"1790கள் தமிழர் பார்வையில்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு