வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
|Cases for the வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்<br/>''தியொடோர் ரோசவெல்ட்'', previously docked in Guam, were reported separate from national figures but included in the Navy's totals.
|There is also one case reported from [[Guantanamo Bay Naval Base]] not included in any other nation or territory's counts.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=112454|title=Naval Station Guantanamo Bay Announces Positive COVID-19 Case|publisher=Naval Station Guantanamo Bay, Cuba Public Affairs|website=www.navy.mil|access-date=3 April 2020}}</ref> Since April 2020, the [[United States Department of Defense]] has directed all bases, including Guantanamo Bay, to not publish case statistics.<ref name="DoD stop"/>}}|name=|group=}}
|{{formatnum:{{Sum|4417668144185003<!-- US overall aggregate -->|-261727<!-- Puerto Rico -->|-8501<!-- Guam -->|-31<!-- Northern Mariana Islands -->|-3895<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories. Do not use comma, these figures will be added automatically. -->
|{{formatnum:{{Sum|709270709333<!-- US overall aggregate -->|-3044<!-- Puerto Rico -->|-143<!-- Guam -->|-2<!-- Northern Mariana Islands -->|-30<!-- U.S. Virgin Islands -->}}}}<!-- Add overall US figure and then negative figures for overseas territories and probable deaths. Do not use commas, these figures will be added automatically. -->
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref name=":1p3a">{{#invoke:cite web||title=COVID-19/Coronavirus Real Time Updates With Credible Sources in US and Canada|url=https://coronavirus.1point3acres.com/en|website=1point3acres|access-date=1 October 2021}}</ref>
!scope="row"|[[File:Flag of Brazil.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 பிரேசிலில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|பிரேசில்]]
|21,399427,544073
|596,122749
|20,404425,701139
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid.saude.gov.br/|title=Painel Coronavírus|publisher=Ministry of Health (Brazil)|language=pt|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the United Kingdom.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Colombia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கொலம்பியா]]
|4,955957,848277
|126,261299
|4,797799,967576
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx|title=Coronavirus Colombia |website=Instituto Nacional De Salud|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Italy.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Recoveries include estimations by the [[Robert Koch Institute]].<ref name="zeit"/><ref name="tagesspiegel"/>
}}}}
|4,234,810<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|94,132<!-- Use Tagesspiegel: more reliable case count -->
|3,999,988<!-- Use Zeit Online; Tagesspiegel publishes an estimate of recoveries, not an actual count -->
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ |title=Coronavirus-Monitor |website=Berliner Morgenpost |language=de |access-date=2 July 2021}}</ref>--><ref name="tagesspiegel">{{#invoke:cite web | |title=Corona-Karte Deutschland: COVID-19 live in allen Landkreisen und Bundesländern |url=https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ |access-date=30 September 2021 |website=Tagesspiegel |language=de}}</ref><ref name="zeit">{{#invoke:cite web | |title=Wie sich das Coronavirus in Ihrer Region ausbreitet |trans-title=How the coronavirus affects your region |url=https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung |access-date=30 September 2021 |publisher=Zeit Online |language=de}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mexico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|தாய்லாந்து]]
|1,603615,475229
|16,733840
|1,470483,673146
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://twitter.com/thaimoph |script-title=th:ไทยรู้สู้โควิด|publisher=Ministry of Health (Thailand) |via=Twitter |language=th |date=28 September 2021 |access-date=28 September 2021}}</ref>
|-
|Including cases from the [[Status of the Golan Heights|disputed]] [[கோலான் குன்றுகள்]].
|Excluding cases from the [[COVID-19 pandemic in the State of Palestine|Occupied Palestinian Territories]].}}}}
|1,279282,209218
|7,734761
|1,222228,854147
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||script-title=he:נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית |url=https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general|trans-title=Corona virus in Israel|language=he|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Pakistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,856
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><!-- Do not use recoveries from platz.se, as the given source explains, there is no comprehensive and reliable source for it. --><ref name="FHM_Official_stats">{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa |title=Antal fall av covid-19 i Sverige – data uppdateras 11:30 och siffrorna är tillgängliga 14:00 |website=[[Public Health Agency of Sweden]] – Official statistics at arcgis |lay-url=https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ |lay-source=Antal fall av covid-19 – Statistik – antal fall covid-19 |language=sv |quote="Data updated daily at 11:30 [CEST]"|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Portugal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|8,234
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.rs/homepage-english/|title=Latest Information about COVID-19 in the Republic of Serbia |website=covid19.rs|publisher=Ministry of Health (Serbia)|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Morocco.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|14,267
|906,160
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx |title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco |language=fr |work=Ministère de la santé |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|7,436
|841,128
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sld.cu/|title=Nota informativa sobre la COVID-19 en Cuba|trans-title=Information note on COVID-19 in Cuba|language=es|publisher=Ministerio de Salud (Cuba)|date=30 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1443582509296406540|title=Coronavirus en Cuba |date=30 September 2021 |access-date=30 September 2021 |trans-title=Coronavirus in Cuba |user=MINSAPCuba |language=es}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Switzerland.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[File:Flag of Costa Rica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[கோஸ்ட்டா ரிக்கா]]
|530532,113185
|6,349386
|436437,577328
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1725-situacion-nacional-covid-19 |title=Situacion Nacional Covid-19 |language=es |publisher=Ministerio de Salud (Costa Rica) |date=2930 September 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|32,661
|443,880
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirusecuador.com/estadisticas-covid-19/ |title=Las cifras del COVID-19 en Ecuador |language=es |access-date=3 August 2021}}</ref>--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/INFOGRAFIA-MEDIOS-19_Septiembre_2021.pdf|title=Situatión epidemiológica COVID-19, National |publisher=Ministerio de Salud Pública |date=19 September 2021 |access-date=23 September 2021 |language=es}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bolivia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|18,726
|459,473
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.minsalud.gob.bo |title=Inicio |website=Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia |language=es |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bulgaria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[எகிப்து]]<ref group="lower-alpha">'''எகிப்து'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Includes cases identified on the [[COVID-19 pandemic on cruise ships#MS River Anuket|MS ''River Anuket'']].}}</ref>
|303304,783524
|17,294231
|256,467886
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/posts/164276122531463164962875796121|script-title=ar:الصحة:أعلنت وزارة الصحة والسكان |trans-title=The Ministry of Health and Population announced |publisher=Egyptian Ministry of Health and Population |via=Facebook |language=ar |date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Oman.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|4,556
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rtvslo.si/stevilke/statisticni-pregled-koronavirusa-v-sloveniji/517212 |title=Statistični pregled koronavirusa v Sloveniji|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021|trans-title=Statistical review of coronavirus in Slovenia |lang=sl |website=www.rtvslo.si}}</ref><!--<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ |title=Coronavirus disease COVID-19 |publisher=Ministry of Health (Slovenia) |date=24 May 2021 |access-date=24 May 2021}}</ref>-->
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Bahrain.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|835
|76,129
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://data.public.lu/fr/datasets/covid-19-rapports-journaliers/ |title=Coronavirus: COVID-19 |publisher=Government of Luxembourg|date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|2,281
|54,983
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.health.gov.mw/|title=Covid 19 National Information Dashboard |publisher=Ministry of Health and Population (Malawi)|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|624
|36,977
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://www.health.gov.fj|title=COVID-19 Updates|publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji)|Ministry of Health and Medical Services]]|date=29 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|879
|26,909
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid-19.sr/ |title=COVID-19 |website=COVID SURINAME |access-date=30 September 2021 |language=nl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|457
|35,359
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/photos/a.102565371462015/227352489419842/|title=Official COVID-19 figures|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|130
|15,004
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.govern.ad/coronavirus|title=Coronavirus updates|language=ca|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021|website=www.govern.ad|publisher=Govern d'Andorra}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Mali.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|403
|6,830
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite tweet | |user=nacosec |number=1430894945783537672|date=26 August 2021 |title=Lesotho COVID-19 Statistics}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|183
|13,869
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/sigbf226/photos/a.554191484923899/1578783325798038/|title=Service d'Information du Gouvernement – Burkina Faso |via=Facebook |language=fr|date=28 September 2021|access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Nicaragua.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|50
|2,745
|<!--Please do not replace this source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid.ms.gov.st/st/|title=Situação Actual em São Tomé e Príncipe|trans-title=Current Situation in São Tomé and Príncipe|language=pt|website=covid.ms.gov.st|publisher=Ministério da Saúde (São Tomé e Príncipe)|date=29 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Liechtenstein.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,72,528

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3290796" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது