"மெய்வல்லுநர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு