மேலாண்மைக் கணக்கியல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

995 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  12 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (தானியங்கி: விக்கி கவினுரை)
No edit summary
{{Google}}
{{Accounting}}
'''மேலாண்மைக் கணக்கியல்''' அல்லது '''மேலாண் கணக்கியல்''' என்பது, நிறுவன மேலாளர்களுக்கு, அவர்கள் தங்கள் மேலாண்மை மற்றும் கட்டுப்பாடு தொடர்பான செயல்பாடுகளில் கூடுதல் சிறப்பாகசிறப்பாகச் செயல்பட உதவும் வகையில் சிறப்பான தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான ஓர் அடிப்படையை வழங்குவதற்காக, அவர்களுக்கு [[கணக்கியல்]] தகவல்களை வழங்குதல் அல்லது பயன்படுத்துதல் தொடர்பானதாகும்.
 
நிதியியல் கணக்குப்பதிவியல் தகவலைப் போலன்றி, மேலாண்மைக் கணக்கியல் தகவல் என்பது:
 
==வரையறை==
பட்டய மேலாண்மைக் கணக்கியல் நிறுவனத்தின் (CIMA) வரையறையின் படி, மேலாண்மைக் கணக்கியல் என்பது, "நிர்வாகம் தனது அமைப்புக்குள் திட்டமிடுவதற்கு, மதிப்பீடு செய்வதற்கு மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், அதன் வளங்களின் சரியான பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்தவும், அதன் காரணகாரியத் தன்மையைப் பராமரிக்கவும், அது பயன்படுத்தும் தகவல்களைக் கண்டறிதல், அளவிடல், ஒருங்கே தொகுத்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல், தயாரித்தல், புரிந்துகொள்ளல் மற்றும் அவை தொடர்பான தகவல்தொடர்பு ஆகியவை உள்ளிட்டஉள்ளிட்டச் செயலாகும். பங்குதாரர்கள், கடன் வழங்குபவர்கள், ஒழுங்குபடுத்து முகமைகள் மற்றும் வரி ஆணையங்கள் போன்ற மேலாண்மை அல்லாத குழுக்களுக்காக நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரித்தலும் மேலாண்மைக் கணக்கியலில் அடங்கும் செயலாகும்" (CIMA அதிகாரப்பூர்வ சொல்லியல்).
 
நடைமுறையில் மேலாண்மைக் கணக்கியலானது பின்வரும் மூன்று பகுதிகளுக்கும் நீள்கிறது என, சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்கியலாளர்களுக்கான அமெரிக்க நிறுவனம்(AICPA) குறிப்பிடுகிறது:
* உத்தியியல் மேலாண்மை—மேலாண்மைக் கணக்கியலாளரின் பங்கை நிறுவனத்தின் உத்தியியல் கூட்டாளராககூட்டாளியாக உயர்த்துதல்.
* செயல்திறன் மேலாண்மை—தொடர்பானமேலாண்மை—வணிக வணிகரீதியிலான முடிவெடுத்தல் மற்றும் நிறுவனத்தின் செயல்திறனை நிர்வகித்தல் ஆகியவை தொடர்பான நடைமுறைகளை மேம்படுத்தல்.
* இடர் மேலாண்மை—நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை அடைவது தொடர்பாக உள்ள இடர்களைக் கண்டறிதல், அளவிடல், நிர்வகித்தல் மற்றும் அது தொடர்பான அறிக்கையிடல் ஆகியவற்றின் பணிச்சட்டகமைப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கான பங்களிப்பு.
 
"ஒரு மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர், கொள்கை வடிவாக்கம் மற்றும் கையகப்படுத்தல் செயலிலான கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றில் நிர்வாகத்திற்கு உதவும் வகையில் நிதியியல் மற்றும் பிற முடிவெடுத்தல் சார்ந்த தகவல்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் வழங்கல் ஆகிய செயல்களில் தனது தொழில்முறை அறிவையும் திறனையும் பயன்படுத்துவார்" என சான்றளிக்கப்பட்ட மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்கள் நிறுவனம் (ICMA), குறிப்பிடுகிறது. ஆகவே அனைத்து கணக்கியலாளர்களிடையேயும் மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்கள் "மதிப்பு-படைப்பாளிகளாகக்" கருதப்படுகின்றனர். அவர்கள் தொழிலின் வரலாற்றுப் பதிவுகள் மற்றும் இணக்கத் தன்மை (ஸ்கோர்கீப்பிங்) அம்சங்களைக் காட்டிலும், முன்னோக்கு மனப்பாங்கிலும் நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய முடிவுகளை எடுப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். ஆகவே மேலாண்மைக் கணக்கியல் அறிவு மற்றும் அனுபவம், தகவல் மேலாண்மை, கருவூலம், செயல்திறன் தணிக்கை, சந்தைப்படுத்தல், மதிப்பீட்டாக்கம், விலையிடல், சரக்கியலொசரக்கியல் போன்ற, நிறுவனத்தின் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளிலிருந்து பெறப்படலாம்.
 
== பபரம்பரியபாரம்பரிய கணக்கியல் நடைமுறைகளும்நடைமுறைகளுக்கு புதியஎதிராக புது முறை மேலாண்மைக் கணக்கியல் நடைமுறைகளும்நடைமுறைகள் ==
1980களின்1980 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில், கணக்கியல் நடைமுறை செயல்படுத்துநர்களும் கல்வியாளர்களும், வணிக சூழலிலான முழுமையான மாற்றங்களுக்குப் பிறகும், முந்தைய 60 ஆண்டுகளாக சிறிதளவே மாற்றம் கண்டிருக்கும் மேலாண்மைக் கணக்கியல் நடைமுறைகளின் அடிப்படைகளைப் (மேலும் கணக்கியல் மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டும்கற்றுக்கொடுக்கப்படும் பாடத்திட்டங்களைப் பற்றியும் கூட) பற்றி தீவிரமாக விமர்சித்தனர். வணிக நிறுவனங்களில் மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்கள்கணக்கியலாளர்களுக்கு அளிக்கப்படும் மிதமிஞ்சிய முக்கியத்துவம் முக்கியமானவர்களாகக்உடையவராக கருதப்படும்அறியப்படும் போக்கு அதிகரிப்பதைக் கண்டு தொழில்முறை கணக்கியல் நிறுவனங்கள் பயந்து, மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்களுக்கான புதிய திறன் அம்சங்களை உருவாக்குவதற்காக குறிப்பிடத்தக்க அளவு வளங்களைவழிதுறைகளை ஒதுக்குகின்றனதீவிரமாக்குகின்றன.
 
'பாரம்பரிய' மற்றும் 'புதிய' மேலாண்மைக் கணக்கியல் நடைமுறைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை செலவுக் கட்டுப்பாட்டு உத்திகளைக் கொண்டு விளக்கலாம். செலவுக் கணக்கியல் என்பது மேலாண்மைக் கணக்கியலில் ஒரு மைய முறையாகும், மேலும் பாரம்பரியமாக மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்களின் முதன்மையான உத்தியாக இருந்துவந்தது ''மாற்றப் பகுப்பாய்வே'' ஆகும், அது உற்பத்திக் காலத்தின் போது பயன்படுத்தப்படும் மூலப் பொருட்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் உண்மையான செலவு மற்றும் பணத் திட்டமிடப்பட்டமதிப்பிடப்பட்ட செலவு ஆகியவற்றை ஒப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையியல் அணுகுமுறையாகும்.
 
மாறிமாற்றப் பகுப்பாய்வின் சில வகைகள் இன்றும் உற்பத்தி நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, இந்நிலையில் அதை ''வாழ்க்கைச் சுழற்சி செலவுப் பகுப்பாய்வு'' மற்றும் ''செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவுக் கணக்கீடு'' போன்ற புதிய உத்திகளுடன் சேர்த்துசேர்த்துப் பயன்படுத்துகின்றனர். அவை தற்கால வணிகச் சூழலை மனதில் கொண்டு பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்டவையாகும். ஒரு தயாரிப்பின் வடிவமைப்பில் செய்யப்படும் சிறு மாற்றங்களால் அதை உற்பத்தி செய்யும் செலவில் குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்பதால், ''வாழ்க்கைச் சுழற்சி செலவுக் கணக்கீட்டில்'' ஒரு தயாரிப்பின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் வடிவமைப்பு நிலையில் இருக்கும்போதே, (அதாவது, வடிவமைப்பு இறுதி செய்யப்படும் முன்னர் மற்றும் உற்பத்தி துவங்கும் முன்பு) ஒரு தயாரிப்பின் உற்பத்தி செலவைப் பாதிக்கும் மேலாளரின் திறன் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. ''செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவுக் கணக்கீட்டில்'' (ABC), தற்கால தொழிற்சாலைகளில், பெரும்பாலான உற்பத்தி செலவுகள் 'செயல்பாடுகளின்' (எ.கா. ஒரு மாதத்திற்கான உற்பத்தி ஓட்டத்தின் எண்ணிக்கை மற்றும் உற்பத்தி இயந்திரம் வீணே இருக்கும் நேரத்தின் அளவு) அளவினாலேயே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன என்றும் ஆகவே இந்த செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவது செயல்திறன் மிக்க செலவுக் கட்டுப்பாட்டுக்கு முக்கியமாகும் என்றும் கருதப்படுகிறது. செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான கணக்கீடு என்பது ''காரண மற்றும் விளைவுக் கணக்கியல்'' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 
வாழ்க்கைச் சுழற்சி செலவுக் கணக்கீடு மற்றும் செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவுக் கணக்கீடு ஆகிய இரண்டிலும், வழக்கமான தற்கால தொழிற்சாலையில், (இயந்திர செயலிழப்புகள் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டு தோல்விகள் போன்ற) சிக்கல் தரும் நிகழ்வுகளைத் தவிர்த்தல் என்பது, (எடுத்துக்காட்டுக்கு) மூலப் பொருட்களின் செலவுகளைக் குறைப்பதை விட முக்கியமானதாகும் எனக் கருதப்படுகிறது. செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான செலவுக் கணக்கீட்டில் நேரடி தொழிலாளர்களை ஒரு செலவாக்கியாக வலியுறுத்துவதைக் குறைத்து, அதற்கு மாறாக ஒரு தயாரிப்புக் கூறின் சேவை அல்லது உற்பத்திக்கான வழங்கல் போன்ற செலவை ஏற்படுத்தும் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது.
 
== கூட்டக நிறுவனத்திலான மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்களின் பங்கு ==
இன்றைய கூட்டக நிறுவனத்திலுள்ள மற்றவர்களின் பங்குகளுக்கு இசைவானதாக, மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்களுக்கும் இரட்டை அறிக்கையிடல் தொடர்பு உள்ளது. உத்தியியல் கூட்டாளராகவும்கூட்டாளியாகவும் முடிவெடுத்தல் அடிப்படையிலான நிதி மற்றும் செயல்பாட்டு தகவல் வழங்குனராகவும், வணிகக் குழுவை நிர்வகிப்பதும் அதே நேரத்தில் கூட்டக நிறுவனத்தின் நிதியியல் அமைப்புக்கு தொடர்புகளையும் பொறுப்புகளையும் அறிக்கையிடுவதும் மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்களின் பொறுப்பேயாகும்.
 
மேலாண்மை கணக்கியலாளர்கள் வழங்கும் செயல்பாடுகளிலடங்கும் தொலைநோக்குதல் மற்றும் திட்டமிடல், மாற்றப் பகுப்பாய்வு செய்தல், வணிகத்தின் உள்ளார்ந்த செலவுகளை மறுஆய்வு செய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் ஆகியவை உள்ளிட்ட செயல்பாடுகள்ஆகியசெயல்பாடுகள் நிதியியல் மற்றும் வணிகக் குழு ஆகிய இரு சாராருக்கும் விளக்கமளிக்கும் பொறுப்பை வழங்கும் இரட்டைப் பொறுப்புகளாகும். புதிய தயாரிப்பு உருவாக்க செலவுக் கணக்கு, செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி, வணிக இயக்கி சார்புகள், விற்பனை மேலாண்மை ஸ்கோர்கார்டிங் மற்றும் கிளையண்ட் இலாபத்தன்மைப் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை, வணிக மேலாண்மைக் குழுவுக்கும் அதே சமயம் கூட்டக நிறுவன நிதித் துறைக்கும் முக்கியமான பொறுப்புகளை வழங்கும் செயல்பாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறலாம். மாறாக, கூட்டக நிறுவனத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் நிதியியல் தகவல்களைச் சேகரித்து ஒருங்கிணைத்துத் தொகுத்துக் கொடுக்கும் பணி கூட்டக நிறுவனத்தின் நிதிக் குழுவிற்குரியது என்பதால், சில குறிப்பிட்ட நிதியியல் அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல், நிதியியல் தரவுகளை மூல அமைப்புகளுக்கு மீண்டும் இணைத்தமைத்தல், இடர் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் அறிக்கையிடல் ஆகியவை கூட்டக நிறுவனத்தின் நிதிக் குழுவிற்கு மிகவும் முக்கியமானவையாக இருக்கும். நிதியியல் கணக்கியல் என்பது மேலாண்மைக் கணக்கியலுக்கு ஒரு படிக்கல்லாகும் என்பதே, கணக்கியல் மற்றும் நிதியியல் தொழில்வாழ்க்கையின் பாதையைப் பொறுத்தமட்டில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்தாக உள்ளது. மதிப்புப் படைத்தல்உருவாக்கம் நம்பிக்கையுடன் இணக்கமாகநிலைத்ததாக உள்ள நிலையில், மேலாண்மைக் கணக்கியலாளர்கள் வணிகத்தின் வெற்றியை வரவைப்பதில்முன்செலுத்துவதில் உதவியாக உள்ளனர். பிரத்யேகமானஅதே சம்யம் கண்டிப்புத்தன்மையுடனான நிதியியல் கணக்கியலானது இணக்கத்தன்மை மற்றும் வரலாற்று விளக்கம் தொடர்பான சிரத்தைகளைமுயற்சிகளை முக்கியமாகக் கருதுவதாக உள்ளது.
 
வங்கிகள், வெளியீட்டு நிறுவனங்கள், தொலைத்தொடபு நிறுவனங்கள் மற்றும் இராணுவ ஒப்பந்ததாரர்கள் போன்று, தகவல் பொருளாதாரத்திலிருந்து அதிக இலாபமடையும் கூட்டக நிறுவனங்களில், ITதகவல் தொழில்நுட்பச் செலவுகளே, கட்டுப்படுத்த முடியாத குறிப்பிடத்தக்க செலவின மூலமாக உள்ளதுஉள்ளன, அது அளவினைப் பொறுத்தமட்டில், பெரும்பாலும் கூட்டக நிறுவனங்களின் ஊதிய செலவுகள் மற்றும் சொத்து தொடர்பான செலவுகள் ஆகியன போக மீதமுள்ள பெரிய செலவாக இதுவே உள்ளது. ITதகவல் தொழில்நுட்ப செலவுகளிலான வெளிப்படைத் தன்மையை வழங்குவதற்காக, ITதகவல் தொழில்நுட்பத் துறையுடன் நெருக்கமாக இருந்து செயல்படுவதே இது போன்ற நிறுவனங்களிலான மேலாண்மைக் கணக்கியலின் செயல்பாடாகும்.<ref>* "டேக்கிப்க் கண்ட்ரோல் ஆஃப் IT காஸ்ட்ஸ்". நோக்ஸ், செபாஸ்டியன். லண்டன் (ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் / ப்ரெண்டிஸ் ஹால்): மார்ச் 20, 2000. ISBN 978-0-273-64943-4</ref>
 
=== மேலாண்மைக் கணக்கியல் பற்றிய மாற்றுக் கண்ணோட்டம் ===
== பிரத்யேக கருத்துகள் ==
===Grenzplankostenrechnung (GPK)===
Grenzplankostenrechnung (GPK) என்பது ஜெர்மானிய செலவுக் கணக்கு முறையாகும். அது 1940கள்1940 ஆம் மற்றும் 1950களின்1950 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டது, அது மேலாண்மை செலவுகள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன மற்றும் ஒரு தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கு அவை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன என்ற இசைவான மற்றும் துல்லியமான பயன்பாட்டை வழங்கு வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் GPK எனக் குறிப்பிடப்படும் Grenzplankostenrechnung என்பதை, ''குறைந்தபட்ச திட்டமிடப்பட்ட செலவுக் கணக்கியல்'' <ref>{{cite journal|last=Friedl|first=Gunther|coauthors=Hans-Ulrich Kupper and Burkhard Pedell|title=Relevance Added: Combining ABC with German Cost Accounting|journal=Strategic Finance|issue=June|pages=56–61|year=2005}}</ref> அல்லது ''நெகிழும் பகுப்பாய்வு செலவுத் திட்டமிடல்'' மற்றும் கணக்கியல் என மொழிபெயர்ப்பது சிறப்பாக இருக்கும்.<ref>{{cite journal|last=Sharman|first=Paul A.|title=Bring On German Cost Accounting|journal=Strategic Finance|issue=December|pages=2–9|year=2003}}</ref>
 
GPK இன் தோற்றத்திற்கான பெருமை வாகன பொறியாளரான ஹான்ஸ் ஜியார்ஜ் ப்ளாட் (Hans George Plaut) மற்றும் கல்வியாளரான உல்ஃப்கேங் கில்கெர் (Wolfgang Kilger) ஆகியோரையே சேரும், அவர்கள் செலவுக் கணக்கியல் தகவல்களைத் திருத்தவும் மேம்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நீடித்த முறையைக் கண்டறிவது மற்றும் வழங்குவது என்ற பரஸ்பர இலக்கை நோக்கி பணிபுரிந்தவர்களாவர். GPK செலவுக் கணக்கியல் உரைநூல்களில்பாடநூல்களில் வெளியிடப்படுகிறது, குறிப்பாக ''Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung'' <ref>{{cite book|last=Kilger|first=Wolfgang|others=Updated by Kurt Vikas and Jochen Pampel|title=Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung|edition=11th Edition|publisher=Gabler GmbH|location=Wiesbaden,Germany|year=2002}}</ref> ஐக் கூறலாம், மேலும் இன்று ஜெர்மன் பேசும் பல்கலைக்கழகங்களில் கற்றுத்தரப்படுகிறது.
 
=== சிக்கன கணக்கியல் (சிக்கன தொழில்களுக்கான கணக்கியல்) ===
1990களின்1990 ஆம் ஆண்டுகளின் மத்தியப் பகுதி முதல் பிற்பகுதி வரை, சிக்கன தொழில்துறைகளிலான (டொயோட்டா ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தின் கூறுகளைச் செயல்படுத்தும் நிறுவனங்கள்) கணக்கியலைப் பற்றி பல புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டன. சிக்கன கணக்கியல் என்ற சொல்லானது அந்த காலக்கட்டத்தில் முதன்முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது. வழக்கமான கணக்கியல் முறைகள் மொத்த உற்பத்திக்கே பொருத்தமானவையாகும், ஆனால் அவை மிகக் குறுகிய கால உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளுக்கான வணிக நடைமுறைகளுக்குப் பொருந்தாது என இந்தப் புத்தகங்கள் வாதிடுகின்றன. மிச்சிகனின் டியர்பார்னில் நடைபெற்ற 2005 ஆம் ஆண்டுக்கான சிக்கன கணக்கியல் உச்சி மாநாட்டின் போது இவ்வியக்கம் ஒரு திருப்புமுனையை அடைந்தது. அதில் 320 பேர் பங்கேற்று, சிக்கன தொழிற்துறையிலான கணக்கியலுக்கான புதிய அணுகுமுறையின் நன்மைகளைப் பற்றி விவாதித்தனர். 2006 இல்ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆண்டு மாநாட்டில் 520 பேர் கலந்துகொண்டனர்.
 
===வள நுகர்வுக் கணக்கியல் (RCA)===
வள நுகர்வுக் கணக்கியல் என்பது, மேலாளர்களுக்கு தொழிற்துறை மேம்படுத்தலுக்கான முடிவெடுத்தலுக்கு ஆதரவான தகவல்களை வழங்கக்கூடிய, செயல்மிகு, முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தத்துவ அடிப்படை கொண்ட மற்றும் விரிவான மேலாண்மைக் கணக்கியல் அணுகுமுறை என முறையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. 2000 வதுமாவது ஆண்டுவாக்கில் ஒரு மேலாண்மைக் கணக்கியல் அணுகுமுறையாக RCA உருவானது, அதனையடுத்து, சர்வதேச மேம்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பான [http://www.CAM-I.org CAM-I] இன், [http://www.cam-i.org/displaycommon.cfm?an=1&amp;subarticlenbr=30 செலவு மேலாண்மைப் பிரிவு ''RCA ஆர்வக் குழு'' ]வால் டிசம்பர் 2001 இல்ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் மேம்படுத்தப்பட்டது. அடுத்த ஏழு ஆண்டுகளை நடைமுறை நிகழ்வாய்வுகள் மற்றும் பிற ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக இந்த அணுகுமுறையை கவனமாக மேம்படுத்துவதிலும் நிரூபிப்பதிலும் செலவழித்த பின்னர், ஆர்வமுள்ள கல்வியாளர்கள் மற்றும் நடைமுறைப் பயிற்சியாளர்களின் ஒரு குழு, சந்தையில் RCA ஐ அறிமுகப்படுத்தவும் கல்வித்துறை ரீதியான பயிற்சிகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலமாக மேலாண்மைக் கணக்கியல் அறிவின் தரத்தை உயர்த்தவும் [http://www.RCAInstitute.org RCA நிறுவனத்தை] நிறுவியது.
 
=== செயல்வீத கணக்கியல் ===
 
* பிற தொழில்முறை கணக்குப்பதிவியல் தகுதிகள்
** சான்றளிக்கப்பட்ட பட்டயக்பட்டய கணக்கர் (ACCA)
** பட்டயக்பட்டய கணக்கர், (CA)
** [[சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்கர்]] , (CPA)
*** அமெரிக்க சான்றளிக்கப்பட்ட பொதுக் கணக்கர்களுக்கான கல்வி நிறுவனம்
358

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/547030" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது