"பெர்தினாந்தோ காருலியின் படைப்புகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு