"மீயுரைக் குறியிடு மொழி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,133 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  11 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
தானியங்கி: விக்கி கவினுரை
சி (தானியங்கி: விக்கி கவினுரை)
{{கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரை}}
{{selfref|For the use of HTML on Wikipedia, see [[Helpஉதவி:HTML in wikitext]].}}
{{Infobox file format
| name = HTML<br />({{small|{{nowrap|Hyper Text Markup Language}}}})
| icon =
| screenshot = [[Imageபடிமம்:HTML.svg|200px]]
| extension = .html, .htm
| mime = text/html
| type code = TEXT
| uniform type = public.html
| owner = [[World Wide Web Consortium]] & [[WHATWG]]
| genre = [[Markup language]]
| container for =
| contained by =
| extended from = [[Standard Generalized Markup Language|SGML]]
| extended to = [[XHTML]]
| standard = [http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/ W3C HTML 4.01]<br />
[http://www.w3.org/TR/REC-html32-19970114 W3C HTML 3.2]
 
 
'''மீயுரைக் குறியிடு மொழி''' (Hypertext Markup Language) என்பது [[வலைப் பக்கம்|வலைப் பக்கங்களு]]க்கான பிரபலமான [[குறியிடு மொழி]] ஆகும். இது தலைப்புகள், பத்திகள், பட்டியல்கள் மற்றும் பலவகையான உரைகளுக்கும் இணைப்புகள், மேற்கோள்கள் மற்றும் பிறவற்றுக்காக கட்டமைக்கப்பட்ட [[சொற்பொருள்|பொருள்களைக்]] குறிப்பிடுவதன் மூலம் [[கட்டமைக்கப்பட்ட ஆவணம்|கட்டமைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை]] உருவாக்க உதவுகிறது. இது [[HTML உறுப்பு#படங்கள் மற்றும் பொருட்கள்|படங்கள் மற்றும் பொருட்களை]] உட்பொதிக்க அனுமதிக்கின்றது, மேலும் [[HTML உறுப்பு#படிவங்கள்|ஊடாடும் படிவங்களை]] உருவாக்கவும் பயன்படும். இது வலைப்பக்க உள்ளடக்கத்தில் [[அடைப்புக்குறிகள்#கோண அடைப்புக்குறிகள் அல்லது பட்டைகள் .3C .3E|கோண அடைப்புக்குறிகளில்]] அடைக்கப்பட்டிருக்கும் "குறிச்சொற்களைக்" கொண்ட [[HTML உறுப்பு|HTML உறுப்பு]]களின்உறுப்புகளின் வடிவத்தில் எழுதப்படுகின்றது. இதில் [[JavaScript|JavaScript]] போன்ற மொழிகளில் [[ஸ்கிரிப்ட்டிங் மொழி|ஸ்கிரிப்ட்களை]] சேர்க்கும் அல்லது ஏற்றும் வசதி உள்ளது, இந்த ஸ்கிரிப்ட்கள் [[வலை உலாவி|வலை உலாவி]]கள் போன்ற HTML செயல்படுத்திகளின் மற்றும் [[விழுதொடர் நடைதாள்கள்|விழுதொடர் நடைத்தாள்கள்]] (CSS) ஆகியற்றின் செயல்படும் விதத்தைப் பாதித்து உரை மற்றும் பிற பொருட்களின் தோற்றத்தையும் தளவமைப்பையும் வரையறுக்கின்றன. CSS இன் பயன்பாடானது வெளிப்படையான விளக்க மார்க்-அப்பில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 
 
 
== HTML வரலாறு ==
 
=== பிறப்பிடங்கள் ===
[[Fileபடிமம்:Tim Berners-Lee April 2009.jpg|thumb|right|upright|டிம் பெர்னெர்ஸ்-லீ]]
 
 
1980 இல், இயற்பியலாளர் [[டிம் பெர்னெர்ஸ்-லீ|டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ]], [[CERN|CERN]] இல் கட்டுப்பாடற்ற ஒப்பந்ததாரராக இருந்தவர், [[CERN|CERN]] ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆவணங்களைப் பயன்படுத்த மற்றும் பகிர்வதற்கான ஒரு அமைப்பான [[ENQUIRE|ENQUIRE]] ஐ முன்மொழிந்து அதை நெறிமுறைப் படுத்தினார். 1989 இல், பெர்னர்ஸ்-லீ மற்றும் CERN தரவு அமைப்புகளின் பொறியாளர் [[ராபர்ட் கயில்லியவ்|ராபர்ட் கயில்லியவ்]] இருவரும், [[இணையம்|இணைய]]-அடிப்படையிலான [[மீயுரை|மீயுரை]] அமைப்பை வழங்கும் ஒத்த செயல்பாடுடைய தனித்தனியாக முன்மொழிதல்களை சமர்ப்பித்தனர். அடுத்த ஆண்டு, அவர்கள் WorldWideWeb (W3) திட்டம் என்ற ஒரு இணைப்பு முன்மொழிவில் இணைந்தனர், <ref>டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ, "தகவல் மேலாண்மை: ஓர் முன்மொழிவு." CERN (மார்ச் 1989, மே 1990). http://www.w3.org/History/1989/proposal.html</ref>
அதை CERN ஏற்றுக்கொண்டது. 1990 இல் இருந்து அவரது சொந்தக் குறிப்புகளில் <ref>டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ, "வடிவமைப்பு சிக்கல்கள்" http://www.w3.org/DesignIssues/</ref>, அவர் "''மீயுரை அதிக்மாகப் பயன்படும் பகுதிகளைப்'' " பட்டியலிடுகிறார்<ref>டிம் பெர்னர்ஸ்-லீ, "வடிவமைப்பு சிக்கல்கள்" http://www.w3.org/DesignIssues/Uses.html</ref>, மேலும் அதில் முதலாவதாக அறிவுக்களஞ்சியம் இடம்பெறுகிறது.
 
 
 
=== முதல் விவரக்குறிப்புகள் ===
முதலில் பொதுவாகக் கிடைத்த HTML விவரக்குறிப்பு ''HTML குறிச்சொற்ள்'' என்று அழைக்கப்பட்ட ஆவணமாகும், இது முதலில் 1991 இன் இறுதியில் பெர்னர்ஸ்-லீ அவர்களால் இணையத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது. <ref name="tagshtml"></ref> <ref>{{cite web|url=http://lists.w3.org/Archives/Public/www-talk/1991SepOct/0003.html|title=First mention of HTML Tags on the www-talk mailing list|publisher=World Wide Web Consortium|date=1991-10-29|accessdate=2007-04-08}}</ref> இது தொடக்க, ஒப்பீட்டில் எளிய HTML வடிவமைப்பை உருவாக்கும் 22 உறுப்புகளை விவரிக்கிறது. இவற்றில் பதிமூன்று உறுப்புகள் HTML 4 இல் இப்போதும் உள்ளன. <ref>{{cite web|url=http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/index/elements|title=Index of elements in HTML 4|publisher=World Wide Web Consortium|date=1999-12-24|accessdate=2007-04-08}}</ref> HTML என்பது வலை உலாவிகளால் வலைப் பக்கங்களை செயல்மிகு வகையில் வடிவமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் உரை மற்றும் பட வடிவமைப்பு மொழியாகும். இதன் பெரும்பாலான குறிச்சொற்களின் [[சொற்பொருள்கள்|பொருள்கள்]], [[CTSS|CTSS]] (Compatible Time-Sharing System) இயக்க முறைமைக்காக 1960களின் முற்பகுதியில் வடிமைக்கப்பட்ட [[TYPSET மற்றும் RUNOFF|RUNOFF கட்டளை]] மூலம் பயன்படுத்தப்பட்ட முந்தைய உரை வடிவமைப்பு மொழிகளுடன் தொடர்புடையனவாகவே உள்ளன, மற்றும் இதன் வடிவமைப்பு கட்டளைகள் ஆவணங்களை கைமுறையாக வடிவமைக்க அச்சமைப்பான்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டளைகளில் இருந்து கொணரப்பட்டவை.
 
 
பெர்னர்ஸ்-லீ அவர்கள் HTML என்பது [[SGML|SGML]] இன் பயன்பாடாக இருக்க வேண்டும் எனக் கருதினார், மேலும் அது 1993 இன் மத்தியில் வெளியிடப்பட்ட HTML க்கான முதல் முன்மொழிவில், [[இணையப் பொறியியல் செயல் அமைப்பு|இணையப் பொறியியல் செயல் அமைப்பு]] (IETF) அவ்வாறு மூலம் முன்னதாக வரையறுக்கப்பட்டது: பெர்னர்ஸ்-லீ மற்றும் [[டான் கான்னோலி|டான் கான்னோலி]] ஆகியோரால் வழங்கப்பட்ட [http://www.w3.org/MarkUp/draft-ietf-iiir-html-01.txt "மீயுரை மார்க்-அப் மொழி (HTML)" இணைய-வரைவு], அது இலக்கணத்தை வரையறுக்க ஒரு SGML [[ஆவண வகை வரையறை|ஆவண வகை வரையறையை]] உள்ளடக்கியது. <ref>{{cite web|url=http://lists.w3.org/Archives/Public/www-talk/1991NovDec/0020.html|title=Re: SGML/HTML docs, X Browser (archived www-talk mailing list post)|author=Tim Berners-Lee|date=1991-12-09|accessdate=2007-06-16|quote=SGML is very general. HTML is a specific application of the SGML basic syntax applied to hypertext documents with simple structure.}}</ref> அந்த வரைவானது ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு காலாவவதியானது, ஆனால் படங்களை வரிசையில் உட்பொதித்தலுக்காக [[Mosaic (வலை உலாவி)|NCSA Mosaic]] உலாவியின் தனிப்பயன் குறிச்சொல்லின் ஒப்புதலுக்காக அது குறிப்பிடப்பட்டது, அது வெற்றிகரமான மூல வகைமாதிரிகளில் IETF இன் தரநிலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருத்தல் கொள்கையைப் பிரதிபலிக்கின்றது. <ref name="raymond">{{cite book|url=http://www.faqs.org/docs/artu/|chapterurl=http://www.faqs.org/docs/artu/ietf_process.html|title=[[The Art of Unix Programming]]|last=Raymond|first=Eric|chapter=IETF and the RFC Standards Process|quote=In IETF tradition, standards have to arise from experience with a working prototype implementation — but once they become standards, code that does not conform to them is considered broken and mercilessly scrapped. …Internet-Drafts are not specifications, and software implementers and vendors are specifically barred from claiming compliance with them as if they were specifications. Internet-Drafts are focal points for discussion, usually in a working group… Once an Internet-Draft has been published with an RFC number, it is a specification to which implementers may claim conformance. It is expected that the authors of the RFC and the community at large will begin correcting the specification with field experience.}}</ref> அதேபோல், தேவ் ராக்கெட்டின் போட்டி இணைய-வரைவு, "HTML+ (மீயுரை மார்க்-அப் வடிவமைப்பு)", 1993 இன் இறுதியிலிருந்து, அட்டவணை மற்றும் நிரப்பு படிவங்கள் போன்ற முன்பே-செயலாக்கப்பட்ட அம்சங்கள் தரநிலையாக்கலைப் பரிந்துரைத்தது. <ref name="html+">{{cite web|url=https://datatracker.ietf.org/public/idindex.cgi?command=id_detail&id=789|title=HTML+ Internet-Draft - Abstract|quote=Browser writers are experimenting with extensions to HTML and it is now appropriate to draw these ideas together into a revised document format. The new format is designed to allow a gradual roll over from HTML, adding features like tables, captioned figures and fill-out forms for querying remote databases or mailing questionnaires.}}</ref>
 
 
பின்னர் HTML மற்றும் HTML+ வரைவுகள் 1994 இன் ஆரம்பத்தில் காலாவதியாகி, IETF ஒரு HTML பணிக் குழுவை உருவாக்கியது, அது 1995 இல் "HTML 2.0" ஐ நிறைவுசெய்தது, முதல் HTML விவரக்குறிப்பு எதிர்காலச் செயலாக்கங்கள் அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டிய தரநிலையாக இருக்கும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. <ref name="raymond"></ref> [[கருத்துரைகளுக்கான கோரிக்கை|கருத்துரைகளுக்கான கோரிக்கை]] 1866 ஆக வெளியிடப்பட்ட, HTML 2.0 ஆனது HTML மற்றும் HTML+ வரைவுகளின் கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தது. <ref>{{cite web|url=http://www.ietf.org/rfc/rfc1866.txt|title=RFC 1866: Hypertext Markup Language - 2.0 - Acknowledgments|publisher=Internet Engineering Task Force|date=2005-09-22|accessdate=2007-06-16|quote=Since 1993, a wide variety of Internet participants have contributed to the evolution of HTML, which has included the addition of in-line images introduced by the NCSA Mosaic software for WWW. Dave Raggett played an important role in deriving the forms material from the HTML+ specification. Dan Connolly and Karen Olson Muldrow rewrote the HTML Specification in 1994. The document was then edited by the HTML working group as a whole, with updates being made by Eric Schieler, Mike Knezovich, and Eric W. Sink at Spyglass, Inc. Finally, Roy Fielding restructured the entire draft into its current form.}}</ref> "HTML 1.0" என்ற ஒன்று இல்லை; 2.0 பெயர் முந்தைய வரைவுகளிலிருந்து புதிய பதிப்பை வேறுபடுத்திக் காட்டும் நோக்கத்தில் வைக்கப்பட்டது. <ref>{{cite web|url=http://www.ietf.org/rfc/rfc1866.txt|title=RFC 1866: Hypertext Markup Language - 2.0 - Introduction|publisher=Internet Engineering Task Force|date=2005-09-22|accessdate=2007-06-16|quote=This document thus defines an HTML 2.0 (to distinguish it from the previous informal specifications). Future (generally upwardly compatible) versions of HTML with new features will be released with higher version numbers.}}</ref>
 
 
IETF இன் ஆதரவின் கீழான மேலும் வளர்ச்சி போட்டி விருப்பங்களினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது. 1996 இலிருந்து, HTML விவரக்குறிப்புகள் [[உலகளாவிய வலைச் சங்கம்|உலகளாவிய வலைச் சங்கம்]] (W3C) மூலமாக வணிக மென்பொருள் விற்பனையாளர்களின் உள்ளீட்டைக் கொண்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. <ref name="raggett">{{cite book|first=Dave|last=Raggett|title=Raggett on HTML 4|year=1998|url=http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html|accessdate=2007-07-09}}</ref> இருப்பினும் 2000 இல், HTML சர்வதேச தரநிலையானது ([[சர்வதேச தரநிர்ணய அமைப்பு|ISO]]/[[சர்வதேச மின்னணு தொழில்நுட்ப ஆணையம்|IEC]] 15445:2000). W3C மூலம் வெளியிடப்பட்ட இறுதி HTML விவரக்குறிப்பானது HTML 4.01 பரிந்துரையாகும், இது 1999 இன் இறுதியில் வெளியிடப்பட்டது. அதன் சிக்கல்கள் மற்றும் பிழைகள் பிழைகளாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு 2001 இல் வெளியிடப்பட்டது.
 
 
 
=== தரநிலையின் பதிப்பு வரலாறு ===
{{Html series}}
 
==== HTML பதிப்பு காலக்கோடு ====
 
 
 
;நவம்பர் 1995
:[[HTML 2.0|HTML 2.0]] என்பது IETF RFC 1866 ஆக வெளியிடப்பட்டது. துணை [[கருத்துரைகளுக்கான கோரிக்கை|RFC]]களில் சேர்க்கப்பட்ட செயல் திறமைகள்:
 
 
:
:* நவம்பர் 1995: RFC 1867 (படிவம் அடிப்படையிலான கோப்புப் பதிவேற்றம்)
:* மே 1996: RFC 1942 (அட்டவணைகள்)
:* ஆகஸ்ட் 1996: RFC 1980 (கிளையண்ட் புற பட வரைபடங்கள்)
:* ஜனவரி 1997: RFC 2070 ([[சர்வதேசமயமாக்கலும் உள்ளூர்மயமாக்கலும்|சர்வதேசமயமாக்கல்]])
::ஜூன் 2000 இல், இவையனைத்தையும் RFC 2854 மூலமாக பயனிலில்லாதவையாக/வரலாற்றில் இருந்தவையாக அறிவிக்கப்பட்டன.
 
 
;ஜனவரி 1997
:[[HTML 3.2|HTML 3.2]] <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/REC-html32 |title=HTML 3.2 Reference Specification |publisher=World Wide Web Consortium |date=14-January-1997 |accessdate=2008-11-16}}</ref> என்பது [[W3C பரிந்துரை|W3C பரிந்துரை]]யாகபரிந்துரையாக வெளியிடப்பட்டது. செப்டம்பர் 1997 இல் IETF அதன் HTML பணிக் குழுவை மூடியதால், இது W3C ஆல் பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டு தரநிலையாக்கப்பட்ட முதல் பதிப்பாகும். <ref>{{cite web
|url=http://www.w3.org/MarkUp/HTML-WG/
|title=IETF HTML WG
 
 
:HTML 3.2 கணிதச் சூத்திரங்களை முழுவதும் ஒதுக்கியது, பல்வேறு தனியுரிமையுடைய நீட்சிகளின் குறுக்கீட்டமைப்பை இசைவாக்கியது, மேலும் Netscape இன் பெரும்பாலான காட்சி மார்க்-அப் குறிச்சொற்களைப் பயன்படுத்தியது. Netscape இன் [[ஒளிரும் உறுப்பு|ஒளிரும் உறுப்பு]] மற்றும் Microsoft இன் [[மார்க்கீ உறுப்பு|மார்க்கீ உறுப்பு]] ஆகியவை அவ்விரு நிறுவனங்களிடையேயான பரஸ்பர ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தவிர்க்கப்பட்டன. <ref name="raggett"></ref> HTML இல் உள்ளது போன்ற கணித சூத்திரங்களுக்கான மார்க்-அப் பின்னான 14 மாதங்கள் வரை [[MathML|MathML]] இல் தரநிலையாக்கப்படாமல் இருந்தது.
 
 
 
;டிசம்பர் 1997
:[[HTML 4.0|HTML 4.0]] <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218/ |title=HTML 4.0 Specification |publisher=World Wide Web Consortium |date=18-December-1997 |accessdate=2008-11-16}}</ref> என்பது W3C பரிந்துரையாக வெளியிடப்பட்டது. அது வழங்கிய மூன்று "வகைகள்":
 
 
:
:* நெகிழ்வின்மை, இதில் ஒவ்வாத உறுப்புகள் தடுக்கப்படுகின்றன,
:* இடைநிலை, இதில் ஒவ்வாத உறுப்புகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன,
:* சட்டகமைப்பு, இதில் பெரும்பாலும் [[ஃப்ரேமிங் (உலகளாவிய வலை)|சட்டகம்]] தொடர்புடைய உறுப்புகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன;
::தொடக்கத்தில் குறியீடு "Cougar" எனப்பெயரிடப்பட்டது, <ref name="engelfriet">{{cite web
|url=http://htmlhelp.com/reference/wilbur/intro.html
 
;டிசம்பர் 1999
:[[HTML 4.01|HTML 4.01]] <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/html401/ |title=HTML 4.01 Specification |publisher=World Wide Web Consortium |date=24 December 1999 |accessdate=2008-11-16}}</ref> என்பது W3C பரிந்துரையாக வெளியிடப்பட்டது. அது HTML 4.0 போன்றே அதே மூன்று வகைகளை வழங்குகின்றது, மேலும் அதன் இறுதிப் [http://www.w3.org/MarkUp/html4-updates/errata பிழைகள்] [[மே 12|12 மே]] [[2001|2001]] இல் வெளியிடப்பட்டன.
 
 
 
 
===== வரைவுகள் =====
 
;அக்டோபர் 1991
:''[[HTML குறிச்சொற்கள்|HTML குறிச்சொற்கள்]]'' , <ref name="tagshtml"></ref> ஒரு அதிகாரப்பூர்வமற்ற CERN ஆவணம் பன்னிரண்டு HTML குறிச்சொற்களைப் பட்டியலிடுகின்றது, இதுவே பொதுவாக முதலில் குறிப்பிடப்பட்டது. நவம்பர் 1992.
 
 
 
;நவம்பர் 1993
:[[HTML+|HTML+]] இணைய வரைவாக IETF ஆல் வெளியிடப்பட்டது, மேலும் அது மீயுரை மார்க்-அப் மொழி வரைவுக்கு போட்டி முன்மொழிவாக இருந்தது. அது மே 1994 இல் காலாவதியானது.
 
 
 
;ஏப்ரல் 1995 (மார்ச் 1995 இல் எழுதப்பட்டது)<!--மார்ச் 1995 இல் எழுதப்பட்டது ஆனால் ஏப்ரல் 1995 இல் வெளியிடப்பட்டது-->
:[[HTML 3.0|HTML 3.0]] <ref>{{cite web|url=http://www.w3.org/MarkUp/html3/ |title=HTML 3.0 Draft (Expired!) Materials |publisher=World Wide Web Consortium |date=1995-12-21 |accessdate=2008-11-16}}</ref> என்பது IETF க்கு தரநிலையாக முன்மொழியப்பட்டது, ஆனால் அந்த முன்மொழிவு ஐந்து மாதங்களுக்குப் பின்னர் எந்தவித செயல்பாடும் இன்றி காலவதியானது. அது ராக்கெட்டின் HTML+ முன்மொழிவில் உள்ளது போன்றே, அட்டவணைகளுக்கான ஆதரவு, படங்களைச் சுற்றிலும் உரை ஓட்டம் மற்றும் சிக்கலான கணிதச் சூத்திரங்களின் காட்சி போன்ற பல செயல் திறமைகளை உள்ளடக்கியது. <ref>{{cite web
|url=http://www.w3.org/MarkUp/html3/CoverPage
|title=HyperText Markup Language Specification Version 3.0
 
;ஜனவரி 2008
:[[HTML5|HTML5]] <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/html5/ |title=HTML 5 |publisher=World Wide Web Consortium |date=10 June 2008 |accessdate=2008-11-16}}</ref> பணி வரைவாக W3C ஆல் வெளியிடப்பட்டது.
 
 
 
அதன் தொடரியல் SGML க்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பினும், ஒரு SGML பயன்பாடாக இருக்கும் எந்த முயற்சியையும் [[HTML 5|HTML 5]] கைவிட்டது, மேலும் அது மாற்று XML-அடிப்படையிலான [[XHTML 5|XHTML 5]] வரிசையாக்கத்துடன் கூடுதலாக தண்து சொந்த "html" வரிசையாக்கத்தையும் வெளிப்படையாக வரையறுத்தது. <ref>{{cite web|url=http://www.w3.org/QA/2008/01/html5-is-html-and-xml.html |title=HTML 5, one vocabulary, two serializations|accessdate=2009-02-25}}</ref>
 
 
 
==== XHTML பதிப்புகள் ====
{{main|XHTML}}
XHTML என்பது [[XML|XML]] 1.0. ஐப் பயன்படுத்தி HTML 4.01 இன் மறுவடிவமைப்பாகத் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தனி மொழியாகும். அது தொடர்ந்துமேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது:
 
*[[XHTML 1.0|XHTML 1.0]], <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/ |title=XHTML 1.0: The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) |publisher=World Wide Web Consortium |date=26 January 2000 |accessdate=2008-11-16}}</ref> W3C பரிந்துரையாக 26 ஜனவரி 2000 இல் வெளியிடப்பட்டது, பின்னர் திருத்தப்பட்டு 1 ஆகஸ்ட் 2002 இல் மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது.HTML 4.0 மற்றும் 4.01 போன்றே XML இல் மறுகட்டமைக்கப்பட்ட மூன்று வகைகளை, சிறிய கட்டுப்பாடுகளுடன் வழங்குகின்றது.
*[[XHTML 1.1|XHTML 1.1]], <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/xhtml11/ |title=XHTML 1.1 - Module-based XHTML - Second Edition |publisher=World Wide Web Consortium |date=16 February 2007 |accessdate=2008-11-16}}</ref> W3C பரிந்துரையாக 31 மே 2001 இல் வெளியிடப்பட்டது. அது XHTML 1.0 நெகிழ்வின்மை அடிப்படையிலானது, ஆனால் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய சிறிய மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது, மேலும் அது 10 ஆகஸ்ட் 2001 இல் W3C பரிந்துரையாக வெளியிடப்பட்ட [http://www.w3.org/TR/xhtml-modularization/ XHTML இன் கூறுநிலையாக்கத்தில்] உள்ள கூறுநிலைகளைப் பயன்படுத்தி மறுவடிவமைக்கப்பட்டது.
*[[XHTML 2.0|XHTML 2.0]], <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/xhtml2/ |title=XHTM 2.0 |publisher=World Wide Web Consortium |date=26 July 2006 |accessdate=2008-11-16}}</ref> இன்னும் ஒரு W3C பணி வரைவாக உள்ளது. XHTML 2 குழு தனது பணியை 2009 இன் இறுதியில் நிறுத்திவிடும் என்று W3C அறிவித்தது<ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/News/2009#item119 |title=XHTML 2 Working Group Expected to Stop Work End of 2009, W3C to Increase Resources on HTML 5 |publisher=World Wide Web Consortium |date=17 July 2009 |accessdate=2008-11-16}}</ref>. XHTML 2.0 தரநிலை என்ற ஒன்று இனி இருக்காது. XHTML 2.0 என்பது XHTML 1.x உடன் இணக்கமற்றது, ஆகவே அது XHTML 1.x. இன் புதுப்பிப்பு என்பதை விட XHTML-பாதித்த புதிய மொழியாக இருப்பதாகக் கருதுவது மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும்.
*[[XHTML5| XHTML5]], என்பது XHTML 1.x இன் புதுப்பிப்ப்பாக இருக்கிறது, அது HTML5 வரைவில் [[HTML5|HTML5]] உடன் வரையறுக்கப்படுகின்றது. <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/html/wg/html5/ |title=HTML5 |publisher=World Wide Web Consortium |date=24 October 2008 |accessdate=2008-11-16}}</ref>
 
 
 
== HTML மார்க்-அப் ==
HTML மார்க்-அப் இல் பல முக்கிய கூறுகள் உள்ளன, அவற்றில் ''உறுப்புகள்'' (மற்றும் அவற்றின் ''பண்புருக்கள்'' ), எழுத்துக்குறி அடிப்படையிலான ''தரவு வகைகள்'' மற்றும் ''எழுத்துக்குறி குறிப்புகள்'' மற்றும் ''உள்பொருள் குறிப்புகள்'' ஆகியவை அடங்கும். மற்றொரு முக்கியக் கூறு ''[[ஆவண அமைப்பு அறிவிப்பு|ஆவண வகை அறிவிப்பாகும்]]'' , இதுவே [[ஆவண வகை வரையறை|ஆவண வகை வரையறையைக்]] குறிப்பிடுகிறது. [[HTML 5|HTML 5]] இல் இருந்து, ஆவண வகை வரையறை குறிப்பிடப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போனது, மேலும் இதில் தளவமைப்பு பயன்முறை மட்டுமே குறிப்பிடப்படுகிறது[http://www.w3.org/2008/Talks/04-24-smith/index.html http://www.w3.org/2008/Talks/04-24-smith/index.html].
 
 
[[Hello world நிரல்|Hello world நிரல்]] என்பது, [[நிரலாக்க மொழி|நிரலாக்க மொழி]]கள், [[ஸ்கிரிப்ட்டிங் மொழி|ஸ்கிரிப்டிங் மொழி]]கள் மற்றும் [[மார்க்-அப் மொழி|மார்க்-அப் மொழி]]கள்மொழிகள் போன்றவற்றை ஒப்பிடுவதற்காக 9 HTML [[குறியீட்டு வரிகள்|குறியீட்டு வரிகளால்]] ஆன ஒரு பொதுவான [[கணினி நிரல்|கணினி நிரலாகும்]] இருப்பினும் [[வரி முறிப்பு|வரி முறிப்பு]]கள்முறிப்புகள் இருக்கலாம்:
<source lang="html4strict">
<!DOCTYPE html>
 
 
=== உறுப்புகள் ===
 
:''மேலும் விரிவான விளக்கங்களுக்கு [[HTML உறுப்பு|HTML உறுப்பு]]கள்உறுப்புகள் என்பதைக் காண்க.''
HTML உறுப்புகளே HTML மார்க்-அப் இன் அடிப்படைக் கூறுகளாகும். உறுப்புகள் இரண்டு அடிப்படைப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன: பண்புருக்கள் மற்றும் உள்ளடக்கம். ஒவ்வொரு உறுப்பின் பண்புரு மற்றும் ஒவ்வொரு உறுப்பின் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றுக்கு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன, அவை ஒரு HTML ஆவணம் செல்லுபடியாகக் கூடியதாக இருக்க கட்டாயமாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டும். ஒரு உறுப்பு, பொதுவாக ஒரு தொடக்கக் குறிச்சொல்லைக் (எ.கா. <code><element-name></code>) கொண்டிருக்கும், அதே போல ஒரு முடிவுக் குறிச்சொல்லையும் (எ.கா. <code></element-name></code>) கொண்டிருக்கும். கூறின் பண்புருக்கள் தொடக்கக் குறிச்சொல்லிலும் உள்ளடக்கமானது குறிச்சொற்களுக்கு (எ.கா. <code><element-name attribute="value">Content</element-name></code>) இடையிலும் இருக்கும். <code><nowiki><br></nowiki></code> போன்ற சில கூறுகள், உள்ளடக்கம் எதையும் கொண்டிருப்பதில்லை, ஆகவே அவை முடிவு குறிச்சொல்லைக் கொண்டிருக்கக்கூடாது. HTML இல் பயன்படுத்தப்படும் மார்க்-அப் கூறுகளில் சில கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
 
 
'''கட்டமைப்பு''' மார்க்-அப், உரையின் அவசியத்தை விவரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டுக்கு, <code><nowiki><h2>Golf</nowiki></code> என்பது "Golf" ஐ இரண்டாம் நிலை [[தலைப்பு|தலைப்பாக]] அமைக்கிறது, இது உலாவியில் இந்தப் பிரிவில் உள்ள "HTML மார்க்-அப்" தலைப்பைப் போலவே காண்பிக்கப்படும். கட்டமைப்பு மார்க்-அப் குறிப்பிட்ட வழங்கல் எதனையும் குறிப்பிடுவதில்லை, ஆனால் பெரும்பாலான வலை உலாவிகள் கூறுகள் வடிவமைப்புக்கான தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட இயல்பான பாணிகளைக் கொண்டுள்ளன. [[விழுதொடர் நடைதாள்கள்|விழுதொடர் நடைதாள்களைக்]] (CSS) கொண்டு உரைக்கு மேலும் நடையைக் கொடுக்கலாம்.
 
 
'''விளக்கக்காட்சி''' மார்க்-அப் என்பது உரையின் தோற்றத்தை விவரிக்கிறது, செயல்பாட்டை விவரிப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டுக்கு <code><nowiki><b>boldface</nowiki></code> என்பது காட்சி வெளியீட்டு சாதனங்கள் "boldface" என்ற சொல்லை தடித்த உரையாகக் காண்பிக்க வேண்டும் எனக் குறிப்பிடுகிறது, ஆனால் இவ்வாறு செய்ய முடியாத சாதனங்கள் (உரையை உரக்க வாசிக்கும் ஒலி தொடர்பான சாதனங்கள் பொன்றவை) என்ன செய்ய வேண்டும் எனக் கூறவில்லை. <code><nowiki><b>bold</nowiki></code> மற்றும் <code><nowiki><i>italic</nowiki></code> ஆகிய இரண்டும் இருக்குபட்சத்தில், சமமான காட்சியியல் வழங்கலைக் கொண்டுள்ள கூறுகள் உள்ளன, ஆனால் அவை பெரும்பாலும் முறையே பொருள் சார்ந்தவையாக உள்ளன, அவை முறையே <code><nowiki><strong>strong emphasis</nowiki></code> மற்றும் <code><nowiki><em>emphasis</nowiki></code> என்பவையாகும். ஒலி தொடர்பான ஒரு கருவி பின்னதாகக் கூறப்பட்ட கூறை எவ்வாறு புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதைக் காண்பது எளிது. இருப்பினும், அவற்றின் விளக்கக்காட்சி உறவுக் கூறுகளுக்கு சமமானவை அல்ல: ஒரு ஸ்கிரீன் ரீடர், ஒரு புத்தகத்தின் பெயரை அழுத்தமாக வழங்கும் என எதிர்பார்க்க முடியாது, ஆனால் எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்தப் பெயர் திரையில் சாய்வெழுத்தில் காண்பிக்கப்படும். பெரும்பாலான விளக்கக்காட்சி மார்க்-அப் கூறுகள் [[விழுதொடர் நடைதாள்கள்|CSS]] அடிப்படையிலான நடை வடிவமைப்புக்கு ஆதரவாக, HTML 4.0 விவரக்குறிப்பின் கீழ் [[தடுத்தல்|மறுக்கப்பட்டவையாக]] மாறிவிட்டன.
 
 
'''மீயுரை''' மார்க்-அப், ஓர் ஆவணத்தின் பகுதிகளை பிற ஆவணங்களுடன் இணைக்கின்றன. HTML இல் [[XHTML|XHTML]] 1.1 பதிப்பு வரை, உரையின் வழியே வழிச்செலுத்த ஒரு நங்கூரக் கூறைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருந்தது: <code><nowiki><a>Wikipedia</nowiki></code>. இருப்பினும், <code>href</code> பண்புருவானது ஒரு செல்லுபடியாகும் [[சீரான வளக் குறிப்பான் (Uniform Resource Locator)|URL]] க்கு அமைக்கப்பட வேண்டும், அப்போது, எடுத்துக்காட்டுக்கு <code><nowiki><a href="http://en.wikipedia.org/">Wikipedia</nowiki></code> என்ற HTML மார்க்-அப், "<span class="plainlinks">[http://en.wikipedia.org/ Wikipedia]</span>" என்ற சொல்லை ஒரு [[மிகை இணைப்பு|மிகை இணைப்பாகக்]] காண்பிக்கும். ஒரு படத்திற்கு இணைப்பு வழங்க, அந்த ஆன்கர் குறிச்சொல் பின்வரும் தொடரியலைப் பயன்படுத்துகிறது: <code><a href="url"><img src="image.gif" alt="alternative text" width="50" height="50"></a></code>
 
 
 
==== பண்புருக்கள் ====
ஒரு கூறின் பெரும்பாலான பண்புருக்கள் பெயர்-மதிப்பு என்ற வகையிலான இணைகளாகவே இருக்கும், அவை "=" குறியீட்டால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும், மேலும் கூறின் தொடக்கக் குறிச்சொலில் கூறின் பெயருக்கு அடுத்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கும். இந்த மதிப்பு ஒற்றை அல்லது இரட்டை மேற்குறிக்குள் அடைக்கப்பட்டிருக்கலாம், இருப்பினும் HTML இல் (ஆனால் XHTML இல் அல்ல) குறிப்பிட்ட எழுத்துக்குறிகளைக் கொண்டுள்ள மதிப்புகள் மேற்குறிக்குள் அடைக்கப்படாமலும் இருக்கலாம். <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/html401/intro/sgmltut.html#h-3.2.2 |title=On SGML and HTML |publisher=World Wide Web Consortium |date= |accessdate=2008-11-16}}</ref> <ref>{{cite web |url=http://www.w3.org/TR/xhtml1/diffs.html#h-4.4 |title=XHTML 1.0 - Differences with HTML&#160;4 |publisher=World Wide Web Consortium |date= |accessdate=2008-11-16}}</ref> பண்புருக்களின் மதிப்பை மேற்குறிகளுக்குள் அடைக்காமல் விடுவது பாதுகாப்பல்ல. <ref>{{cite web |first=Jukka |last=Korpela|url=http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/qattr.html |title=Why attribute values should always be quoted in HTML |publisher=Cs.tut.fi |date=1998-07-06 |accessdate=2008-11-16}}</ref> பெயர்-மதிப்பு இணை பண்புருக்களுக்கு மாறாக டில பண்புருக்கள் உள்ளன, ஒரு கூறின் தொடக்கக் குறிச்சொல்லில் அவை இருந்தாலே அந்தக் கூறின் தன்மையை மாற்றக்கூடியவை <ref name="tagshtml">{{cite web|url=http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html |title=Tags used in HTML |publisher=World Wide Web Consortium |date=1992-11-03 |accessdate=2008-11-16}}</ref> (<code>img</code> கூறுக்கான <code>ismap</code> பண்புருவைப் போல<ref>{{cite web|url=http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/struct/objects.html#adef-ismap |title=Objects, Images, and Applets in HTML documents |publisher=World Wide Web Consortium |date=1999-12-24 |accessdate=2008-11-16}}</ref>).
 
 
 
* <code>id</code> பண்புருவானது ஆவணத்தின் முழுவதற்குமான தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டியை வழங்குகிறது. இவற்றை, நடைதாள்கள் விளக்கக்காட்சியியல் பண்புகளை வழங்கவும் உலாவிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கூறின் மேல் கவனம் செலுத்தவும் ஸ்கிரிப்டுகள் ஒரு கூறின் உள்ளடக்கம் அல்லது விளக்கக்காட்சியை மாற்றியமைக்கவும் இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதனை பக்கத்தின் URL உடன் இணைப்பதால், ஒரு கூறுக்கான ஒட்டுமொத்த தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டி வழங்கப்படுகிறது; பொதுவாக ஒரு பக்கத்தின் துணைப் பிரிவு ஆகும். எடுத்துக்காட்டுக்கு <code><nowiki>http://en.wikipedia.org/wiki/HTML#Attributes</nowiki></code> இல் உள்ள "Attributes" ID
* <code>class</code> என்ற பண்புரு ஒத்த கூறுகளை வகைப்படுத்த உதவுகின்றன. இவற்றை [[சொற்பொருள்கள்|பொருள்சார்ந்த]] அல்லது விளக்கக்காட்சி தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பொருள்சார்ந்த வகையில் வகைகள் [[மைக்ரோ வடிவம்|மைக்ரோ வடிவங்களில்]] பயன்படுகின்றன. விளக்கக்காட்சியியல் ரீதியாக, எடுத்துக்காட்டாக HTML ஆவணம் இந்த வகை மதிப்பிலுள்ள அனைத்து கூறுகளும் ஆவணத்தின் பிரதான உரையின் துணை உரையாகும் எனத் தெரிவிக்க <code>class="notation"</code> என்ற நிலையை பயன்படுத்தலாம். இது போன்ற கூறுகள் HTML ஆதாரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்தந்த இடங்களில் காண்பிக்கப்படுவதைக் காட்டிலும், ஒரு பக்கத்தில் ஒன்று சேர்ந்து கீழ்க்குறிப்புகளாகக் காண்பிக்கப்படலாம்.
* ஓர் ஆசிரியர் குறிப்பிட்ட கூறுக்கு, <code>நடை</code> பண்புரு அல்லாத குறியீடுகள் விளக்கக்காட்சியியல் குணங்களைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு கூறை நடைதாளுடன் தேர்ந்தெடுக்க, கூறின் <code>id</code> அல்லது <code>class</code> பண்புருவைப் பயன்படுத்துவது சிறந்த நடைமுறை எனக் கருதப்படுகிறது, சில நேரங்களில் பாணியுடன் இணைந்த பண்புகளின் எளிய தனிப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கும் மிகவும் கடினமான செயலாக இருக்கலாம்.
* <code>title</code> பண்புருவானது ஒரு கூறுக்கு துணை உரையியல் விளக்கத்தைச் சேர்க்கப் பயன்படுகிறது. பெரும்பாலான உலாவிகளில் இந்தப் பண்புருவானது பொதுவாக [[உதவிக்குறிப்பு|உதவிக்குறிப்பு]] எனப்படும் ஒரு குறிப்பாகக் காண்பிக்கப்படுகிறது.
 
 
 
 
=== எழுத்துக்குறி மற்றும் உள்பொருள் குறிப்புகள் ===
{{See also|List of XML and HTML character entity references}}
 
 
பதிப்பு 4.0 இலிருந்து, HTML 252 [[எழுத்துக்குறி உள்பொருள் குறிப்பு|எழுத்துக்குறி உள்பொருள் குறிப்பு]]களின்குறிப்புகளின் தொகுப்பையும் 1,114,050 [[எண் எழுத்துக்குறிக் குறிப்பு|எண்ணியல் எழுத்துக்குறி குறிப்பு]]களின் தொகுப்பையும் வரையறுக்கிறது, அவை இரண்டுமே தனிப்பட்ட எழுத்துக்குறிகளை எழுத்தியல் ரீதியாக எழுதப்படாமல் எளிய மார்க்-அப் மூலம் எழுத அனுமதிக்கின்றன. ஒரு எழுத்தியல் எழுத்துக்குறி மற்றும் அதைப் போன்ற ஒரு மார்க்-அப் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று சமமானவையாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் அவை ஒரே விதமாகவே வழங்கப்படுகின்றன.
 
 
 
 
=== தரவு வகைகள் ===
ஸ்கிரிப்ட் தரவு மற்றும் நடைதாள் தரவு மற்றும் IDகள், பெயர்கள், URI, நீள அலகுகள், மொழிகள், மீடியா விவரிப்பான்கள், வண்ணங்கள், எழுத்துக்குறி குறியீட்டாக்கங்கள், தேதி மற்றும் நேரம் மற்றும் பல உள்ளிட்ட பல வகையான பண்புரு மதிப்புகள் போன்ற கூறு உள்ளடக்கத்திற்கு HTML பல [[தரவு வகை|தரவு வகை]]களைவகைகளை வரையறுக்கிறது. இந்தத் தரவு வகைகள் அனைத்தும் எழுத்துக்குறி தரவின் சிறப்புத் தன்மைகளாகும்.
 
 
 
=== ஆவண வகை அறிவிப்பு ===
HTML ஆவணங்கள் [[ஆவண அமைப்பு அறிவிப்பு|ஆவண வகை அறிவிப்புடன்]] (பொதுவாக “டாக்டைப்” எனப்படுகிறது) தொடங்க வேண்டும். உலாவிகளில், வழங்கல் பயன்முறையைக் குறிப்பதே டாக்டைப்பின் செயலாகும் — குறிப்பாக [[க்யூர்க்ஸ் பயன்முறை|க்யூர்க்ஸ் பயன்முறையைத்]] தவிர்ப்பதற்கு.
 
 
[[ஆவண வகை வரையறை|ஆவண வகை வரையறையின்]] (DTD) அடிப்படையில் SGML கருவிகளைக் கொண்டு செல்லுபடியாக்கல் டாக்டைப்பின் உண்மையான நோக்கமாகும். DOCTYPE குறிக்கும் DTD இல், இயந்திரத்தின் மூலம் வாசிக்கப்படும் இலக்கணம் உள்ளது, அந்த இலக்கணம் ஓர் ஆவணத்திற்கு, அது அந்த DTD க்கு ஏற்ற வகையில் இருப்பதற்கு, அனுமதிக்கப்படும் மற்றும் தடுக்கப்படும் உள்ளடக்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. [[HTML5|HTML5]] செல்லுபடியாக்கமானது DTD அடிப்படையிலானதல்ல, ஆகவே HTML5 இல் டாக்டைப் ஒரு DTD ஐக் குறிப்பதில்லை.
 
 
 
 
== பொருள்சார் HTML ==
 
 
அதிகாரப்பூர்வமாக, "பொருள்சார் HTML"[http://www.google.com/search?client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&amp;channel=s&amp;hl=en&amp;q=Semantic+HTML+-wikipedia&amp;btnG=Google+Search http://www.google.com/search?client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&amp;channel=s&amp;hl=en&amp;q=Semantic+HTML+-wikipedia&amp;btnG=Google+Search] எனப்படும் விவரக்குறிப்பு எதுவும் இல்லை. பொருள்சார் HTML என்பது ஒரு HTML ஆவணத்தை எழுதுபவர் சொல்ல நினைத்த அந்தத் தகவலின் பொருளை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் வகையில் அந்த ஆவணத்தை உருவாக்கும் வழக்கமாகும், இதில் இந்தப் பொருள் எவ்வாறு வழங்கப்படுகின்றன என்பது குறித்த குறிப்புகள் எதுவும் சேர்க்கப்படாது. இது [[விளக்கக்காட்சி மற்றும் உள்ளடக்கப் பிரிப்பு|விளக்கக்காட்சி மற்றும் உள்ளடக்கப் பிரிப்பு]] என்ற கருத்தின் ஒரு பகுதியாகும். எடுத்துக்காட்டுக்கு, வலியுறுத்தும் கூறு (<code><em></code>) மற்றும் சாய்வெழுத்துக் கூறு (<code><i></code>) ஆகியவை செயல்பாட்டைப் பொறுத்தவரை ஒரே மாதிரியானவை, ஆனால் இரு வெவ்வேறு பொருளைக் கொண்டவை. பொருள்சார் HTML இல் மார்க்-அப் -க்குப் பின்னாலுள்ள இந்தப் பொருளானது முக்கியமாகும்.
 
 
 
 
== HTML இன் வழங்கல் ==
HTML ஆவணங்களை பிற கணினி கோப்புகளை அனுப்புவது போன்றே அனுப்பலாம்; இருப்பினும், அவை பெரும்பாலும் ஒரு வலை சேவையகத்திலிருந்து [[HTTP|HTTP]] மூலம் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமே வழங்கப்படுகின்றன.
 
 
 
=== HTTP ===
[[உலகளாவிய வலை|உலகளாவிய வலை]] என்பது பெரும்பாலும் முக்கியமாக HTML ஆவணங்களாலே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, அவை [[வலைச் சேவையகம்|வலை சேவையகங்களில்]] இருந்து வலை உலாவிகளுக்கு [[மீயுரைப் பரிமாற்ற நெறிமுறை|மீயுரைப் பரிமாற்ற நெறிமுறையைப்]] (HTTP) பயன்படுத்தி அனுப்பப்படுகின்றன. இருப்பினும், HTML மட்டுமின்றி படங்கள், ஒலிகள் மற்றும் பிற உள்ளடக்கத்தையும் சேர்த்து வழங்க HTTP பயன்படுகிறது. ஓர் உலாவி தான் பெறும் ஒவ்வொரு ஆவணத்தையும் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் எனத் தெரிந்துகொள்ள உதவ, ஆவணத்துடன் பிற தகவல்களும் சேர்த்து அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த [[மெட்டாதரவு|மெட்டாதரவில்]] வழக்கமாக [[MIME_வகைMIME வகை|MIME வகையும்]] (எ.கா. <tt>உரை/html</tt> அல்லது <tt>பயன்பாடு/xhtml+xml</tt>) மற்றும் எழுத்துக்குறி குறியீட்டாக்கம் (காண்க: [[HTML இல் எழுத்துக்குறி குறியாக்கம்|HTML இல் எழுத்துக்குறி குறியீட்டாக்கம்]]) கொண்டிருக்கும்.
 
 
 
 
=== HTML மின்னஞ்சல் ===
 
 
{{main|HTML e-mail}}
பெரும்பாலான வரைவியல் [[மின்னஞ்சல்|மின்னஞ்சல்]] கிளையண்டுகள், [[எளிய உரை|எளிய உரையில்]] கிடைக்காத வடிவமைபு மற்றும் [[பொருள் வலை|பொருள்சார்]] மார்க்-அப் ஆகியவற்றை வழங்க, ஒரு HTML துணைத் தொகுப்பைப் (பெரும்பாலும் தெளிவற்றது) பயன்படுத்துவதை அனுமதிக்கின்றன. இவற்றில், வண்ணமுள்ள தலைப்புகள், மேற்கோளிடப்பட்ட உரை, வரிசையமைக்கப்பட்ட படங்கள் மற்றும் வரிப்படங்கள் ஆகியவை உள்ளிட்ட தட்டச்சுவியல் தகவல்களும் இருக்கலாம். இது போன்ற கிளையண்டுகளில் பெரும்பாலானவை HTML மின்னஞ்சல் செய்தியை எழுதுவதற்கான [[GUI|GUI]] திருத்தி மற்றும் அவற்றை வழங்குவதற்கான ரெண்டரிங் எஞ்சின் ஆகிய இரண்டையும் கொண்டிருக்கின்றன. சிக்கலான தன்மை குறித்த விவகாரங்களால், மின்னஞ்சலில் HTML ஐப் பயன்படுத்துவது என்பது விவாதத்திற்குரியதாக உள்ளது, ஏனெனில் செய்தியின் அளவானது எளிய உரைச் செய்தியின் அளவை விட அதிகமாக இருப்பதால் இது [[பிஷிங்|பிஷிங்]] பாதிப்புகளை மூடி மறைக்கலாம், ஏனெனில் இது [[மின்னஞ்சல் ஸ்பேம்|ஸ்பேம்]] வடிப்பான்களைக் குழப்பலாம்.
 
 
 
=== பெயரிடல் மரபுகள் ===
HTML ஐக் கொண்டுள்ள [[கணிணிக் கோப்பு|கோப்புகளுக்கான]] மிகப் பொதுவான [[கோப்புப்பெயர் நீட்சி|கோப்பு நீட்சி]] <tt>.html</tt> ஆகும். இதன் பொதுவான கோப்புப் பெயர் நீட்சி <tt>.htm</tt> ஆகும், இவ்வாறு நீட்சிகள் சுருக்கப்படக் காரணம், [[DOS|DOS]] மற்றும் [[கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணை|FAT]] போன்ற பழைய இயக்க முறைமைகள் [[8.3 கோப்புப்பெயர்|மூன்று எழுத்து]] கோப்பு நீட்சிகளையே பயன்படுத்தின என்பதே ஆகும்.
 
 
 
=== HTML பயன்பாடு ===
 
 
 
 
ஒரு HTML பயன்பாடு (HTA; கோப்பு நீட்சி ".hta") என்பது, ஓர் உலாவியில் பயன்பாட்டின் வரைவியல் இடைமுகத்தை வழங்குவதற்கு HTML மற்றும் செயல்மிகு HTML ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் [[Microsoft Windows|Microsoft Windows]] பயன்பாடாகும். ஒரு வழக்கமான HTML கோப்பு வலை உலாவியின் பாதுகாப்பு அமைப்புக்குட்பட்டதாகும், அது வலை சேவையகங்களுடன் மட்டுமே தகவல் பரிமாறும் மற்றும் வலைப் பக்க பொருட்கள் மற்றும் [[HTTP குக்கி|தள குக்கிகள்]] ஆகியவற்றை மட்டுமே கையாளும். ஒரு HTA முழுமையாக நம்பப்படும் பயன்பாடாகவே இயங்கும், ஆகவே அதற்கு கோப்புகளை உருவாக்குதல்/திருத்துதல்/நீக்குதல் மற்றும் [[Windows Registry|Windows Registry]] உள்ளீடுகள் போன்ற பல அனுமதிகள் உண்டு. HTAகள் உலாவியின் பாதுகாப்பமைப்புக்கு வெளியே செயல்படுவதால், அவற்றை HTTP மூலம் செயல்படுத்த முடியாது, ஆனால் அவற்றை (ஒரு [[EXE|EXE கோப்பு]] போலவே) அகக் கோப்பு முறைமையில் இருந்தே பதிவிறக்கவோ செயல்படுத்தவோ வேண்டும்.
 
 
 
== HTML இன் தற்போதைய வகைகள் ==
தன் தோற்றத்திலிருந்து, HTML மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நெறிமுறைகள் பரவலாக ஏற்கப்பட்டன. இருப்பினும், தொடக்க ஆண்டுகளின் மொழியில் எந்தத் தெளிவான தரநிலைகளும் இல்லை. அதனை உருவாக்கியோர், HTML என்பது விளக்க விவரங்கள்[http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/HTMLConstraints.html http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/HTMLConstraints.html] ஏதுமில்லாத பொருள் மொழியாகவே அதனைக் கருதினர் எனினும், நடைமுறைப் பயன்பாடுகள் மொழிக்கு பல விளக்க உறுப்புகள் மற்றும் பண்புருக்களை அளித்தன, பெரும்பாலும் பல்வேறு உலாவி விற்பனையாளர்களால் இது நிகழ்ந்தது. HTML குறித்த சமீபத்திய தரநிலைகள், சில நேரங்களில் மொழியின் குழப்பமான மேம்பாட்டை[http://ei.cs.vt.edu/~wwwbtb/book/chap13/who.html http://ei.cs.vt.edu/~wwwbtb/book/chap13/who.html] சரிசெய்வதற்கான மற்றும் அர்த்தமுள்ள மற்றும் நன்கு விளக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் கட்டுமானத்திற்குமான ஏற்புடைய அடித்தளத்தை உருவாக்குவதற்குமான சிரத்தைகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன. HTML அதன் இயல்பான பொருள் மொழியாகத் திரும்பவும் மாற்ற, வழங்கலின் சுமைக்குத் தோள்கொடுக்க [[விழுதொடர் நடைதாள்கள்|CSS]] மற்றும் [[நீட்டிக்கக்கூடிய நடைதாள் மொழி|XSL]] போன்ற நடை மொழிகளை [[உலகளாவிய வலைச் சங்கம்|W3C]] உருவாக்கியது. இதனுடன் இணைந்து, HTML விவரக்குறிப்பு, விளக்க உறுப்புகளில் மெதுவாகக் கட்டுப்படுத்தின.
 
 
 
=== SGML-அடிப்படையிலான மற்றும் XML-அடிப்படையிலான HTML ===
SGML-அடிப்படையிலான விவரக்குறிப்பு மற்றும் XML-அடிப்படையிலான விவரக்குறிப்பு இடையேயான வித்தியாசமே சமீபத்திய HTML விவரக்குறிப்புகளிலுள்ள ஒரு வேறுபாடாகும். XML-அடிப்படையிலான விவரக்குறிப்பை பெரும்பாலான மரபு வரையறையிலிருந்து தெளிவாக வேறுபடுத்தவே அது வழக்கமாக XHTML என்று அழைக்கப்படுகின்றது; இருப்பினும், மூல உறுப்பு பெயர் XHTML-அடிப்படையிலான HTML இலும் 'html' என்றே உள்ளது. XHTML 1.0 என்பது மிகவும் சிக்கலான SGML க்கு தேவைப்படும் அதிக சிரத்தை போன்ற XML இன் குறைபாடுகளை தவிர்த்து, மற்ற அம்சங்களில் HTML 4.01 ஐப் போலவே இருக்க வேண்டும் என்ற நொக்கத்திலேயே W3C, XHTML 1.0 ஐ உருவாக்கியது. XHTML மற்றும் HTML ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை ஆகவே, சில நேரங்களில் அவை இணையாக ஆவணமாக்கப்படுகின்றன. இது போன்ற தருணங்களில், சில ஆசிரியர்கள் இரண்டு பெயர்களை (X)HTML அல்லது X(HTML) எனக் கலந்து பயன்படுத்துகின்றனர். <ref>காண்க, எ.கா., [[XHTML#HTML உடனான உறவு|XHTML#HTML உடனான உறவு]]</ref>
 
 
 
 
ஒரு ஆவணத்திற்கான வேறுபட்ட ஆரம்ப அறிவித்தல்கள் மட்டுமின்றி, HTML 4.01 மற்றும் XHTML 1.0 ஆவணங்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்—தொடர்புடைய DTDகள் ஒவ்வொன்றிலும்-பெரும்பாலும் தொடரியல் வேறுபாடுகளாகவே உள்ளன. HTML இன் அடிப்படையான தொடரியலில், XHTML இல் இல்லாத, விருப்பத்தினடிப்படையிலான திறத்தல் அல்லது மூடுதல் குறிச்சொற்கள் கொண்டுள்ள உறுப்புகள் போன்ற பல குறுக்குவழிகள் உள்ளன, இதில் EMPTY உறுப்புகளும் இறுதி குறிச்சொல்லைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மாறாக, XHTML ஆனது அனைத்து உறுப்புகளும் ஒரு திறத்தல் குறிச்சொல் அல்லது மூடுதல் குறிச்சொல்லைக் கொண்டிருக்கக் கோருகின்றது. இருப்பினும் XHTML ஒரு புதிய குறுக்குவழியை அறிமுகப்படுத்துகிறது: ஒரு XHTML குறிச்சொல்லை பின்வருவது போன்று குறிச்சொல்லின் முடிவில் ஒரு சாய்வுக்கோட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரே குறிச்சொல்லில் திறந்து மூட முடியும்: <code><br /></code>. HTML 4.01 க்கான SGML அறிவித்தலில் பயன்படுத்தப்படாத இந்தக் குறுக்கு வழியின் அறிமுகத்தால், இந்த புதிய மரபை அறிந்திறாத பழைய மென்பொருளைக் குழப்பலாம். இதைத் தீர்க்க பின்வருவது போல் மூடுதல் குறிச்சொல்லின் முன்பு ஒரு இடைவெளி சேர்க்கப்படுகின்றது: <code><br /></code>.<ref>ஃப்ரீமேன், ஈ (2005). Head First HTML. ஓரெய்லி. </ref>
 
 
HTML மற்றும் XHTML இடையேயான நுண்ணிய வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள, செல்லுபடியான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட பிற்சேர்க்கை C (கீழே காண்க) உடன் இணங்கியிருக்கும் XHTML 1.0 ஆவணம் ஒன்று செல்லுபடியான HTML 4.01 ஆவணமாக மாறும் நிலைமாற்றத்தைக் கருதுக. இந்த மொழிமாற்றத்தை உருவாக்க பின்வரும் செயல்கள் தேவைப்படுகின்றன:
 
# '''ஒரு உறுப்புகான மொழியை XHTML <code>xml:lang</code> பண்புருவைக் கொண்டல்லாமல் <code>lang</code> பண்புருவைக் கொண்டு குறிப்பிட வேண்டும்.''' XML இன் உள்ளமைக்கப்பட்ட மொழி-வரையறுத்தல் செயலம்சப் பண்புருவை XHTML பயன்படுத்துகின்றது.
# '''XML பெயரிடத்தை அகற்றுக (<code>xmlns=URI</code>).''' HTML இல் பெயரிடங்களுக்கான வசதிகள் இல்லை.
# '''ஆவண வகை அறிவித்தலை XHTML 1.0 இலிருந்து HTML 4.01. க்கு மாற்றுக''' (மேலும் விரிவான தகவலுக்கு [[#ஆவண வகை வரையறை|DTD பிரிவைக்]] காண்க).
# அது இருந்தால், '''XML அறிவித்தலை அகற்றுக.''' (பொதுவாக இது: <code><?</code><code>xml version="1.0" encoding="utf-8"?></code> ஆகும்).
# '''ஆவணத்தின் MIME வகை <code>text/html</code> ஆக அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என உறுதிப்படுத்திக்கொள்க.''' HTML மற்றும் XHTML ஆகிய இரண்டுக்கும், இது சேவையகத்தால் அனுப்பப்படும் HTTP <code>Content-Type</code> தலைப்பிலிருந்து வருகின்றது.
# '''XML வெற்று-உறுப்பு தொடரியலை HTML வகை வெற்று உறுப்பாக மாற்றுக''' (<code><br /></code> இலிருந்து <code><br /></code> ஆக).
 
 
HTML மற்றும் XHTML ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான எளிய மாற்றத்தை உறுதிப்படுத்த, W3C பல மரபுகளைப் பரிந்துரைக்கின்றது ([http://www.w3.org/TR/xhtml1/#guidelines HTML இணக்கமான வழிகாட்டிகளைக்] காண்க). பின்வரும் செயல்படிகள் XHTML 1.0 ஆவணங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்:
 
* மொழியை நிர்ணயிக்கும் உறுப்புகள் எதிலும் <code>xml:lang</code> மற்றும் <code>lang</code> ஆகிய இரண்டு பண்புருக்களையும் சேர்க்கவும்.
* HTML இல் வெற்றிடமாகக் குறிப்பிடப்பட்ட உறுப்புகளுக்கு மட்டும் வெற்று-உறுப்பு தொடரியலைப் பயன்படுத்துக.
* வெற்று-உறுப்பு குறிச்சொற்களில் ஒரு கூடுதல் இடைவெளியைச் சேர்க்கவும்: எடுத்துக்காட்டாக <code><br /></code> என்பதற்குப் பதிலாக <code><br /></code>.
* உள்ளடக்கம் அனுமதிக்கும் உறுப்புகள் வெறுமையாக விடப்பட்டிருந்தால், அவற்றுக்கு வெளிப்படையான மூடுதல் குறிச்சொற்களை சேர்க்கவும் (எடுத்துக்காட்டாக, <code><div></code><code></div></code>, <code><div /></code> இவ்வாறு அல்ல).
* XML அறிவித்தலை தவிர்க்கவும்.
 
 
W3C இன் இணக்கத்தன்மை வழிகாட்டல்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், ஒரு பயனர் முகவர் ஆவணத்தை HTML அல்லது XHTML ஆக புரிந்துகொள்ள முடிய வேண்டும். இவ்விதமாக இணக்கமாக்கப்பட்ட XHTML 1.0 ஆவணங்கள், HTML (<code>text/html</code> [[MIME வகை|MIME வகை]]) ஆகவோ அல்லது XHTML ( <code>application/xhtml+xml</code> அல்லது <code>application/xml</code> MIME வகை) ஆகவோ செயல்பட W3C அனுமதிக்கிறது. XHTML ஆக வழங்கப்படும் போது, உலாவிகள் ஆவணத்தின் உள்ளடக்கத்தைப் பாகுபடுத்துவதற்கு XML விவரக்குறிப்புகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுகின்ற XML பாகுபடுத்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
 
 
 
=== இடைநிலையானதும் நெகிழ்வற்றதும் ===
{{Confusing|section|date=February 2009}}
சமீபத்திய SGML-அடிப்படையிலான விவரக்குறிப்பு HTML 4.01 மற்றும் முந்தைய XHTML பதிப்புகள் ஆகியவை மூன்று துணை விவரக்குறிப்புகளை உள்ளடக்கின: நெகிழ்வற்ற, இடைநிலை (முன்பு நெகிழ்வான என்று அழைக்கப்பட்டது), மற்றும் சட்டகம் ஆகும். நெகிழ்வற்ற பதிப்பு வகையானது சரியான தரத்தைக் குறிக்கிறது, HTML இன் (HTML 3.2 உட்பட) பழைய பதிப்புகளிலிருந்து நிலை மாறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் வகையில் சட்டகப் பதிப்பு வகைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இடைநிலை மற்றும் சட்டக பதிப்பு வகைகள் [[விளக்க மார்க்-அப்|விளக்க மார்க்-அப்]]ஐஅப்ஐ பயன்படுத்துகிறது ஆனால் நெகிழ்வற்ற பதிப்பு வகை அதனுடைய பெரும்பாலான விளக்க மார்க்-அப்பை விடுப்பதன் மூலம் நடைத்தாள்களின் பயன்பாட்டை ஊக்கப்படுத்துகிறது.
 
 
நெகிழ்வற்ற பதிப்பு வகையை விட இடைநிலை வேற்றுநிலையை இன்னும் அதிகமாகத் தடையில்லாததாக்கும் முதன்மை வித்தியாசங்களாவன (HTML 4மற்றும் XHTML 1.0 ஆகிய இரண்டிலும் இருக்கும் வேறுபாடுகள் ஒரேமாதிரியானவையே):
 
* '''ஒரு நெகிழ்வான உள்ளடக்க மாதிரி'''
** பின்வருவனவற்றில், வரிசை உறுப்புகளும் எளிய உரையும் (#PCDATA) நேரடியாக அனுமதிக்கப்படுகின்றன: <code>body</code>, <code>blockquote</code>, <code>form</code>, <code>noscript</code> மற்றும் <code>noframes</code>
* '''விளக்கக்காட்சி தொடர்பான உறுப்புகள்'''
** underline(<code>u</code>)
** strike-through (<code>s</code>)
** <code>center</code>
** <code>font</code>
** <code>basefont</code>
* '''விளக்கக்காட்சித் தொடர்பானப் பண்புகள்'''
** <code>body</code> உறுப்பிற்கான <code>background</code> மற்றும் <code>bgcolor</code> பண்புருக்கள்.
** <code>div</code>, <code>form</code>, பத்தி (<code>p</code>), மற்றும் தலைப்பு (<code>h1</code>...<code>h6</code>) உறுப்புகளில் உள்ள <code>align</code> பண்புரு
** <code>hr</code>உறுப்பில் உள்ள <code>align</code>, <code>noshade</code>, <code>size</code>, மற்றும் <code>width</code> ஆகியவை பண்புருக்கள்
** <code>img</code> மற்றும் <code>object</code> உறுப்புகளில் இருக்கும் <code>align</code>, <code>border</code>, <code>vspace</code>, மற்றும் <code>hspace</code>பண்புருக்கள்
** <code>legend</code> மற்றும் <code>caption</code> உறுப்புகளில் இருக்கும் <code>align</code> பண்புரு
** <code>table</code> உறுப்பில் உள்ள <code>align</code> மற்றும் <code>bgcolor</code> ஆகியன
** <code>td</code> மற்றும் <code>th</code> உறுப்புகளில் உள்ள <code>nowrap</code>, <code>bgcolor</code>, <code>width</code>, <code>height</code> ஆகியன
** <code>tr</code> உறுப்பில் இருக்கும் <code>bgcolor</code> பண்புரு
** <code>br</code> உறுப்பில் உள்ள <code>clear</code> பண்புரு
** <code>dl</code>, <code>dir</code> மற்றும் <code>menu</code> உறுப்புகளில் உள்ள <code>compact</code> பண்புரு
** <code>ol</code> மற்றும் <code>ul</code> உறுப்புகளில் உள்ள <code>type</code>, <code>compact</code> மற்றும் <code>start</code> ஆகியவை பண்புருக்கள்
** <code>li</code> உறுப்பில் உள்ள <code>type</code> மற்றும் <code>value</code>ஆகிய பண்புருக்கள்
** <code>pre</code> உறுப்பில் உள்ள <code>width</code> பண்புரு
* '''இடைநிலை விவரக்குறிப்பில் உள்ள கூடுதல் உறுப்புகள்'''
** <code>menu</code> பட்டியல் (மாற்றில்லாதது, இருப்பினும் வரிசையிலமையாத பட்டியல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது; XHTML 2.0 விவரக்குறிப்பில் வழங்கப்படலாம்)
** <code>dir</code> பட்டியல் (மாற்றில்லாதது, இருப்பினும் வரிசையிலமையாத பட்டியல் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது)
** <code>isindex</code> (சேவையகத்தின் ஆதரவு இந்த உறுப்பிற்கு தேவைப்படுகிறது, மேலும் வழக்கமாக இது சேவையக மட்டத்தில் ஆவணங்களில் சேர்க்கப்படுகிறது)
** <code>applet</code> (பொருள் உறுப்பின் சார்பில் தவிர்க்கப்படுகிறது)
* '''script உறுப்பில் இருக்கும் <code>language</code> பண்புரு''' (நியாயமான கருத்தாக்கத்தின் படி, பெரும்பாலும் <code>type</code> பண்புரு நிறைந்ததாக உள்ளது, இருப்பினும் சட்ட ரீதியான காரணங்களுக்காக இவ்வாறு பராமரிக்கப்படுகிறது).
* '''சட்டகம் தொடர்பான உள்பொருட்கள்'''
** <code>frameset</code> உறுப்பு (சட்டக DTD க்கான அங்கத்தின் இடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது)
** <code>frame</code> உறுப்பு
** <code>iframe</code>
** <code>noframes</code>
** <code>anchor</code>, கிளையண்ட் பட-அச்சுவிவரம் (<code>imagemap</code>), <code>link</code>, <code>form</code>, மற்றும் <code>base</code> உறுப்புகளில் இருக்கும் <code>target</code> பண்புரு
 
 
 
=== சட்டகமும் இடைநிலையான பதிப்பு வகையும் ===
சட்டக விவரக்குறிப்புகளாவன (XHTML 1.0 அல்லது HTML 4.01 எதுவாக இருப்பினும்), மேலே கூறப்பட்ட இடைநிலை வேறுபாடுகளுடன் கூடுதலாக, ஒரு வேறுபட்ட உள்ளடக்க மாதிரியையும் குறிப்பிடுகிறது, இதில் <code>body</code> க்கு பதிலாக <code>frame</code> உறுப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும் <code>frameset</code> இருக்கலாம், சில நேரம் <code>noframes</code> அதாவது சட்டகமில்லாமல் <code>body</code> மட்டும் இருக்கலாம்.
 
 
 
=== வகைகள் பற்றிய சுருக்கம் ===
இந்தப் பட்டியல் காண்பிப்பது போன்று, விவரக்குறிப்பின் நெகிழ்வான பதிப்பு வகைகள், சட்ட ரீதியான ஆதரவிற்காகவே பராமரிக்கப்படுகின்றன. எனினும், பிரபலமான தவறான கருத்திற்கு மாறாக, XHTML ஆக மாற்றுவது என்பது சட்ட ரீதியான ஆதரவை அகற்றுவதைச் சுட்டிக்காட்டுவதில்லை. ஆனால் XML இல் இருக்கும் X என்பது நீளக்கூடியது என்பதைக் குறிக்கிறது மேலும் W3C என்பது முழு விவரக்குறிப்புகளையும் கூறுநிலையாக்கம் செய்து தற்சார்புடைய நீட்டிப்புகளால் விரிவாக்குகிறது. முழு விவரக்குறிப்புகளையும் கூறுநிலையாக்கம் செய்வதே XHTML 1.0 இலிருந்து XHTML 1.1 க்கு நகர்தலில் இருக்கும் முதன்மையான சாதனையாகும். நெகிழ்வற்ற HTML பதிப்பானது, அடிப்படை XHTML 1.1 விவரக்குறிப்புகளுக்கு கூறுநிலையாக்கப்பட்ட நீட்டிப்புகளின் தொகுப்பு மூலமாக XHTML 1.1 இல் அமர்த்தப்படுகிறது. அதே போன்று நெகிழ்வான அல்லது சட்டக விவரக்குறிப்புகள் வேண்டுபவர்கள், அதே போன்ற நீட்டிக்கப்பட்ட XHTML 1.1 ஆதரவைப் பெறலாம் (அவற்றின் பெரும்பாலானவை மரபுடை அல்லது சட்டகத் தொகுதிக்கூறில் உள்ளன). கூறுநிலையாக்கத்தில் அதனுடைய சொந்த கால அட்டவணையை உருவாக்குவதற்குரிய தனி அம்சங்களும் உள்ளன. ஆகவே எடுத்துக்காட்டாக, [[MathML|MathML]] (XMLஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட விளக்கம் மற்றும் சொற்பொருள் கணிதவியல் மொழி) மற்றும் [[XForms|XForms]] போன்ற வளர்ந்துவரும் XML தரநிலைகளுக்கு விரைவாக மாற்றுதலை XHTML 1.1 அனுமதிக்கிறது - XForms என்பது இப்போதிருக்கும் HTML படிவங்களை பதிலீடு செய்வதற்கான புதிய மிகவும் நவீன வலை-படிவ தொழிநுட்பமாகும்.
 
 
 
==HTML இல் இல்லாத மீயுரை அம்சங்கள் ==
[[தட்டச்சு செய்யப்பட்ட இணைப்பு|தட்டச்சு செய்யப்பட்ட இணைப்பு]]கள்இணைப்புகள், [[ஆதாரத் தடமறிதல்|ஆதாரத் தடமறிதல்]], [[ஃபேட் இணைப்பு|ஃபேட் இணைப்பு]]கள்இணைப்புகள் இன்னும் பல போன்ற, முந்தைய மீயுரை அமைப்புகளில் காணப்பட்ட பல அம்சங்கள் HTML இல் விடுபட்டுள்ளன. <ref>{{cite web
|url=http://www.useit.com/alertbox/20050103.html
|title=Reviving Advanced Hypertext
 
 
சில நேரங்களில் வலைச் சேவைகள் அல்லது உலாவி தயாரிப்பாளர்கள் இந்த குறைகளைத் தீர்க்கின்றனர். உதாரணமாக, [[விக்கி|விக்கி]]கள் மற்றும் [[உள்ளடக்க மேலாண்மை முறை|உள்ளடக்க மேலாண்மை முறைமை]]கள் பார்வையாளர்களை அவர்கள் பார்க்கும் வலைப்பக்கங்களைத் திருத்த அனுமதிக்கின்றன.
 
 
 
== மேலும் காண்க ==
 
*[[ப்ரெட்க்ரம்ப் (வழிச்செலுத்துதல்)|ப்ரெட்க்ரம்ப் (வழிச்செலுத்துதல்)]]
*[[HTML தசம எழுத்துக்குறி வழங்கல்|HTML தசம எழுத்துக்குறி வழங்கல்]]
*[[HTML உறுப்புகள்|HTML உறுப்புகள்]]
*[[கணினித் தரநிலைகளின் பட்டியல்|கணினித் தரநிலைகளின் பட்டியல்]]
*[[ஆவண மார்க்-அப் மொழிகளின் பட்டியல்|ஆவண மார்க்-அப் மொழிகளின் பட்டியல்]]
*[[மைக்ரோ வடிவங்கள்|மைக்ரோ வடிவங்கள்]]
* ''[[:த HTML சோர்ஸ்புக்: த கம்ப்ளீட் கைடு டு HTML|த HTML சோர்ஸ்புக்: த கம்ப்ளீட் கைடு டு HTML]]'' (1995 இலிருந்து வரலாற்றுக் குறிப்பு)
* [[JHTML|JHTML]]
* [[XHTML|XHTML]]
 
 
 
== குறிப்புதவிகள் ==
{{reflist|2}}
 
 
 
== புற இணைப்புகள் ==
{{Wikibooks|HyperText Markup Language}}
{{wikiversity}}
{{wikiversity|HTML Challenges}}
 
* [http://www.w3.org/TR/html401/ HTML 4.01, இறுதியான செல்லுபடியாகும் விவரக்குறிப்பு]
* [http://www.w3.org/MarkUp/Guide/ தேவ் ராக்கெட்டின் HTML அறிமுகம்]
* [http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/empty.html SGML, HTML, XML மற்றும் XHTML ஆகியவற்றில் வெற்று உறுப்புகள்]
 
 
 
=== HTML பயிற்சிகள் ===
 
 
* [http://htmldog.com/guides/ HTML Dog]
* [http://www.w3schools.com/html/ W3Schools]
* [http://www.pdfconverter.com/resources/articles/HTMLtutorial/ The How To Guide To Learning HTML]
 
 
 
{{DEFAULTSORT:Html}}
[[Category:HTML]]
[[Category:கணினியியல் சுருக்கப் பெயர்கள்]]
[[Category:மார்க்-அப் மொழிகள்]]
[[Category:தொழில்நுட்பத் தகவல்தொடர்பு]]
[[Category:உலகளாவிய வலைச் சங்கத் தரநிலைகள்]]
[[Category:இணைய கலைச் சொல்லியல்]]
 
[[பகுப்பு:HTML]]
[[Categoryபகுப்பு:கணினியியல் சுருக்கப் பெயர்கள்]]
[[Categoryபகுப்பு:மார்க்-அப் மொழிகள்]]
[[Categoryபகுப்பு:தொழில்நுட்பத் தகவல்தொடர்பு]]
[[Categoryபகுப்பு:உலகளாவிய வலைச் சங்கத் தரநிலைகள்]]
[[Categoryபகுப்பு:இணைய கலைச் சொல்லியல்]]
 
[[af:HTML]]
[[als:HTML]]
[[ar:لغة رقم النص الفائق]]
[[an:HTML]]
[[ar:لغة رقم النص الفائق]]
[[az:HTML]]
[[bn:হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ]]
[[be-x-old:HTML]]
[[bar:HTML]]
[[Categorybat-smg:HTML]]
[[be-x-old:HTML]]
[[bg:HTML]]
[[bn:হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ]]
[[br:HTML]]
[[bs:HTML]]
[[br:HTML]]
[[bg:HTML]]
[[ca:Hyper Text Markup Language]]
[[cs:HyperText Markup Language]]
[[da:Hypertext Markup Language]]
[[de:Hypertext Markup Language]]
[[el:HTML]]
 
[[en:HTML]]
[[eo:HTML]]
[[es:HTML]]
[[et:HTML]]
[[el:HTML]]
[[es:HTML]]
[[eo:HTML]]
[[eu:HTML]]
[[fa:اچ‌تی‌ام‌ال]]
[[fi:HTML]]
[[fo:HTML]]
[[fr:Hypertext Markup Language]]
[[fur:HTML]]
[[fy:HTML]]
[[fur:HTML]]
[[ga:HTML]]
[[gl:HTML]]
[[kohe:HTML]]
[[hy:HTML]]
[[hi:एच.टी.एम.एल.]]
[[hsb:HTML]]
[[hr:HTML]]
[[hsb:HTML]]
[[id:Hypertext markup language]]
[[hu:HTML]]
[[hy:HTML]]
[[ia:HTML]]
[[id:Hypertext markup language]]
[[is:HTML]]
[[it:HTML]]
[[ja:HyperText Markup Language]]
[[he:HTML]]
[[ka:ჰიპერტექსტური მარკირების ენა]]
[[kaa:HTML]]
[[kk:HTML]]
[[km:HTML]]
[[heko:HTML]]
[[ku:HTML]]
[[lv:HTML]]
[[lb:Hypertext Markup Language]]
[[lvlmo:HTML]]
[[lt:HTML]]
[[lmolv:HTML]]
[[hu:HTML]]
[[mk:HTML]]
[[ml:എച്.ടി.എം.എല്‍.]]
[[mn:HTML]]
[[mr:एच.टी.एम.एल.]]
[[ms:HTML]]
[[mn:HTML]]
[[nl:HyperText Markup Language]]
[[nn:HTML]]
[[ja:HyperText Markup Language]]
[[no:HTML]]
[[nn:HTML]]
[[uz:HTML]]
[[km:HTML]]
[[pl:HTML]]
[[pt:HTML]]
[[kaa:HTML]]
[[ro:HyperText Markup Language]]
[[ru:HTML]]
[[sqsh:HTML]]
[[simple:HTML]]
[[sk:Hypertext markup language]]
[[sl:HTML]]
[[sq:HTML]]
[[sr:HTML]]
[[sh:HTML]]
[[fi:HTML]]
[[sv:HTML]]
[[tg:HTML]]
[[th:HTML]]
[[tl:HTML]]
 
[[th:HTML]]
[[tg:HTML]]
[[tr:HTML]]
[[uk:HTML]]
[[ur:وراۓمتن زبان تدوین]]
[[uz:HTML]]
[[vi:HTML]]
[[yi:HTML]]
[[zh:HTML]]
[[zh-yue:HTML]]
[[bat-smg:HTML]]
[[zh:HTML]]
6,884

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/539695" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது