"இ" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

60 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  9 ஆண்டுகளுக்கு முன்
(புதிய பக்கம்: {{தமிழ் எழுத்துக்கள்}} '''இ''' தமிழ் மொழியின் எழுத்துக்களில் ஒன...)
 
!வரிவடிவம்!!பெயர்!!வரிவடிவம்!!பெயர்
|-
|க்||இக்கன்னா||க் + ||கி||கானாகீனா
|-
|ங்||இங்ஙன்னா||ங் + ||கி||ஙானாஙீனா
|-
|ச்||இச்சன்னா||ச் + ||சி||சானாசீனா
|-
|ஞ்||இஞ்ஞன்னா||ஞ் + ||ஞி||ஞானாஞீனா
|-
|ட்||இட்டன்னா||ட் + ||டி||டானாடீனா
|-
|ண்||இண்ணன்னா||ண் + ||ணி||ணானாண்ணீனா
|-
|த்||இத்தன்னா||த் + அ||தி||தானாதீனா
|-
|ந்||இந்தன்னா||ந் + ||நி||நானாநீனா
|-
|ப்||இப்பன்னா||ப் + ||பி||பானாபீனா
|-
|ம்||இம்மன்னா||ம் + ||மி||மானாமீனா
|-
|ய்||இய்யன்னா||ய் + ||யி||யானாயீனா
|-
|ர்||இர்ரன்னா||ர் + ||ரி||ரானாரீனா
|-
|ல்||இல்லன்னா||ல் + ||லி||லானாலீனா
|-
|வ்||இவ்வன்னா||வ் + ||வி||வானாவீனா
|-
|ழ்||இழ்ழன்னா||ழ் + ||ழி||ழானாழீனா
|-
|ள்||இள்ளன்னா||ள் + ||ளி||ளானாளீனா
|-
|ற்||இற்றன்னா||ற் + ||றி||றானாறீனா
|-
|ன்||இன்னன்னா||ன் + ||னி||னானானீனா
|}
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/622536" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது