மார்க் டுவெய்ன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு