"மயன், அசுர கட்டிடக் கலைஞர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு