வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
! scope="row" |[[File:Flag of Iran.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 ஈரானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|ஈரான்]]
|5,587601,040565
|120,428663
|5,031053,692551
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite news|title=COVID-19 kills 268235 more Iranians over past 24 hours|url=https://en.irna.ir/news/8448917084489967/COVID-19-kills-268235-more-Iranians-over-past-24-hours|agency=IRNA|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Argentina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Canada (Pantone).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 கனடாவில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|கனடா]]{{Efn|'''கனடா''' {{olist|list_style_type=none|On 17 July 2020, the Canadian province of [[கியூபெக்]] revised its criteria on recoveries. The Institut National de Santé Publique claims that "the previous method resulted in 'significant underestimations' of recovered cases."<ref>{{#invoke:cite web||first=Maryam |last=Shah|title=88% of Canada's coronavirus cases are considered recovered|date=17 July 2020|url=https://globalnews.ca/news/7190163/canada-coronavirus-cases-july-17/|access-date=18 July 2020|website=Global News|archive-date=18 July 2020|archive-url=https://archive.is/bBR5U}}</ref> This change resulted in a drop of active cases nationwide, from a total of 27,603 on 16 July to 4,058 on 17 July.<ref>{{#invoke:cite news||last1=Forani |first1=Jonathan |title=Active coronavirus cases in Canada plummet as Quebec changes recovery criteria |url=https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/active-coronavirus-cases-in-canada-plummet-as-quebec-changes-recovery-criteria-1.5028586 |access-date=18 July 2020 |work=CTV News |archive-url=https://archive.is/39YUf |archive-date=18 July 2020}}</ref>}}}}
|1,623629,992145
|27,862921
|1,550556,939543
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite news||url=https://www.ctvnews.ca/mobile/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102 |title=Tracking every case of COVID-19 in Canada |date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021|publisher=CTV News}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Thailand.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including cases in the [[Political status of Western Sahara|disputed]] [[மேற்கு சகாரா]] territory controlled by Morocco.
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of the [[COVID-19 pandemic in the Sahrawi Arab Democratic Republic|Sahrawi Arab Democratic Republic]].}}</ref>
|933934,071007
|14,267290
|906907,160607
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web ||url=http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx |title=Le Portail Officiel du Coronavirus au Marocco |language=fr |work=Ministère de la santé |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Kazakhstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கசக்கஸ்தான்]]
|886889,982040<!-- excluding pneumonia cases as they are counted separately from totals -->
|11,220253<!-- use the new source directly from the Kazakh government, as Kazinform source did not update deaths daily -->
|823826,453090<!-- from Kazinform source -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.coronavirus2020.kz/|script-title=ru:Ситуация с коронавирусом официально |language=ru |trans-title=The situation with the coronavirus is official|website=coronavirus2020.kz|publisher=Kazinform|date=30 September 2021|access-date=12 October 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press?lang=kk|script-title=kk:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі|language=kk|trans-title=Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan|publisher=Ministry of Health (Kazakhstan)|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cuba.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]]{{efn|'''Georgia'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|''de facto states'']] of [[தெற்கு ஒசேத்தியா]].}}}}
|613614,012763
|8,946976
|585586,071704
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://stopcov.ge/en|title=StopCOV.ge|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Guatemala.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[குவாத்தமாலா]]
|560563,315257
|13,564625
|519522,012451
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://tablerocovid.mspas.gob.gt/|title=Coronavirus|language=es|publisher=Ministerio de Salud Pública (Guatemala)|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Saudi Arabia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Sri Lanka.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 இலங்கையில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|இலங்கை]]
|517518,377775
|12,906964
|456458,857085
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://hpb.health.gov.lk/covid19-dashboard/ |title=COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka |publisher=Health Promotion Bureau (Sri Lanka) |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021 |title=Epidemiology Unit |publisher=Ministry of Health (Sri Lanka)}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Ecuador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அசர்பைஜான்]]{{efn|'''அசர்பைஜான்'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding the [[List of states with limited recognition|self-declared state]] of அர்ட்சாக்.}}}}
|483484,902591
|6,525543
|458460,922738
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://koronavirusinfo.az/az/page/statistika/azerbaycanda-cari-veziyyet |title=Azərbaycanda cari vəziyyət |trans-title=Current situation in Azerbaijan |language=az-AZ |website=koronavirusinfo.az |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Panama.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Myanmar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மியான்மர்]]
|464465,076922
|17,735789
|418419,329842
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov|title=Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021|publisher=[[Ministry of Health and Sports (Myanmar)]]}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Paraguay.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Venezuela.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[வெனிசுவேலா]]
|367368,672968
|4,454469
|349351,967141
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/|title=Estadísticas Venezuela|language=es|work=MPPS COVID Patria|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|110,484
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://twitter.com/saludhn|title=Secretaría de Salud|publisher=Secretary of Health (Honduras)|via=Twitter |language=es|date=30 September 2021|access-date=1 October 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19honduras.org/|title=Coronavirus en Honduras|publisher=Secretaria de Salud de Honduras|language=es-hn|access-date=1 October 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கன் குடியரசு]]
|359,597
|4,046049
|349,169768
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=291 SeptemberOctober 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Denmark.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|350,776<!-- WARNING: Do not include cases in Greenland and the Faroe Islands, as they are listed separately. -->
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref name="gov-dk">{{#invoke:cite web | |url=https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning |title=Tal og overvågning af COVID-19 |date=17 September 2021 |publisher=[[Sundhedsstyrelsen]] (Danish Health Authority) |language=da |access-date=17 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d |title=Statens Serum Institut – COVID-19 – Danmark |publisher=[[Statens Serum Institut]] (State Serum Institute) |language=da |access-date=29 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the Dominican Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[டொமினிக்கன் குடியரசு]]
|358,455
|4,046
|349,169
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://dominicantoday.com/ |title=Homepage |work=Dominican Today |date=29 September 2021 |access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ethiopia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Libya.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லிபியா]]
|340341,084091
|4,651664
|259260,574885
|<!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://ncdc.org.ly/Ar/libyan-covid-19-dashboard/ |script-title=ar:البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار فيروس كورونا في ليبيا|trans-title=The geographical portal to monitor the spread of the corona virus in Libya |language=ar |publisher=National Centre of Disease Control (Libya) |date=291 SeptemberOctober 2021 |access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Lithuania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பொசுனியா எர்செகோவினா]]
|234235,775536
|10,606635
|192,218
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><!-- <ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.klix.ba/koronavirus-u-bih|title=Koronavirus u BiH|publisher=Klix|language=bs}}</ref> --><ref>{{#invoke:cite web||url=http://mcp.gov.ba/?lang=en|title=COVID-19 in Bosnia and Herzegovina|publisher=Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zambia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Nigeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[நைஜீரியா]]
|205,779940
|2,721724
|193,631812
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.ncdc.gov.ng/ |title=NCDC Covid-19 Page |work=Nigeria Centre for Disease Control |date=301 SeptemberOctober 2021 |access-date=1 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Algeria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[அல்சீரியா]]
|203,198359
|5,805812
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/|title=Coronavirus nombre de cas en Algérie|website=coronavirus-statistiques.com|date=2930 September 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of North Macedonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Kyrgyzstan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கிர்கிசுத்தான்]]
|178,375608
|2,604607
|173,005305
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.med.kg/ru/informatsii.html|script-title=ru:Информации|language=ru|publisher=Ministry of Health (Kyrgyz Republic)|date=281 SeptemberOctober 2021|access-date=281 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Botswana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Uzbekistan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[2020 உசுபெக்கிசுதானில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|உசுபெக்கிசுதான்]]
|173,405895
|1,234239
|168,360875
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.uz/ru|script-title=ru:Коронавирусная инфекция (COVID-19)|trans-title=Coronavirus infection (COVID-19) |date=291 SeptemberOctober 2021 |access-date=291 SeptemberOctober 2021 |language=ru |website=coronavirus.uz}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Albania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[அல்பேனியா]]
|170,131778
|2,698705
|157158,610574
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://coronavirus.al/statistika/|title=Coronavirus Albania Statistika|publisher=Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit|language=sq|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Kosovo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Excluding the cases from ''டயமண்ட் பிரின்சசு'' cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
}}}}
|105107,123171
|1,289307
|data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||title=Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers|url=https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers|publisher=Australian Government Department of Health|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of El Salvador.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|86,851
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[சிங்கப்பூர்]]
|99,430
|103
|79,124
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covidsitrep.moh.gov.sg/|title=COVID-19 Situation Report [Current Situation]|publisher=[[Ministry of Health (Singapore)]]|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Rwanda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[உருவாண்டா]]
|97,517695
|1,273276
|91,490
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=707|title=Covid-19 Rwanda Cases|publisher=Rwanda Biomedical Centre|access-date=301 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||author=Rwanda Ministry of Health|user=RwandaHealth|number=14436825965594992701444054887281696773|date=301 SeptemberOctober 2021|title=Amakuru Mashya Update}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[சிங்கப்பூர்]]
|96,521
|95
|78,174
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covidsitrep.moh.gov.sg/|title=COVID-19 Situation Report [Current Situation]|publisher=[[Ministry of Health (Singapore)]]|date=30 September 2021|access-date=30 September 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,972

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3291419" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது