"பானி பூசண் சக்ரவர்த்தி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு