"வார்ப்புரு:கோவிட்-19 பெருந்தொற்று தரவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
(வார்ப்புரு புதுப்பித்தல் *** இருக்கும் உரை மேலெழுதப்பட்டது ***)
!scope="row" |[[File:Flag of Estonia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[எசுத்தோனியா]]
|156157,257728
|1,357360
|143145,943542
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://koroonakaart.ee/en|title=Information about Coronavirus disease COVID-19 |access-date=30 September 2021|publisher=Estonian Health Board}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik|access-date=302 SeptemberOctober 2021|title=Koroonaviiruse andmestik|publisher=Estonian Health Board}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Taliban.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[ஆப்கானித்தான்]]
|155,191263
|7,206212
|124125,733048
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://covid.moph-dw.org/#/|title=Afghanistan Covid-19 Cases|publisher=Ministry of Public Health (Afghanistan)|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mozambique.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மொசாம்பிக்]]
|150,723759
|1,917918
|146147,969281
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ins.gov.mz/|title=Início|language=pt|website=covid19.ins.gov.mz|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Puerto Rico.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the autonomous region of the [[ஓலந்து தீவுகள்]].
|The number of recoveries is an estimate based on reported cases which were reported at least two weeks ago and there is no other monitoring data on the course of the disease.<ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta|title=Tilannekatsaus koronaviruksesta|trans-title=Situation report on the coronavirus|publisher=Finnish Institute for Health and Welfare|access-date=12 September 2020}}</ref> The exact number of recoveries is not known, as only a small proportion of patients have been hospitalised.<ref>{{#invoke:cite web| |last1=Särkkä |first1=Heini |name-list-style=vanc |title=HUS:n ylilääkäri: Suomessa satoja koronasta parantuneita – vanhimmat yli 80-vuotiaita |url=https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006459700.html |website=Ilta-Sanomat |access-date=17 April 2020 |language=fi |date=1 April 2020}}</ref>}}}}
|140142,889114
|1,062
|31,000<!-- Please do not change this unless there is an official up-to-date figure supported by cited sources. -->
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/situation-update-on-coronavirus |title=Situation update on coronavirus [Finland's situation in brief] |publisher=Finnish Institute for Health and Welfare |date=22 September 2021 |access-date=22 September 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7 |title=Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) |website=experience.arcgis.com|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Montenegro.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மொண்டெனேகுரோ]]
|131132,499360
|1,923932
|122123,723966
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.covidodgovor.me/me/statistika|title=Statistički podaci o COVID/19|trans-title=Statistical data of COVID-19|language=cnr|website=covidodgovor.me|publisher=Government of Montenegro|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Zimbabwe.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சிம்பாப்வே]]
|130131,485028
|4,616624
|122123,621398
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||user=MoHCCZim|number=1443301549921427459 1444060662058082307 |title=COVID-19 Daily Update|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Namibia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[நமீபியா]]
|127,493680
|3,494514
|122123,788004
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=156683503322658158743299783345&set=pcb.156683609989314158743376450004|title=Summary of the national update |publisher=Ministry of Health and Social Services (Namibia)|via=Facebook|date=281 SeptemberOctober 2021|access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Ghana.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கானா]]
|127,016482
|1,150156
|122123,456238
|<ref>{{#invoke:cite web ||url=https://www.ghs.gov.gh/covid19/|title=COVID-19 Updates|publisher=Ghana Health Service|date=2427 September 2021|access-date=282 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Uganda.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[உகாண்டா]]
|123,572857
|3,156159
|96,097129
|<!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{cite tweet|author=Ministry of Health- Uganda|user=MinofHealthUG|number=1443517858877673474 1444237786450694144 |date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021|title=Covid-19 Daily Updates|publisher=Ministry of Health (Uganda)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Cyprus.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Including the [[British Overseas Territories|British Overseas Territory]] of [[அக்ரோத்திரியும் டெகேலியாவும்]].
|Excluding [[List of states with limited recognition|''de facto state'']] of [[வடக்கு சைப்பிரசு]].}}}}
|118,421608
|553555
| data-sort-value="-1" |{{Color|grey|No data}}
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.ucy.ac.cy/|title=COVID-19 Spread in Cyprus|website=covid19.ucy.ac.cy|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cambodia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[கம்போடியா]]{{efn|From 1 October 2021, positive cases from rapid antigen tests are not included.<ref>{{Cite web|url=https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Cambodia-COVID-cases-plummet-after-PM-orders-reduced-testing|title=Cambodia COVID cases plummet after PM orders reduced testing|work=Nikkei Asia|date=1 October 2021|accessdate=2 October 2021}}</ref>}}
|112113,651057
|2,319360
|102103,827918
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19-map.cdcmoh.gov.kh/|script-title=km:ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុប|trans-title=Total number of coronavirus infections|language=km|publisher=Ministry of Health (Cambodia)|date=7 August 2021|access-date=10 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia/photos/a.930887636950343/44395691794154874445898622115876/|script-title=km:ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា|trans-title=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|language=km|publisher=Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia|via=Facebook|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Australia (converted).svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எல் சால்வடோர்]]
|104,348
|3,234262
|86,851
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.gob.sv/|title=SITUACIÓN NACIONAL|language=es|website=covid19.gob.sv|publisher=Ministry of Health (El Salvador)|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Singapore.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Does not include [[தைவான்]].
}}}}
|96,081203
|4,636
|90,463677
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following sources if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202109202110/0ac8a6a4ef9247fdbfad7e7764b8e7e0ffaee606d04844d7992bdfd2646584c4.shtml|script-title=zh:截至910271日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况|trans-title=The latest situation of the novel coronavirus pneumonia epidemic as of 24:00 on SeptemberOctober 271|publisher=National Health Commission|date=282 SeptemberOctober 2021|access-date=282 SeptemberOctober 2021|language=zh-cn}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cameroon.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Maldives.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[2020 மாலைத்தீவுகளில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று|மாலைத்தீவு]]
|84,809866
|231
|8283,974074
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.health.gov.mv/dashboard|title=COVID-19 Statistics Dashboard|publisher=Ministry of Health (Maldives)|date=31 August 2021|access-date=31 August 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite tweet||number=1443621664806342660 1443984053317869576 |title=Coronavirus in Maldives |user=HPA_MV|date=301 SeptemberOctober 2021|access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Jamaica.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Luxembourg.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[லக்சம்பர்க்]]
|78,130326
|835
|76,129331
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://data.public.lu/fr/datasets/covid-19-rapports-journaliers/ |title=Coronavirus: COVID-19 |publisher=Government of Luxembourg|date=291 SeptemberOctober 2021 |access-date=292 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Senegal.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[செனிகல்]]
|73,764793
|1,858
|71,752818
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=http://www.sante.gouv.sn/Pr%C3%A9sentation/coronavirus-riposte-%C3%A0-l%C3%A9pid%C3%A9mie-tableau-r%C3%A9capitulatif-des-dons-en-esp%C3%A8ces|title=Coronavirus : Riposte à l&#039;épidémie : Tableau Récapitulatif des dons"|language=fr|publisher=Ministry of Health and Social Action (Senegal)|date=292 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Donetsk People's Republic.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
|Note that these territories are distinct from the Ukraine-administered regions of the [[தோனெத்ஸ்க் மாகாணம்|தோனெத்ஸ்க்]] and [[Luhansk Oblast|Luhansk]] Oblasts.
}}}}
|6768,201587
|45,875030
|5254,471138
|<!-- Keep for reference: --><ref>{{#invoke:cite web||url=https://mzdnr.ru/news/po-sostoyaniyu-na-1000-302-sentyabryaoktyabrya-vsego-6720168587-zabolevshih-infekciey-covid-19-na-territorii|script-title=ru:По состоянию на 10:00 302 сентябряоктября всего 6720168587 заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики|website=mzdnr.ru|language=ru|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Malawi.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மலாவி]]
|61,552597
|2,281282
|5455,983453
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://covid19.health.gov.mw/|title=Covid 19 National Information Dashboard |publisher=Ministry of Health and Population (Malawi)|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Cote d'Ivoire.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[COVID-19 pandemic in Ivory Coast|Cote d'Ivoire]]
|60,138335
|621631
|5758,849116
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.sante.gouv.ci/welcome/actualites/1168|title=COVID -19: point de la situation de la maladie à coronavirus du 02 aout 2021|work=sante.gouv.ci|date=2 August 2021|access-date=11 August 2020}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/photo?fbid=226951702809842228246916013654&set=a.225743672930645|title=Gouvernement de Côte d'Ivoire|via=Facebook|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" data-sort-value="Democratic Republic of the Congo" |[[காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு|காங்கோ]]{{efn|'''காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|[[காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு]].}}}}
|56,862997
|1,084
|30,858
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><!-- Please simply comment out the following sources if removing the citations, as these are government sources, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=https://us3.campaign-archive.com/?u=b34a30571d429859fb249533d&id=e9ca0fd896|title=Situation Épidémiologique Covid-19 En Republique Democratique du Congo au 21 août 2021|date=2021-08-21|access-date=2021-08-22|publisher=CMR COVID-19}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/afro/country/cd|title=Democratic Republic of the Congo: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=271 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Angola.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[திரான்சுனிஸ்திரியா]]{{efn|'''Transnistria'''{{olist|list_style_type=none<!--List style type: none (1 note) or decimal (2 or more notes)-->
|Excluding cases reported by the [[Republic of Moldova]] as part of the [[Transnistria autonomous territorial unit]].}}}}
|5556,807365
|1,341352
|52,345535
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web| |url=http://minzdrav.gospmr.org/covid-19 |script-title=ru:Коронавирус: официальная информация по Приднестровью |trans-title=Coronavirus: official information on Transnistria|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row" |[[File:Flag of Fiji.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row" |[[பிஜி]]
|51,023168
|624632
|37,080168
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web | |url=http://www.health.gov.fj |title=COVID-19 Updates |publisher=[[Ministry of Health and Medical Services (Fiji) |Ministry of Health and Medical Services]] |date=302 SeptemberOctober 2021 |access-date=12 October 2021}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Trinidad and Tobago.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ|டிரினிடாட்<br/>டொபாகோ]]
|4950,822903
|1,466489
|4445,575182
|<!-- Please do not replace the following sources with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as these primary sources are more reliable --><ref>{{#invoke:cite web||title=Ministry of Health, Trinidad & Tobago: COVID-19 Tracker|url=https://experience.arcgis.com/experience/59226cacd2b441c7a939dca13f832112/|access-date=291 SeptemberOctober 2021|website=experience.arcgis.com|via=ArcGIS Dashboards}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Eswatini.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[எசுவாத்தினி]]
|45,904971
|1,217223
|44,060203
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite tweet||number= 14432656119210762271443995584554311683 |title=COVID-19 Update|user=EswatiniGovern1|date=201 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of French Polynesia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[பிரெஞ்சு பொலினீசியா]]
|4445,942181
|620623
|21,469
|<ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.presidence.pf/actualites/coronavirus/|title=Point de situation sur le Coronavirus|website=presidence.pf|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref><ref>{{#invoke:cite web| |url=https://covid19.who.int/region/wpro/country/pf|title=French Polynesia: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard|website=covid19.who.int|access-date=241 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Madagascar.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Suriname.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சுரிநாம்]]
|41,419867
|879893
|26,909943
|<!-- Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source --><!-- Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future --><ref>{{#invoke:cite web ||url=https://covid-19.sr/ |title=COVID-19 |website=COVID SURINAME |access-date=301 SeptemberOctober 2021 |language=nl}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Sudan.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[File:Flag of Cape Verde.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[கேப் வர்டி]]
|37,535604
|337340
|36,615722
|<!--Please do not replace the following source with an aggregate source if the aggregate source does not provide more up-to-date details, as this primary source is a more reliable source--><!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://covid19.cv/|title=Situação Atual|trans-title=Current Situation|language=pt|website=covid19.cv|date=291 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Malta.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[மால்ட்டா]]
|37,148187
|457459
|3536,359019
|<!--Please simply comment out the following source if removing the citation, as this is a government source, and likely will be referenced again in the future--><ref>{{#invoke:cite web||url=https://www.facebook.com/sahhagovmt/photosphoto/?fbid=228679012620523&set=a.102565371462015/227352489419842/225911412897283|title=Official COVID-19 figures|date=302 SeptemberOctober 2021|access-date=302 SeptemberOctober 2021|publisher=Ministry of Health (Malta)}}</ref>
|-
! scope="row" |[[File:Flag of Mauritania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
! scope="row" |[[மூரித்தானியா]]
|3536,989079
|774776
|34,587715
|<ref>{{#invoke:cite web||date=18 April 2021|title=Mauritania COVID-19 Situation Report 2021-04-18AR|url=https://www.sante.gov.mr/?fbclid=IwAR1d-wLzt_3TRTjrMf2iDfcGMz8Zb7aQELyiOaCjqU8_j0AomKXefW3emig|publisher=Ministère de la Santé Mauritania}}</ref><ref>{{#invoke:cite web||date=291 SeptemberOctober 2021 |script-title=ar:حالة اليوم |language=ar |trans-title=Today's Status |url=https://www.facebook.com/MSMauritanie/photos/a.109982187291684/386707116285855387972426159324/|publisher=Ministère de la Santé du Mauritania|via=Facebook}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Syria.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[File:Flag of Abkhazia.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
!scope="row"|[[சியார்சியா]].}}}}
|27,775848
|417
|22,680
|<ref>{{cite news |title=ОПЕРШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 16573 ЧЕЛОВЕК|url=https://apsnypress.info/ru/item/48144847-opershtab-diagnoz-covid-19-podtverzhdjon-u-16573-chelovek|access-date=30 September 2021 |work=Apsnypress |date=291 SeptemberOctober 2021}}</ref>
|-
!scope="row"|[[File:Flag of Tanzania.svg|23x15px|border|alt=|link=]]
1,31,547

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3291762" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது