நிரோஜன் சக்திவேல்

Joined 9 ஆகத்து 2006
33,962 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
"'''எம்மதமும் சம்மதம்'''"
 
==எனது சேகரிப்புக்கள்==
===என்னிடம் உள்ள மற்றும் ஆடிய நிகழ்பட ஆட்டங்களின் பட்டியல்===
 
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
!'''இல'''
!'''நிகழ்பட ஆட்டத்தின் பெயர்'''
!'''இயந்திரம்'''
!'''ஆட்டம் முடிந்ததா'''
|'''என்னிடம் உள்ளதா'''
!'''யார் வசம்'''
|-
|1
|Forza Motorsport 2
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|2
|Amped 2
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|3
|Halo 3
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|4
|Splinter Cell: Double Agent
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|5
|Gun
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|6
|Jet Set Radio Future
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|7
|Assassin's Creed
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|8
|The Suffering
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|9
|Black
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என்னிடம் இல்லை
|-
|10
|Need for Speed Carbon
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|11
|Dark Sector
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|12
|Gears of War
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|13
|Oddworld Munch's Oddysee
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|14
|Star Wars Battlefront
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|15
|Splinter Cell
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|16
|[[Prince of Persia: The Sands of Time]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|17
|Enter the Matrix
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|18
|Grand Theft Auto Liberty City Stories
|[[பி எஸ் பி]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|19
|Medievil Resurrection
|[[பி எஸ் பி]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|20
|[[Crimson Skies: High Road to Revenge]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|21
|[[Turok]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|22
|[[Oddworld Strangers Wrath]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|23
|[[Far Cry 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|24
|[[Fable 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|25
|[[Brothers in Arms: Hells Highway]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|26
|[[Grand theft auto iv]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|27
|[[Call of Duty: World at War]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|28
|[[Fable:The Lost Chapters]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|29
|[[Ninja Gaiden 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|30
|[[Banjo - Kazooie Nuts and Bolts]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|31
|[[Assasin's Creed: Bloodlines]]
|[[பி. எஸ். பி]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|32
|[[up]]
|[[பி. எஸ். பி]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|33
|[[Beowulf: The Game]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|34
|[[Worms Forts: Under Siege]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|35
|[[Grand theft auto: San Andreas]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|36
|[[Vampire rain]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|37
|[[Just Cause]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|38
|[[Lara croft: Tomb Raider Legend]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|39
|[[Far cry instincts: predator]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|40
|[[Mass effect]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|41
|[[Bio shock]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|42
|[[Assassin's Creed ii]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|43
|[[Gun]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|44
|[[Prince of Persia:The Forgotten Sands]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|45
|[[Prince of Persia]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|46
|[[Silent hill: Homecoming]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|47
|[[Call of duty: Modern Warfare 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|48
|[[Shenmue ii]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|இல்லை
|
|-
|49
|[[True Crime Streets of L. A]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|இல்லை
|
|-
|50
|[[Medal of honor: Frontline]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|இல்லை
|
|-
|51
|[[Medal of honor: rising Sun]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|இல்லை
|
|-
|52
|[[Lara Croft Tomb Raider underworld]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|53
|[[Thief 3: Deadly Shadows]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|இல்லை
|
|-
|54
|[[The Great Escape]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|ஆம்
|இல்லை
|
|-
|55
|[[The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ்]]
|இல்லை
|இல்லை
|
|-
|56
|[[Things on Wheels]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360 Arcade]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|57
|[[Fall out 3]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|58
|[[Test Drive unlimited]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|59
|[[Mass Effect 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|60
|[[The Elder Scrolls IV: Oblivion]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|61
|[[Resident Evil 5]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|இல்லை
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|62
|[[Gear of War 2]]
|[[எக்ஸ் பாக்ஸ் 360]]
|ஆம்
|ஆம்
|என் வசம்
|-
|}
 
===என்னிடம் உள்ள மற்றும் பார்த்த திரைப்படங்களின் பட்டியல்===
 
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
!'''இல'''
!'''திரைப்படம்'''
!'''மொழி'''
!'''பார்த்தேனா'''
!'''யார் வசம்'''
!'''வகை'''
|-
|1
|கண்ணாமூச்சி ஏனடா
|[[தமிழ்]]
|இல்லை
|என் வசம்
|
|-
|2
|தமிழ் எம். ஏ
|[[தமிழ்]]
|இல்லை
|என் வசம்
|
|-
|3
|Ramayana :Epic of Ram
|[[தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி, வங்காளம்]]
|இல்லை
|என் வசம்
|[[இயங்குபடம்]] / [[சிறுவர்படம்]]
|-
|4
|Hanuman
|[[ஆங்கிலம்]]
|ஆம்
|என் வசம்
|[[இயங்குபடம்]] / [[சிறுவர்படம்]]
|-
|5
|[[மகாநதி (திரைப்படம்)|மகாநதி]]
|[[தமிழ்]]
|ஆம்
|என் வசம்
|[[காதல்படம்]] / [[நாடகப்படம்]]
|-
|6
|
|[[]]
|
|
|[[]]
|-
|7
|சின்னப்பதாஸ்
|[[]]
|
|
|
|-
|8
|தங்கமலை ரகசியம்
|
|
|
|
|-
|9
|இந்திரா
|
|
|
|
|-
|10
|மருதநாட்டு இளவரசி
|
|
|
|
|-
|11
|துள்ளல்
|
|
|
|
|-
|12
|லவ குசா
|
|
|
|
|-
|13
|சகா
|
|
|
|
|-
|14
|ராமு
|
|
|
|
|-
|15
|நெத்தியடி
|
|
|
|
|-
|16
|மன்மதலீலை
|
|
|
|
|-
|17
|ஹரிச்சந்திரா
|
|
|
|
|-
|18
|சின்னக் கவுண்டர்
|
|
|
|
|-
|19
|கலாபக் காதலன் (புதியது)
|
|
|
|
|-
|20
|கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்
|
|
|
|
|-
|21
|திருடா திருடா
|
|
|
|
|-
|22
|அருணகிரிநாதர்
|
|
|
|
|-
|23
|சிவாஜி த பாஸ்
|
|
|
|
|-
|24
|கந்தன் கருணை
|
|
|
|
|-
|25
|அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்
|
|
|
|
|-
|26
|இலக்கணம்
|
|
|
|
|-
|27
|பாசமலர்
|
|
|
|
|-
|28
|ரத்தக்கண்ணீர்
|
|
|
|
|-
|29
|முதல் மரியாதை
|
|
|
|
|-
|30
|கருப்பசாமி குத்தகைக்காரர்
|
|
|
|
|-
|31
|ஜீன்ஸ்
|
|
|
|
|-
|32
|அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும்
|
|
|
|
|-
|33
|குருதிப்புனல்
|
|
|
|
|-
|34
|ஞாபகம் வருதே
|
|
|
|
|-
|35
|ஜயப்ப சாமி
|
|
|
|
|-
|36
|வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்
|
|
|
|
|-
|37
|அறிவுமணி
|
|
|
|
|-
|38
|கணபதி வந்தாச்சு
|
|
|
|
|-
|39
|ஆயிரத்தில் ஒருவன்
|
|
|
|
|-
|40
|முருகன் காட்டிய வழி
|
|
|
|
|-
|41
|Mr. ரோமியோ
|
|
|
|
|-
|42
|Bal Ganesh
|
|
|
|
|-
|43
|விளையாட்டு
|
|
|
|
|-
|44
|வைத்தீஸ்வரன்
|
|
|
|
|-
|45
|வாழ்வே மாயம்
|
|
|
|
|-
|46
|எதிரி
|
|
|
|
|-
|47
|அமர காவியம்
|
|
|
|
|-
|48
|லட்சுமி கல்யாணம்
|
|
|
|
|-
|49
|கப்பலோட்டிய தமிழன்
|
|
|
|
|-
|50
|மீரா (old)
|
|
|
|
|-
|51
|லட்சுமி கடாட்சம்
|
|
|
|
|-
|52
|ராஜ ராஜ சோழன்
|
|
|
|
|-
|53
|உல்லாசம்
|
|
|
|
|-
|54
|தசாவதாரம்
|
|
|
|
|-
|55
|யூத்
|
|
|
|
|-
|56
|மச்சக்காரன்
|
|
|
|
|-
|57
|பூவரசன்
|
|
|
|
|-
|58
|ராமேஸ்வரம்
|
|
|
|
|-
|59
|இயக்கம்
|
|
|
|
|-
|60
|ராஜகுமாரன்
|
|
|
|
|-
|61
|எதிர்க்காற்று
|
|
|
|
|-
|62
|டூயட்
|
|
|
|
|-
|63
|காரைக்கால் அம்மையார்
|
|
|
|
|-
|64
|குமார விஜயம்
|
|
|
|
|-
|65
|அடைக்கலம்
|
|
|
|
|-
|66
|மங்கையர் உள்ளம் மங்காத செல்வம்
|
|
|
|
|-
|67
|அற்புத தீவு
|
|
|
|
|-
|68
|கர்ணன்
|
|
|
|
|-
|69
|சரஸ்வதி சபதம்
|
|
|
|
|-
|70
|மின்சார கண்ணா
|
|
|
|
|-
|71
|இந்தியன்
|
|
|
|
|-
|72
|கர்ணன்
|
|
|
|
|-
|73
|கருத்தம்மா
|
|
|
|
|-
|74
|ஸ்ரீ சிவா
|
|
|
|
|-
|75
|வாழ்த்துகள்
|
|
|
|
|-
|76
|கரகாட்டக்காரன்
|
|
|
|
|-
|77
|என் உயிரினும் மேலான
|
|
|
|
|-
|78
|பொன்னுத்தாய்
|
|
|
|
|-
|79
|திருவருட்செல்வர்
|
|
|
|
|-
|80
|சமயபுரத்தாளே சாட்சி
|
|
|
|
|-
|81
|வேட்டையாடு விளையாடு
|
|
|
|
|-
|82
|கற்பகம்
|
|
|
|
|-
|83
|தளபதி
|
|
|
|
|-
|84
|மூன்றாம் பிறை
|
|
|
|
|-
|85
|ஓரம் போ
|
|
|
|
|-
|86
|கண்ட நாள் முதல்
|
|
|
|
|-
|87
|சந்தோசம் சுப்பிரமணியபுரம்
|
|
|
|
|-
|88
|வியாபாரி
|
|
|
|
|-
|89
|சின்னத்தம்பி
|
|
|
|
|-
|90
|கனா கண்டேன்
|
|
|
|
|-
|91
|கல்லூரி
|
|
|
|
|-
|92
|My Daughter The Terrorist
|
|
|
|
|-
|93
|அமுதே
|
|
|
|
|-
|94
|எஜமான்
|
|
|
|
|-
|95
|மண்வாசனை
|
|
|
|
|-
|96
|Veer Zaara
|
|
|
|
|-
|97
|நீ வருவாய் என
|
|
|
|
|-
|98
|தெனாலி
|
|
|
|
|-
|99
|தாயே உனக்காக
|
|
|
|
|-
|100
|வண்டிச்சோலை சின்ராசு
|
|
|
|
|-
|101
|மகாகவி காளிதாஸ்
|
|
|
|
|-
|102
|நவரசா
|
|
|
|
|-
|103
|வெள்ளி விழா
|
|
|
|
|-
|104
|தீனா
|
|
|
|
|-
|105
|தில்
|
|
|
|
|-
|106
|காதல் சடுகுடு
|
|
|
|
|-
|107
|ரட்சகன்
|
|
|
|
|-
|108
|தீபாவளி
|
|
|
|
|-
|109
|சமுத்திரம்
|
|
|
|
|-
|110
|துள்ளாத மனமும் துள்ளும்
|
|
|
|
|-
|111
|பஞ்சவர்ணக்கிளி
|
|
|
|
|-
|112
|வெற்றி விநாயகர்
|
|
|
|
|-
|113
|சட்டம் என் கையில்
|
|
|
|
|-
|114
|பத்ரகாளி
|
|
|
|
|-
|115
|குலோபகாவலி
|
|
|
|
|-
|116
|களத்தூர் கண்ணம்மா
|
|
|
|
|-
|117
|தங்கப்பதக்கம்
|
|
|
|
|-
|118
|வருஷம் 16
|
|
|
|
|-
|119
|நீயா
|
|
|
|
|-
|120
|[[தூள்]]
|
|
|
|
|-
|121
|[[அந்நியன்]]
|
|
|
|
|-
|122
|[[பிரியமான தோழி]]
|
|
|
|
|-
|123
|[[மருதநாட்டு வீரன்]]
|
|
|
|
|-
|124
|[[பொம்மலாட்டம் (திரைப்படம்)|பொம்மலாட்டம்]]
|
|
|
|
|-
|125
|[[வாழ்க்கை (திரைப்படம்)|வாழ்க்கை]]
|
|
|
|
|-
|126
|[[முதல் கனவே]]
|
|
|
|
|-
|127
|[[என்னை ஏன் மறந்தாய்]]
|
|
|
|
|-
|128
|[[பம்பாய் (திரைப்படம்)|பம்பாய்]]
|
|
|
|
|-
|129
|[[குமரிக்கோட்டம்]]
|
|
|
|
|-
|130
|[[பழனி (திரைப்படம்)|பழனி]]
|
|
|
|
|-
|131
|[[ஸ்ரீ ஜயப்ப தரிசனம்]]
|
|
|
|
|-
|132
|[[பராசக்தி (1956 திரைப்படம்)|பராசக்தி]]
|
|
|
|
|-
|133
|[[அவள் வருவாளா]]
|
|
|
|
|-
|134
|[[திருமலை தென்குமரி]]
|
|
|
|
|-
|135
|[[அன்னை வேளாங்கன்னி]]
|
|
|
|
|-
|136
|[[நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன்]]
|
|
|
|
|-
|137
|[[பட்டியல் (திரைப்படம்)|பட்டியல்]]
|
|
|
|
|-
|138
|[[அக்னி நட்சத்திரம் (திரைப்படம்)|அக்னி நட்சத்திரம்]]
|
|
|
|
|-
|139
|[[சூர்ய வம்சம் (திரைப்படம்)|சூர்ய வம்சம்]]
|
|
|
|
|-
|140
|[[பொல்லாதவன் (திரைப்படம்)|பொல்லாதவன்]]
|
|
|
|
|-
|141
|[[பரட்டை என்கிற அழகு சுந்தரம்]]
|
|
|
|
|-
|142
|[[குற்றப்பத்திரிகை]]
|
|
|
|
|-
|143
|[[குமரன்]]
|
|
|
|
|-
|144
|[[பிறப்பு]]
|
|
|
|
|-
|145
|[[ரெண்டு]]
|
|
|
|
|-
|146
|[[நாட்டுப்புறப்பாட்டு]]
|
|
|
|
|-
|147
|பாட்டும் பரதமும்
|
|
|
|
|-
|148
|நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம்
|
|
|
|
|-
|149
|பகடை பன்னிரண்டு
|
|
|
|
|-
|150
|அது ஒரு கனாக்காலம்
|
|
|
|
|-
|151
|சென்னை 600028
|
|
|
|
|-
|152
|திருமால் பெருமை
|
|
|
|
|-
|153
|உதயம்
|
|
|
|
|-
|154
|தேவதையைக் கண்டேன்
|
|
|
|
|-
|155
|மிருதங்கச்சக்கரவர்த்தி
|
|
|
|
|-
|156
|ஓம் சாந்தி ஓம்
|
|
|
|
|-
|157
|கந்தன் கருணை
|
|
|
|
|-
|158
|டும் டும் டும்
|
|
|
|
|-
|159
|அற்புதத்தீவு
|
|
|
|
|-
|160
|பொன்னுமணி
|
|
|
|
|-
|161
|தம்பி
|
|
|
|
|-
|162
|பூவே உனக்காக
|
|
|
|
|-
|163
|குஸ்தி
|
|
|
|
|-
|164
|தங்கம்
|
|
|
|
|-
|165
|பழனியப்பா கல்லூரி
|
|
|
|
|-
|166
|விஷ்வதுளசி
|
|
|
|
|-
|167
|யாருக்கு யாரோ
|
|
|
|
|-
|168
|உன்னிடத்தில் என்னைக் கொடுத்தேன்
|
|
|
|
|-
|169
|அண்ணாமலை
|
|
|
|
|-
|170
|பருத்திவீரன்
|
|
|
|
|-
|171
|சுகம் சுகமே
|
|
|
|
|-
|172
|மறுபடியும்
|
|
|
|
|-
|173
|காக்கிச்சட்டை
|
|
|
|
|-
|174
|காதல்பரிசு
|
|
|
|
|-
|175
|சிகப்பு ரோஜாக்கள்
|
|
|
|
|-
|176
|உன்னை நினைத்து
|
|
|
|
|-
|177
|சிங்காரவேலன்
|
|
|
|
|-
|178
|குண்டக்க மண்டக்க
|
|
|
|
|-
|179
|பத்ரி
|
|
|
|
|-
|180
|சரணம் ஜயப்பா
|
|
|
|
|-
|181
|பசும்பொன்
|
|
|
|
|-
|182
|மணிகண்டா
|
|
|
|
|-
|183
|சம்பூர்ண இராமாயணம்
|
|
|
|
|-
|184
|ஸ்ரீ ராகவேந்திரா
|
|
|
|
|-
|185
|பட்டிக்காடா பட்டணமா
|
|
|
|
|-
|186
|அகத்தியர்
|
|
|
|
|-
|187
|பச்சக்குதிர
|
|
|
|
|-
|188
|எழுதியதாரடி
|
|
|
|
|-
|189
|குருஷேத்ரம்
|
|
|
|
|-
|190
|அறுவடை நாள்
|
|
|
|
|-
|191
|வண்ண வண்ண பூக்கள்
|
|
|
|
|-
|192
|காதல் ஓவியம்
|
|
|
|
|-
|193
|சினா தானா 007
|
|
|
|
|-
|194
|திருவிளையாடல்
|
|
|
|
|-
|195
|மண்
|
|
|
|
|-
|196
|பாரதி
|
|
|
|
|-
|197
|சென்னைக் காதல்
|
|
|
|
|-
|198
|இதயக்கனி
|
|
|
|
|-
|199
|வாழ்வே மாயம்
|
|
|
|
|-
|200
|நவராத்திரி
|
|
|
|
|-
|201
|Kilichundan Mambazham
|
|
|
|
|-
|202
|மதுரை வீரன்
|
|
|
|
|-
|203
|ரசிகர் மன்றம்
|
|
|
|
|-
|204
|Notam (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|205
|சுயம்வரம்
|
|
|
|
|-
|206
|அஞ்சாதே
|
|
|
|
|-
|207
|புன்னகை
|
|
|
|
|-
|208
|Baal Hanuman (Hindi)
|
|
|
|
|-
|209
|என் காதலே
|
|
|
|
|-
|210
|தீ
|
|
|
|
|-
|211
|திருமகன்
|
|
|
|
|-
|212
|Mahasamudram (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|213
|ராணி சம்யுக்தா
|
|
|
|
|-
|214
|உதிரிப்பூக்கள்
|
|
|
|
|-
|215
|எம் - மகன்
|
|
|
|
|-
|216
|பொல்லாதவன்
|
|
|
|
|-
|217
|தொல்லைபேசி
|
|
|
|
|-
|218
|பள்ளிக்கூடம்
|
|
|
|
|-
|219
|[[கீர்த்தி சக்ரா]]
|[[மலையாளம்]]
|
|
|
|-
|220
|என் காதலே
|
|
|
|
|-
|221
|காலைப்பனி
|
|
|
|
|-
|222
|கள்வனின் காதலி (பழையது)
|
|
|
|
|-
|223
|இந்திரலோகத்தில் நா அழகப்பன்
|
|
|
|
|-
|224
|அதிசயப்பிறவி
|
|
|
|
|-
|225
|அறை எண் 305ல் கடவுள்
|
|
|
|
|-
|226
|பிரிவோம் சந்திப்போம்
|
|
|
|
|-
|227
|குடியிருந்த கோயில்
|
|
|
|
|-
|228
|தொட்டால் பூ மலரும்
|
|
|
|
|-
|229
|அரசிளங்குமாரி
|
|
|
|
|-
|230
|வசீகரா
|
|
|
|
|-
|231
|[[துர்க்கை அம்மன் (திரைப்படம்)|துர்க்கை அம்மன்]]
|
|
|
|
|-
|232
|[[சேது (திரைப்படம்)|சேது]]
|
|
|
|
|-
|233
|[[முனி (திரைப்படம்)|முனி]]
|
|
|
|
|-
|234
|[[மிருகம் (திரைப்படம்)|மிருகம்]]
|
|
|
|
|-
|235
|[[மந்திரி குமாரி (திரைப்படம்)|மந்திரி குமாரி]]
|
|
|
|
|-
|236
|[[புதிய பறவை (திரைப்படம்)|புதிய பறவை]]
|
|
|
|
|-
|237
|[[வள்ளல் (திரைப்படம்)|வள்ளல்]]
|
|
|
|
|-
|238
|[[தீ (திரைப்படம்)|தீ]]
|
|
|
|
|-
|239
|[[இந்து (திரைப்படம்)|இந்து]]
|
|
|
|
|-
|240
|[[செந்தமிழ்ச் செல்வன் (திரைப்படம்)|செந்தமிழ்ச் செல்வன்]]
|
|
|
|
|-
|241
|[[சகுந்தலை (திரைப்படம்)|சகுந்தலை]]
|
|
|
|
|-
|242
|[[ஆர்யா (திரைப்படம்)|ஆர்யா]]
|
|
|
|
|-
|243
|
|
|
|
|
|-
|244
|[[எவனோ ஒருவன்]]
|
|
|
|
|-
|245
|ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு
|
|
|
|
|-
|246
|கோவை பிரதர்ஸ்
|
|
|
|
|-
|247
|[[ரன் (திரைப்படம்)|ரன்]]
|
|
|
|
|-
|248
|ஒரு கைதியின் டைரி
|
|
|
|
|-
|249
|அலைகள் ஓய்வதில்லை
|
|
|
|
|-
|250
|Onk Bak
|
|
|
|
|-
|251
|கோவை பிரதர்ஸ்
|
|
|
|
|-
|252
|[[நாட்டாமை (திரைப்படம்)|நாட்டாமை]]
|
|
|
|
|-
|253
|உன்னை நினைச்சேன் பாட்டு படிச்சேன்
|
|
|
|
|-
|254
|பட்டாளத்தான்
|
|
|
|
|-
|255
|[[மஜா (திரைப்படம்)|மஜா]]
|
|
|
|
|-
|256
|[[பெரியார் (திரைப்படம்)|பெரியார்]]
|
|
|
|
|-
|257
|வாத்தியார்
|
|
|
|
|-
|258
|சபரி
|
|
|
|
|-
|259
|[[வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன் (திரைப்படம்)|வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன்]]
|
|
|
|
|-
|260
|காதலுக்கு மரியாதை
|
|
|
|
|-
|261
|[[லட்சியம் (திரைப்படம்)|லட்சியம்]]
|
|
|
|
|-
|262
|[[கஜினி (திரைப்படம்)|கஜினி]]
|
|
|
|
|-
|263
|[[ராஜ ராக சோழன் (திரைப்படம்)|ராஜ ராஜ சோழன்]]
|
|
|
|
|-
|264
|முரட்டுக்காளை
|
|
|
|
|-
|265
|கில்லி
|
|
|
|
|-
|266
|காதல் கோட்டை
|
|
|
|
|-
|267
|பொய்
|
|
|
|
|-
|268
|[[ஔவையார் (திரைப்படம்)|ஔவையார்]]
|
|
|
|
|-
|269
|[[கிரீடம் (திரைப்படம்)|கிரீடம்]]
|
|
|
|
|-
|270
|சிவகாசி
|
|
|
|
|-
|271
|முத்து
|
|
|
|
|-
|272
|மலைக்கோட்டை
|
|
|
|
|-
|273
|கிழக்குச் சீமையிலே
|
|
|
|
|-
|274
|அதிசய திருடன்
|
|
|
|
|-
|275
|அழகிய தீயே
|
|
|
|
|-
|276
|திருமால் பெருமை
|
|
|
|
|-
|277
|லேசா லேசா
|
|
|
|
|-
|278
|pakal (malayalam)
|
|
|
|
|-
|279
|aaduvari matalaku ardhalu veerule (Telugu)
|
|
|
|
|-
|280
|கிராமத்து மின்னல்
|
|
|
|
|-
|281
|கண்களால் கைது செய்
|
|
|
|
|-
|282
|இப்படிக்கு என் காதல்
|
|
|
|
|-
|283
|உயிரே
|
|
|
|
|-
|284
|நான் அவன் இல்லை
|
|
|
|
|-
|285
|நிலாவே வா
|
|
|
|
|-
|286
|மாயக்கண்ணாடி
|
|
|
|
|-
|287
|பொன்னியின் செல்வன்
|
|
|
|
|-
|288
|மஹாசக்தி மாரியம்மா
|
|
|
|
|-
|289
|SHIRIDI (Telugu)
|
|
|
|
|-
|290
|திருடி
|
|
|
|
|-
|291
|கஸ்தூரி மான்
|
|
|
|
|-
|292
|காதலர் கொண்டாட்டம்
|
|
|
|
|-
|293
|விருமாண்டி
|
|
|
|
|-
|294
|முனி
|
|
|
|
|-
|295
|அவள் அப்படித்தான்
|
|
|
|
|-
|296
|வீரமும் ஈரமும்
|
|
|
|
|-
|297
|தேவராகம்
|
|
|
|
|-
|298
|Ganesha (hindi)
|
|
|
|
|-
|299
|SatyaBhamap (Telugu)
|
|
|
|
|-
|300
|சந்தோஷம் சுப்பிரமணியபுரம்
|
|
|
|
|-
|301
|திரு ரங்கா
|
|
|
|
|-
|302
|The Legend of Prince Rama -RAMAYANA
|
|
|
|
|-
|303
|தங்கம்
|
|
|
|
|-
|304
|செந்தமிழ்ப் பாட்டு
|
|
|
|
|-
|305
|ஆளவந்தான்
|
|
|
|
|-
|306
|வாத்தியார் வீட்டுப் பிள்ளை
|
|
|
|
|-
|307
|சம்திங் சம்திங் உனக்கும் எனக்கும்
|
|
|
|
|-
|308
|முதல்வன்
|
|
|
|
|-
|309
|Raappakal (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|310
|Nilavupole (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|311
|ஸ்ரீ வள்ளி
|
|
|
|
|-
|312
|Tanthra (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|313
|புலி வருது
|
|
|
|
|-
|314
|முள்ளும் மலரும்
|
|
|
|
|-
|315
|அபூர்வ ராகங்கள்
|
|
|
|
|-
|316
|லீ
|
|
|
|
|-
|317
|கிராமத்து அத்தியாயம்
|
|
|
|
|-
|318
|ஜப்பானில் கல்யாணராமன்
|
|
|
|
|-
|319
|பாண்டி
|
|
|
|
|-
|320
|இம்சை அரசன் 23ம் புலிகேசி
|
|
|
|
|-
|321
|பார்த்திபன் கனவு
|
|
|
|
|-
|322
|கலியிகக்கண்ணன்
|
|
|
|
|-
|323
|நெஞ்சில் ஜில் ஜில்
|
|
|
|
|-
|324
|Pranayakalam (Malayalam)
|
|
|
|
|-
|325
|மீண்டும் கோகிலா
|
|
|
|
|-
|326
|[[பூவெல்லாம் உன் வாசம்]]
|
|
|
|
|-
|327
|[[நளதமயந்தி]]
|
|
|
|
|-
|328
|Shrek the third
|
|
|
|
|-
|329
|[[அடாவடி (திரைப்படம்)|அடாவடி]]
|
|
|
|
|-
|330
|[[கள்வனின் காதலி (திரைப்படம்)|கள்வனின் காதலி]]
|
|
|
|
|-
|331
|[[தலைமகன் (திரைப்படம்)|தலைமகன்]]
|
|
|
|
|-
|332
|[[வசந்தம் வந்தாச்சு (திரைப்படம்)|வசந்தம் வந்தாச்சு]]
|
|
|
|
|-
|333
|[[கேள்விக்குறி (திரைப்படம்)|கேள்விக்குறி]]
|
|
|
|
|-
|334
|[[ஞாபகம் வருதே]]
|
|
|
|
|-
|335
|[[அழகாய் இருக்கிறாய் பயமாய் இருக்கிறது]]
|
|
|
|
|-
|336
|[[பொம்மலாட்டம் (திரைப்படம்)|பொம்மலாட்டம்]]
|
|
|
|
|-
|337
|[[சிலம்பாட்டம் (திரைப்படம்)|சிலம்பாட்டம்]]
|
|
|
|
|-
|338
|[[பத்து பத்து]]
|
|
|
|
|-
|339
|[[குருவி (திரைப்படம்)|குருவி]]
|
|
|
|
|-
|340
|[[நண்பனின் காதலி]]
|
|
|
|
|-
|341
|[[சேவல் (திரைப்படம்)|சேவல்]]
|
|
|
|
|-
|342
|[[கைதி (திரைப்படம்)|கைதி]]
|
|
|
|
|-
|343
|[[வில்லு (திரைப்படம்)|வில்லு]]
|
|
|
|
|-
|344
|[[டாக்சி (திரைப்படம்)|டாக்சி]]
|
|
|
|
|-
|345
|[[கேட்டவரெல்லாம் பாடலாம்]]
|
|
|
|
|-
|346
|[[வெயில் (திரைப்படம்)|வெயில்]]
|
|
|
|
|-
|347
|[[கற்றது தமிழ்]]
|
|
|
|
|-
|348
|[[தெனாவட்டு (திரைப்படம்)|தெனாவட்டு]]
|
|
|
|
|-
|349
|[[சில நேரங்களில்]]
|
|
|
|
|-
|350
|[[ஏகன் (திரைப்படம்)|ஏகன்]]
|
|
|
|
|-
|351
|[[அபியும் நானும்]]
|
|
|
|
|-
|352
|[[வசூல் (திரைப்படம்)|வசூல்]]
|
|
|
|
|-
|353
|[[திருவண்ணாமலை (திரைப்படம்)|திருவண்ணாமலை]]
|
|
|
|
|-
|354
|[[பிடிச்சிருக்கு (திரைப்படம்)|பிடிச்சிருக்கு]]
|
|
|
|
|-
|355
|[[வேள்வி (திரைப்படம்)|வேள்வி]]
|
|
|
|
|-
|356
|[[இன்பா (திரைப்படம்)|இன்பா]]
|
|
|
|
|-
|357
|[[சக்ரவியூகம் (திரைப்படம்)|சக்ரவியூகம்]]
|
|
|
|
|-
|358
|[[வெள்ளித்திரை (திரைப்படம்)|வெள்ளித்திரை]]
|
|
|
|
|-
|359
|[[வள்ளுவன் வாசுகி]]
|
|
|
|
|-
|360
|[[திண்டிவனம் (திரைப்படம்)|திண்டிவனம்]]
|
|
|
|
|-
|361
|[[நிறம் (திரைப்படம்)|நிறம்]]
|
|
|
|
|-
|362
|[[அன்புத்தோழி]]
|
|
|
|
|-
|363
|[[பௌர்ணமி (திரைப்படம்)|பௌர்ணமி]]
|
|
|
|
|-
|364
|[[ஸ்லம்டோக் மிலியனேர்|Slumdog Millionaire]]
|
|ஆம்
|என் வசம்
|
|-
|365
|[[அவதார்|Avatar]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|366
|[[2012 (Film)|2012]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|367
|[[Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|368
|[[The dark knight]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|369
|[[Legend of the Red Dragon]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|370
|[[Mission Impossible 2]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|371
|[[Harry potter and the half blood prince]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|372
|[[யோகி (திரைப்படம்)|யோகி]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|373
|[[கண்ணுக்குள்ளே]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|374
|யாவரும் நலம்
|
|
|
|
|-
|375
|[[Transformers revenge of the fallen]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|376
|[[The Chronicals of Narnia the Lion Witch and the Wardrobe]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|377
|[[The forbidden kingdom]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|378
|[[Curse of the golden flower]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|379
|[[The mummy tomb of the dragon emperor]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|380
|[[The 36th chamber of shaolin]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|381
|[[Twin warriors]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|382
|[[Wall e]
|
|ஆம்
|
|
|-
|383
|[[Crash]]
|
|ஆம்
|
|
|-
|384
|Kung fu panda
|
|ஆம்
|
|
|-
|385
|Coraline
|
|ஆம்
|
|
|-
|386
|District 9
|
|ஆம்
|
|
|-
|387
|Red cliff
|
|ஆம்
|
|
|-
|388
|
|
|
|
|
|-
|389
|
|
|
|
|
|-
|390
|
|
|
|
|
|-
|391
|
|
|
|
|
|-
|392
|
|
|
|
|
|-
|393
|
|
|
|
|
|-
|394
|
|
|
|
|
|-
|395
|
|
|
|
|
|-
|396
|
|
|
|
|
|-
|397
|
|
|
|
|
|-
|398
|
|
|
|
|
|-
|399
|
|
|
|
|
|-
|400
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|}
 
(விரியும்)
 
== '''எனது வாய்மொழி''' ==
6,826

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/583900" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது