779
|2,701721
|193,482631
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncdc.gov.ng/ |title=NCDC Covid-19 Page |work=Nigeria Centre for Disease Control |date=30 September 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,604
|173,005
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации |language=ru |publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=28 September 2021|access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொசாம்பிக்]]
|150,662723
|1,915917
|146,966969
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ins.gov.mz/|title=Início|language=pt|website=covid19.ins.gov.mz|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[புவேர்ட்டோ ரிக்கோ]]
|149,454560<!-- Use confirmed cases only, not probable cases. -->
|3,148149
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19datos.salud.gov.pr/ |title=Covid-19 en Cifras en Puerto Rico (Estadísticas) |trans-title=Covid-19 in Figures in Puerto Rico (Statistics) |language=es |publisher=Departamento de Salud de Puerto Rico|date=2829 September 2021|access-date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref><!--Note: 1point3acres includes probable cases in their Puerto Rico count <ref name=":1p3a"/>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3bfb64c9a91944bc8c41edd8ff27e6df |title=Puerto Rico COVID-19 |language=es |website=bioseguridad.maps.arcgis.com|date=2829 September 2021|access-date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Finland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,923
|122,723
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 மாலைத்தீவுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மாலைத்தீவு]]
|84,720809
|231
|82,875974
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=31 August 2021|access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=14432592840164147291443621664806342660|title=Coronavirus in Maldives |user=HPA_MV|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[ஜமேக்கா]]
|83,486737
|1,860869
|52,676817
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.moh.gov.jm/updates/coronavirus/covid-19-clinical-management-summary/ |title=COVID-19 Clinical Management Summary |date=2829 September 2021 |access-date=291 SeptemberOctober 2021 |publisher=Ministry of Health and Wellness (Jamaica)}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|1,466
|44,575
|<!--Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://health.gov.tt/covid-19-update-sunday-30th-may-2021|title=Trinidad and Tobago COVID-19 (Novel Coronavirus) UPDATE#740 |access-date=30 May 2021|website=health.gov.tt}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=29 September 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|960
|41,283
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gov.mg/ministere-sante-publique/category/coronavirus/|title=Situation Covid-19|publisher=Ministry of Public Health (Madagascar)|date=20 June 2021|access-date=20 June 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/mg|title=Madagascar: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|337
|36,615
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt|website=covid19.cv|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|457
|35,359
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/photos/a.102565371462015/227352489419842/|title=Official COVID-19 figures |date=30 September 2021|access-date=30 September 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|783
|26,762
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.health.gov.gy/|title=Home|publisher=Ministry of Health (Guyana)|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|403
|6,830
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite tweet | |user=nacosec |number=1430894945783537672|date=26 August 2021 |title=Lesotho COVID-19 Statistics}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|213
|11,936
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/en.html |title=Coronavirus Disease (COVID-19) in HK |publisher=Department of Health |location=Hong Kong |date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Equatorial Guinea.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|201
|5,754
|<!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouvne.org/coronna-covid-19/|title=Press release from the Minister of Public Health|date=2021-04-29|access-date=2021-05-01|publisher=Niger Ministry of Public Health}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/MinSanteNiger/photos/a.114090640239554/398972448418037|title=Communiqué du 29/09/2021|lang=fr|via=Ministère de la Santé du Niger on Facebook|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of South Ossetia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|33
|3,252
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/Coronavirus-Covid-19/Actualites/Covid-19-1-nouveau-cas-positif-et-2-guerisons-ce-mercredi-29-septembre|title=Covid-19 : 1 nouveau cas positif et 2 guérisons ce mercredi 29 septembre|access-date=29 September 2021}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite tweet||user=GvtMonaco|number=1287485387963801602|date=27 July 2020|title=Aucun nouveau cas positif au Covid-19 n'a été révélé en Principauté ce dimanche 26 juillet.|language=fr}}</ref>-->
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Dominica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|3
|2,593
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.gov.bt/covid19/ |title=COVID-19 In Bhutan |work=Government of Bhutan |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Bonaire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[பொனெய்ர்]]
|2,047060
|19
|1,910921
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/openbaarlichaamBonaire/photos/pcb.1078768132658925/10787679459922771079434809258924/|title=Numbers Bonaire COVID-19 |publisher=Openbaar Lichaam Bonaire |via=Facebook |date=291 SeptemberOctober 2021 |access-date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,553

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290784" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது