"விண்வெளித் தொழிற்துறை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு