"பென்சில்வேனியா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு