"வரதட்சணை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

49,146 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  10 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி (தானியங்கிஇணைப்பு: is, so, ur, zh)
==வரதட்சணைக் கொடுமை==
இன்று வரதட்சணைக் [[கொடுமை|கொடுமையால்]] பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை பெருகிவருகின்றது. வரதட்சணைக் கொடுமையில் பல கொடுமையான சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன. [[மாமியார்]] எரித்து, மருமள் சாவு; கொழுந்தன் கொடுமைப்படுத்தி இளம்பெண் சாவு; மாமனார் கொடுமையாக மருமகள் தற்கொலை; - போன்ற பல செய்திகள் அன்றாடம் பத்திரிக்கைகளின் வாயிலாக வெளிவருகின்றன. இதுபோன்ற எத்தனையோ வழக்குகள் பத்திரிக்கைகளில் வருவதோடு, காவல் நிலையங்களிலும் பதிவாகியுள்ளன.
இன்று வரதட்சணைக் கொடுமையால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை பெருகிவருகின்றது. வரதட்சணைக் கொடுமையில் பல கொடுமையான சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன. மாமியார் எரித்து, மருமள் சாவு; கொழுந்தன் கொடுமைப்படுத்தி இளம்பெண் சாவு; மாமனார் கொடுமையாக மருமகள் தற்கொலை; - போன்ற பல செய்திகள் அன்றாடம் பத்திரிக்கைகளின் வாயிலாக வெளிவருகின்றன. இதுபோன்ற எத்தனையோ வழக்குகள் பத்திரிக்கைகளில் வருவதோடு, காவல் நிலையங்களிலும் பதிவாகியுள்ளன
 
 
வரதட்சணைக் கொடுமையை ஒழிக்க, இந்தியா அரசு பல சட்டங்களை இயற்றி உள்ளது அவை
• வரதட்சணை கொடுப்பதும், அதை பெற்றுக் கொள்வதும் சட்டபடி குற்றாமாகும். இக்குற்றத்திற்கு,ஆண்டுகள் வரையிலான சிறைத் தண்டனையுடன், ரூ.15,000/- க்குக் குறையாத அபராதமும் விதிக்கப்பட்டாக வேண்டும்.
• வரதட்சணையை நேரிடையாகவோ, அல்லது மறைமுகமாகவோ கோரினால், 6 மாதங்களுக்குக் குறையாத சிறைத் தண்டனையுடன், ரூ. 10,000/- வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட்டாக வேண்டும்.
• வரதட்சணைச் சாவுக்குக் காரணமானவருக்கு, 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும். சில சமயங்களில், அவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டாக வேண்டும்.
• ஒரு பெண்ணின் கணவனோ, அல்லது அவள் கணவனின் உறவினரோ, அப்பெண்ணைக் கொடுமைக்கும் துன்பத்திற்கும் ஆளாக்கினால், அவருக்கு 3 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை, அல்லது அபராதம் விதிக்கப்பட்டாக வேண்டும்.
வரதட்சணை என்பது திருமணம் செய்ய இருக்கும் தம்பதியருக்கு பெண் வீட்டாரிடம் இருந்து மணமகன் வீட்டாருக்கு கொடுக்கபடும் ஒரு பிச்சை அகும்.
 
"If I don’t kill her today; tomorrow she will kill me financially or some one else will burn her for the sake of dowry,"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Money or goods a woman brings to marriage. It is the way families form contracts with other families to the mutual benefit of the whole. Historically used to broker peace or increase power, position and status.
also you could write...
A gift such as money or good that a woman brings to marriage.
 
 
Yes there is, and that is a spiritual equality and not an Earthly Physical one; meaning that the equality between men and women in Islam is determined by their belief and righteous work, but their roles and responsibilities in life are different because of their physical and emotional differences.
Let us read what Allah Almighty Said in His Holy Book, the Noble Quran:
Allah Almighty ordered men in the Noble Quran to take care of women and to protect them; "Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. (The Noble Quran 4:34)"
Allah Almighty also ordered men in the Noble Quran to love and respect their wives; "O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may take away part of the dower [money given by the husband to the wife for the marriage contract] ye have given them, except where they have been guilty of open lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and God brings about through it a great deal of good. (The Noble Quran, 4:19)"
Allah Almighty equalizes between men and women; "To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates what He wills. He bestows female children to whomever He wills and bestows male children to whomever He wills. (The Noble Quran, 42:49)"
Allah Almighty equalizes between men and women in good deeds; "If any do deeds of righteousness be they male or female and have faith, they will enter Heaven, and not the least injustice will be done to them. (The Noble Quran, 4:124)"
Allah Almighty further equalizes between men and women; "For Muslim men and women,- for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in Charity, for men and women who fast (and deny themselves), for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in God's praise,- for them has God prepared forgiveness and great reward. (The Noble Quran, 33:35)"
Righteousness determines the value of humans in Allah Almighty's sight. It is not their gender or race: "O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other. Verily the most honoured of you in the sight of Allah is the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well-acquainted. (The Noble Quran, 49:13)"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first part of this paper deals briefly with the position of various religions and cultures on the issue under investigation. Part of this exposition extends to cover the general trend as late as the nineteenth century, nearly 1300 years after the Qur'an set forth the Islamic teachings.
In the second part of the paper, the status of women in Islam is briefly discussed. Emphasis in this part is placed on the original and authentic sources of Islam. This represents the standard according to which degree of adherence of Muslims can be judged. It is also a fact that during the downward cycle of Islamic Civilization, such teachings were not strictly adhered to by many people who profess to be Muslims.
Such deviations were unfairly exaggerated by some writers, and the worst of this, were superficially taken to represent the teachings of "Islam" to the Western reader without taking the trouble to make any original and unbiased study of the authentic sources of these teachings.
Even with such deviations three facts are worth mentioning:
1. The history of Muslims is rich with women of great achievements in all walks of life from as early as the seventh century (B.C.)
2. It is impossible for anyone to justify any mistreatment of woman by any decree of rule embodied in the Islamic Law, nor could anyone dare to cancel, reduce, or distort the clear-cut legal rights of women given in Islamic Law.
3. Throughout history, the reputation, chastity and maternal role of Muslim women were objects of admiration by impartial observers.
It is also worthwhile to state that the status which women reached during the present era was not achieved due to the kindness of men or due to natural progress. It was rather achieved through a long struggle and sacrifice on woman's part and only when society needed her contribution and work, more especial!; during the two world wars, and due to the escalation of technological change.
In the case of Islam such compassionate and dignified status was decreed, not because it reflects the environment of the seventh century, nor under the threat or pressure of women and their organizations, but rather because of its intrinsic truthfulness.
If this indicates anything, it would demonstrate the divine origin of the Qur'an and the truthfulness of the message of Islam, which, unlike human philosophies and ideologies, was far from proceeding from its human environment, a message which established such humane principles as neither grew obsolete during the course of time and after these many centuries, nor can become obsolete in the future. After all, this is the message of the All-Wise and all-knowing God whose wisdom and knowledge are far beyond the ultimate in human thought and progress.
 
 
177 Ayahs that refer to Women
 
This is a compilation of all the verses in Quran that have the word "women" in them.
Translation by M. Shakir
Please note: These are all verses taken OUT OF CONTEXT from the Quran for _reference purposes_ only. You cannot get a full picture and true view of women in Islam from just reading these verses. To fully understand the issues involved one must look into the contexts, tafsir (commentaries), original lexical arabic, sunnah and hadith (traditions of the prophet saw), ask scholars, etc, which are all integral to understanding these verses. An explanation of the methodology of this and an excellent overview of women in Islam can be found here.
From 002.TheCow
49. And when We delivered you from Firon's people, who subjected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord.
221. And do not marry the idolatresses until they believe, and certainly a believing maid is better than an idolatress woman, even though she should please you; and do not give (believing women) in marriage to idolaters until they believe, and certainly a believing servant is better than an idolater, even though he should please you; these invite to the fire, and Allah invites to the garden and to forgiveness by His will, and makes clear His communications to men, that they may be mindful.
222. And they ask you about menstruation. Say: It is a discomfort; therefore keep aloof from the women during the menstrual discharge and do not go near them until they have become clean; then when they have cleansed themselves, go in to them as Allah has commanded you; surely Allah loves those who turn much (to Him), and He loves those who purify themselves.
228. And the divorced women should keep themselves in waiting for three courses; and it is not lawful for them that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the last day; and their husbands have a better right to take them back in the meanwhile if they wish for reconciliation; and they have rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them, and Allah is Mighty, Wise.
231. And when you divorce women and they reach their prescribed time, then either retain them in good fellowship or set them free with liberality, and do not retain them for injury, so that you exceed the limits, and whoever does this, he indeed is unjust to his own soul; and do not take Allah's communications for a mockery, and remember the favor of Allah upon you, and that which He has revealed to you of the Book and the Wisdom, admonishing you thereby; and be careful (of your duty to) Allah, and know that Allah is the Knower of all things.
232. And when you have divorced women and they have ended-- their term (of waiting), then do not prevent them from marrying their husbands when they agree among themselves in a lawful manner; with this is admonished he among you who believes in Allah and the last day, this is more profitable and purer for you; and Allah knows while you do not know.
235. And there is no blame on you respecting that which you speak indirectly in the asking of (such) women in marriage or keep (the proposal) concealed within your minds; Allah knows that you win mention them, but do not give them a promise in secret unless you speak in a lawful manner, and do not confirm the marriage tie until the writing is fulfilled, and know that Allah knows what is in your minds, therefore beware of Him, and know that Allah is Forgiving, Forbearing.
236. There is no blame on you if you divorce women when you have not touched them or appointed for them a portion, and make provision for them, the wealthy according to his means and the straitened in circumstances according to his means, a provision according to usage; (this is) a duty on the doers of good (to others).
241. And for the divorced women (too) provision (must be made) according to usage; (this is) a duty on those who guard (against evil).
282. O you who believe! when you deal with each other in contracting a debt for a fixed time, then write it down; and let a scribe write it down between you with fairness; and the scribe should not refuse to write as Allah has taught him, so he should write; and let him who owes the debt dictate, and he should be careful of (his duty to) Allah, his Lord, and not diminish anything from it; but if he who owes the debt is unsound in understanding, or weak, or (if) he is not able to dictate himself, let his guardian dictate with fairness; and call in to witness from among your men two witnesses; but if there are not two men, then one man and two women from among those whom you choose to be witnesses, so that if one of the two errs, the second of the two may remind the other; and the witnesses should not refuse when they are summoned; and be not averse to writing it (whether it is) small or large, with the time of its falling due; this is more equitable in the sight of Allah and assures greater accuracy in testimony, and the nearest (way) that you may not entertain doubts (afterwards), except when it is ready merchandise which you give and take among yourselves from hand to hand, then there is no blame on you in not writing it down; and have witnesses when you barter with one another, and let no harm be done to the scribe or to the witness; and if you do (it) then surely it will be a transgression in you, and be careful of (your duty) to Allah, Allah teaches you, and Allah knows all things.
From 003.TheFamilyofImran:
14. The love of desires, of women and sons and hoarded treasures of gold and silver and well bred horses and cattle and tilth, is made to seem fair to men; this is the provision of the life of this world; and Allah is He with Whom is the good goal (of life).
41. He said: My Lord! appoint a sign for me. Said He: Your sign is that you should not speak to men for three days except by signs; and remember your Lord much and glorify Him in the evening and the morning. f42. And when the angels said: O Marium! surely Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of of the world.
61. But whoever disputes with you in this matter after what has come to you of knowledge, then say: Come let us call our sons and your sons and our women and your women and our near people and your near people, then let us be earnest in prayer, and pray for the curse of Allah on the liars.
From 004.Women:
O people! be careful of (your duty to) your Lord, Who created you from a single being and created its mate of the same (kind) and spread from these two, many men and women; and be careful of (your duty to) Allah, by Whom you demand one of another (your rights), and (to) the ties of relationship; surely Allah ever watches over you.
And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then (marry) only one or what your right hands possess; this is more proper, that you may not deviate from the right course.
And give women their dowries as a free gift, but if they of themselves be pleased to give up to you a portion of it, then eat it with enjoyment and with wholesome result.
Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.
And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.
O you who believe! it is not lawful for you that you should take women as heritage against (their) will, and do not straiten them m order that you may take part of what you have given them, unless they are guilty of manifest indecency, and treat them kindly; then if you hate them, it may be that you dislike a thing while Allah has placed abundant good in it.
And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah's ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.
And whoever among you has not within his power ampleness of means to marry free believing women, then (he may marry) of those whom your right hands possess from among your believing maidens; and Allah knows best your faith: you are (sprung) the one from the other; so marry them with the permission of their masters, and give them their dowries justly, they being chaste, not fornicating, nor receiving paramours; and when they are taken in marriage, then if they are guilty of indecency, they shall suffer half the punishment which is (inflicted) upon free women. This is for him among you who fears falling into evil; and that you abstain is better for you, and Allah is Forgiving, Merciful.
And do not covet that by which Allah has made some of you excel others; men shall have the benefit of what they earn and women shall have the benefit of what they earn; and ask Allah of His grace; surely Allah knows all things.
Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath-- unless (you are) travelling on the road-- until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
And what reason have you that you should not fight in the way of Allah and of the weak among the men and the women and the children, (of) those who say: Our Lord! cause us to go forth from this town, whose people are oppressors, and give us from Thee a guardian and give us from Thee a helper.
And they ask you a decision about women. Say: Allah makes known to you His decision concerning them, and that which is recited to you in the Book concerning female orphans whom you do not give what is appointed for them while you desire to marry them, and concerning the weak among children, and that you should deal towards orphans with equity; and whatever good you do, Allah surely knows it.
They ask you for a decision of the law. Say: Allah gives you a decision concerning the person who has neither parents nor offspring; if a man dies (and) he has no son and he has a sister, she shall have half of what he leaves, and he shall be her heir she has no son; but if there be two (sisters), they shall have two-thirds of what he leaves; and if there are brethren, men and women, then the male shall have the like of the portion of two females; Allah makes clear to you, lest you err; and Allah knows all things.
From 005.TheFood:
5. This day (all) the good things are allowed to you; and the food of those who have been given the Book is lawful for you and your food is lawful for them; and the chaste from among the believing women and the chaste from among those who have been given the Book before you (are lawful for you); when you have given them their dowries, taking (them) in marriage, not fornicating nor taking them for paramours in secret; and whoever denies faith, his work indeed is of no account, and in the hereafter he shall be one of the losers.
6. O you who believe! when you rise up to prayer, wash your faces and your hands as far as the elbows, and wipe your heads and your feet to the ankles; and if you are under an obligation to perform a total ablution, then wash (yourselves) and if you are sick or on a journey, or one of you come from the privy, or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth and wipe your faces and your hands therewith, Allah does not desire to put on you any difficulty, but He wishes to purify you and that He may complete His favor on you, so that you may be grateful.
From 007.TheElevatedPlaces:
127. And the chiefs of Firon's people said: Do you leave Musa and his people to make mischief in the land and to forsake you and your gods? He said: We will slay their sons and spare their women, and surely we are masters over them.
141. And when We delivered you from Firon's people who subJected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord.
From 009.Repentance:
67. The hypocritical men and the hypocritical women are all alike; they enjoin evil and forbid good and withhold their hands; they have forsaken Allah, so He has forsaken them; surely the hypocrites are the transgressors.
68. Allah has promised the hypocritical men and the hypocritical women and the unbelievers the fire of hell to abide therein; it is enough for them; and Allah has cursed them and they shall have lasting punishment.
71. And (as for) the believing men and the believing women, they are guardians of each other; they enjoin good and forbid evil and keep up prayer and pay the poor-rate, and obey Allah and His Apostle; (as for) these, Allah will show mercy to them; surely Allah is Mighty, Wise.
72. Allah has promised to the believing men and the believing women gardens, beneath which rivers flow, to abide in them, and goodly dwellings in gardens of perpetual abode; and best of all is Allah's goodly pleasure; that is the grand achievement.
From 012.Yusuf:
28. So when he saw his shirt rent from behind, he said: Surely it is a guile of you women; surely your guile is great:
30. And women in the city said: The chiefs wife seeks her slave to yield himself (to her), surely he has affected her deeply with (his) love; most surely we see her in manifest error.
50. And the king said: Bring him to me. So when the messenger came to him, he said: Go back to your lord and ask him, what is the case of the women who cut their hands; surely my Lord knows their guile.
From 014.Ibrahim:
6. And when Musa said to his people: Call to mind Allah's favor to you when He delivered you from Firon's people, who subjected you to severe torment, and slew your sons and spared your women; and in this there was a great trial from your Lord.
From 024.TheLight
4. And those who accuse free women then do not bring four witnesses, flog them, (giving) eighty stripes, and do not admit any evidence from them ever; and these it is that are the transgressors,
12. Why did not the believing men and the believing women, when you heard it, think well of their own people, and say: This is an evident falsehood?
23. Surely those who accuse chaste believing women, unaware (of the evil), are cursed in this world and the hereafter, and they shall have a grievous chastisement.
26. Bad women are for bad men and bad men are for bad women. Good women are for good men and good men are for good women
31. And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof, and let them wear their head-coverings over their bosoms, and not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or those whom their right hands possess, or the male servants not having need (of women), or the children who have not attained knowledge of what is hidden of women; and let them not strike their feet so that what they hide of their ornaments may be known; and turn to Allah all of you, O believers! so that you may be successful.
60. And (as for) women advanced in years who do not hope for a marriage, it is no sin for them if they put off their clothes without displaying their ornaments; and if they restrain themselves it is better for them; and Allah is Hearing, Knowing.
From 027.TheAnt:
55. What! do you indeed approach men lustfully rather than women? Nay, you are a people who act ignorantly.
From 028.TheNarrative:
4. Surely Firon exalted himself in the land and made its people into parties, weakening one party from among them; he slaughtered their sons and let their women live; surely he was one of the mischiefmakers.
23. And when he came to the water of Madyan, he found on it a group of men watering, and he found besides them two women keeping back (their flocks). He said: What is the matter with you? They said: We cannot water until the shepherds take away (their sheep) from the water, and our father is a very old man.
25. Then one of the two women came to him walking bashfully. She said: My father invites you that he may give you the reward of your having watered for us. So when he came to him and gave to him the account, he said: Fear not, you are secure from the unjust people.
From 003.TheAllies:
32. O wives of the Prophet! you are not like any other of the women; If you will be on your guard, then be not soft in (your) speech, lest he in whose heart is a disease yearn; and speak a good word.
35. Surely the men who submit and the women who submit, and the believing men and the believing women, and the obeying men and the obeying women, and the truthful men and the truthful women, and the patient men and the patient women and the humble men and the humble women, and the almsgiving men and the almsgiving women, and the fasting men and the fasting women, and the men who guard their private parts and the women who guard, and the men who remember Allah much and the women who remember-- Allah has prepared for them forgiveness and a mighty reward.
49. O you who believe! when you marry the believing women, then divorce them before you touch them, you have in their case no term which you should reckon; so make some provision for them and send them forth a goodly sending forth.
52. It is not allowed to you to take women afterwards, nor that you should change them for other wives, though their beauty be pleasing to you, except what your right hand possesses and Allah is Watchful over all things.
55. There is no blame on them in respect of their fathers, nor their brothers, nor their brothers' sons, nor their sisters' sons nor their own women, nor of what their right hands possess; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is a witness of all things.
58. And those who speak evil things of the believing men and the believing women without their having earned (it), they are guilty indeed of a false accusation and a manifest sin.
59. O Prophet! say to your wives and your daughters and the women of the believers that they let down upon them their over-garments; this will be more proper, that they may be known, and thus they will not be given trouble; and Allah is Forgiving, Merciful.
73. So Allah will chastise the hypocritical men and the hypocritical women and the polytheistic men and the polytheistic women, and Allah will turn (mercifully) to the believing women, and Allah is Forgiving, Merciful.
From 040.TheBeliever:
25. So when he brought to them the truth from Us, they said: Slay the sons of those who believe with him and keep their women alive; and the struggle of the unbelievers will only come to a state of perdition.
From 047.Muhammad:
19. So know that there is no god but Allah, and, ask protection for your fault and for the believing men and the believing women; and Allah knows the place of your returning and the place of your abiding.
From 048.TheVictory:
5. That He may cause the believing men and the believing women to enter gardens beneath which rivers flow to abide therein and remove from them their evil; and that is a grand achievement with Allah
6. And (that) He may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the polytheistic men and the polytheistic women, the entertainers of evil thoughts about Allah. On them is the evil turn, and Allah is wroth with them and has cursed them and prepared hell for them, and evil is the resort.
25. It is they who disbelieved and turned you away from the Sacred Mosque and (turned off) the offering withheld from arriving at its destined place; and were it not for the believing men and the believing women, whom, not having known, you might have trodden down, and thus something hateful might have afflicted you on their account without knowledge-- so that Allah may cause to enter into His mercy whomsoever He pleases; had they been widely separated one from another, We would surely have punished those who disbelieved from among them with a painful punishment.
From 057.TheIron:
12. On that day you will see the faithful men and the faithful women-- their light running before them and on their right hand-- good news for you today: gardens beneath which rivers flow, to abide therein, that is the grand achievement.
13. On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe: Wait for us, that we may have light from your light; it shall be said: Turn back and seek a light. Then separation would be brought about between them, with a wall having a door in it; (as for) the inside of it, there shall be mercy in it, and (as for) the outside of it, before it there shall be punishment.
18. Surely (as for) the charitable men and the charitable women and (those who) set apart for Allah a goodly portion, it shall be doubled for them and they shall have a noble reward.
From 060.TheExaminedOne:
10. O you who believe! when believing women come to you flying, then examine them; Allah knows best their faith; then if you find them to be believing women, do not send them back to the unbelievers, neither are these (women) lawful for them, nor are those (men) lawful for them, and give them what they have spent; and no blame attaches to you in marrying them when you give them their dowries; and hold not to the ties of marriage of unbelieving women, and ask for what you have spent, and kt them ask for what they have spent. That is Allah's judgment; He judges between you, and Allah is Knowing, Wise.
12. O Prophet! when believing women come to you giving you a pledge that they will not associate aught with Allah, and will not steal, and will not commit fornication, and will not kill their children, and will not bring a calumny which they have forged of themselves, and will not disobey you in what is good, accept their pledge, and ask forgiveness for them from Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.
From 065.TheDivorce:
O Prophet! when you divorce women, divorce them for~ their prescribed time, and calculate the number of the days prescribed, and be careful of (your duty to) Allah, your Lord. Do not drive them out of their houses, nor should they themselves go forth, unless they commit an open indecency; and these are the limits of Allah, and whoever goes beyond the limits of Allah, he indeed does injustice to his own soul. You do not know that Allah may after that bring about reunion.
• And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.
From 071.Nuh:
28. My Lord! forgive me and my parents and him who enters my house believing, and the believing men and the believing women; and do not increase the unjust in aught but destruction!
From 085.TheMansionsOfTheStars:
10. Surely (as for) those who persecute the believing men and the believing women, then do not repent, they shall have the chastisement of hell, and they shall have the chastisement of burning.
 
 
 
 
What do women and Islam have in common? Besides the stereotyped images that each suffers from individually, the status of women in Islam is one of the most extremely misunderstood and incorrectly portrayed things in western society. We can investigate why this is so later. First, a brief introduction to the actual status of women in Islam is in order.
 
Before discussing issues pertinent to the social status of women, consider the original creation of the woman as portrayed by the Quoran (the Islamic holy book) which does not subscribe to the view that Eve was created from the crooked rib of Adam and thus is of inferior status: "O humankind, be conscious of your Sustainer who has created you out of one living entity, and out of it created its mate, and out of the two spread abroad a multitude of men and women." Instead, the verse of the Quoran shows that there is no superiority for one sex over the other. This sets the tone for the status of women in Islam.
 
The concept of gender equality in Islam is stressed by the non-superiority of either sex over the other. It came at a time when it was necessary to elevate the demeaned status of women and grant them rights equal to those of men. The equality of women in Islam is evident by the unprecedented legal rights given to them under a monotheistic religion as defined in the Quoran. As one of many examples, consider the rights of women in marriage and divorce. Both men and women have equal rights to contract a marriage as well as to dissolve it. The precondition of marriage is merely the mutual agreement by both parties. And unlike Christianity, a woman in Islam can divorce her husband at any time if she feels that she has been dealt with unjustly or even if she is just unhappy with her spouse since marriage is based upon mutual responsibilities toward each other. Islam has also ensured the woman's right to remarry pending a three month refrainment period.
 
As for social rights, Islam has always recognized the prominent role that women play in society. They are given the freedom to pursue any profession including political positions. Both in the past and present day, women in Islamic societies have reached political heights unparalleled in the most "advanced" western nations. Even in the earliest day of Islam, Aysha, the daughter of the prophet, lead an army of 30,000 soldiers. Currently, women lead two Islamic countries: Benazir Bhutto has served as the prime minister of Pakistan since 1988 and has been a strong and remarkable leader. Turkey is also headed by a Muslim woman, Tansu Ciller, who was elected the prime minister in 1993. Here in the U.S., we still have never had a female president and the outlook doesn't look too good either.
 
Those are just a few of the facts. Why then is Islam portrayed as a religion that oppresses women and puts them in a position inferior to men? Part of that is certainly due to the stereotyped image of how Islamic women are portrayed in western media as an extension of Islam-bashing. A prominent example is the movie "Not Without My Daughter" in which scores of false and fictitious depictions were made of women in an Islamic country. It is also true, however, that in many so called "Islamic" countries, women are not treated according to their God-given rights. But this is not the fault of Islamic ideology but rather the misapplication or sometimes the outright denial of the ideology in these societies.
 
Much of the practices and laws in "Islamic" countries have deviated from or are totally unrelated to the origins of Islam. Instead many of these practices are based on cultural or traditional customs which have been injected into these societies. For example, in Saudi Arabia, women are not allowed to drive by law. This rule, in a country which is supposed to derive its law from Islamic legislation, is completely an invention of the Saudi monarchy. This horrific rule as well as a host of others are residues of old pre-Islamic tribal traditions where women were not entitled to the same rights as men. As another example, in some "Islamic" countries, many civil laws remain those that were imposed upon them during European colonization. Much of the civil law that legislates personal and family matters in Egypt, for example, is directly based on old French law. As a result, an Egyptian man can divorce his wife much more easily than the reverse. Consequently, women often have to suffer long and expensive court procedures and have to prove that they were mistreated by their husbands before being granted a divorce. Often times, laws in Middle Eastern countries, which are legislated and enforced by men, only take bits and pieces of Islamic law and combine them with concocted rules based upon some cultural or foreign practices.
 
The status of women in Islam is one of equality and honor. Unfortunately, in the current day and age, though there are many societies in which the majority of citizens are Muslim, there are no Islamic nations.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In a truely Islamic society women have the following rights in Islam: 1. The right and duty to obtain education. 2. The right to have their own independent property. 3. The right to work to earn money if they need it or want it. 4. Equality of reward for equal deeds. 5. The right to express their opinion and be heard. 6. The right to provisions from the husband for all her needs and more. 7. The right to negotiate marriage terms of her choice. 8. The right to obtain divorce from her husband, even on the grounds that she simply can't stand him. (pls note that God deeply frowns upon divorce as a solution unless there is hardly any other alternative but it does not mean that men have more right to divorce their wives than women do.) 9. The right to keep all her own money (she is not responsible to maintain any relations). 10. The right to get sexual satisfaction from her husband. 11. custody of their children after divorce 12. to refuse any marriage that does not please them and more...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n Islam, there is no difference between men and women's relationship to God; they receive identical rewards and punishments for their conduct.[94]
According to a saying attributed to Muhammad, women are allowed to go to mosques.[95] However, as Islam spread, it became unusual for women to worship in mosques because of fears of unchastity caused by interaction between sexes; this condition persisted until the late 1960s.[96] Since then, women have become increasingly involved in the mosque, though men and women generally worship separately.[97] (Muslims explain this by citing the need to avoid distraction during prayer prostrations that raise the buttocks while the forehead touches the ground.[98]) Separation between sexes ranges from men and women on opposite sides of an aisle, to men in front of women (as was the case in the time of Muhammad), to women in second-floor balconies or separate rooms accessible by a door for women only.[98]
In Islam's earlier history, female religious scholars were relatively common. Mohammad Akram Nadwi, a Sunni religious scholar, has compiled biographies of 8,000 female jurists, and orientalist Ignaz Goldziher earlier estimated that 15 percent of medieval hadith scholars were women.[99] After the 16th century, however, female scholars became fewer,[99] and today — while female activists and writers are relatively common — there has not been a significant female jurist in over 200 years.[100] Opportunities for women's religious education exist, but cultural barriers often keep women from pursuing such a vocation.[99]
Women's right to become imams, however, is disputed by many. A fundamental role of an imam (religious leader) in a mosque is to lead the salah (congregational prayers). Generally, women are not allowed to lead mixed prayers. However, some argue that Muhammad gave permission to Ume Warqa to lead a mixed prayer at the mosque of Dar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. The Social Aspect
a) As a child and an adolescent
Despite the social acceptance of female infanticide among some Arabian tribes, the Qur'an forbade this custom, and considered it a crime like any other murder.
"And when the female (infant) buried alive - is questioned, for what crime she was killed." (Qur'an 81:8-9).
Criticizing the attitudes of such parents who reject their female children, the Qur'an states:
When news is brought to one of them, of (the Birth of) a female (child), his face darkens and he is filled with inward grief! With shame does he hide himself from his people because of the bad news he has had! Shall he retain her on (sufferance) and contempt, or bury her in the dust? Ah! What an evil (choice) they decide on? (Qur'an 16: 58-59).
Far from saving the girl's life so that she may later suffer injustice and inequality, Islam requires kind and just treatment for her. Among the sayings of Prophet Muhammad (P.) in this regard are the following:
Whosoever has a daughter and he does not bury her alive, does not insult her, and does not favor his son over her, God will enter him into Paradise. (Ibn Hanbal, No. 1957).
Whosoever supports two daughters till they mature, he and I will come in the day of judgment as this (and he pointed with his two fingers held together).
A similar Hadeeth deals in like manner with one who supports two sisters. (Ibn-Hanbal, No. 2104).
The right of females to seek knowledge is not different from that of males. Prophet Muhammad (P.) said:
"Seeking knowledge is mandatory for every Muslim". (AlBayhaqi). Muslim as used here including both males and females.
b) As a wife:
The Qur'an clearly indicates that marriage is sharing between the two halves of the society, and that its objectives, beside perpetuating human life, are emotional well-being and spiritual harmony. Its bases are love and mercy.
Among the most impressive verses in the Qur'an about marriage is the following.
"And among His signs is this: That He created mates for you from yourselves that you may find rest, peace of mind in them, and He ordained between you love and mercy. Lo, herein indeed are signs for people who reflect." (Qur'an 30:2 1).
According to Islamic Law, women cannot be forced to marry anyone without their consent.
Ibn Abbas reported that a girl came to the Messenger of God, Muhammad (P.), and she reported that her father had forced her to marry without her consent. The Messenger of God gave her the choice . . . (between accepting the marriage or invalidating it). (Ibn Hanbal No. 2469). In another version, the girl said: "Actually I accept this marriage but I wanted to let women know that parents have no right (to force a husband on them)" (Ibn Maja, No. 1873).
Besides all other provisions for her protection at the time of marriage, it was specifically decreed that woman has the full right to her Mahr, a marriage gift, which is presented to her by her husband and is included in the nuptial contract, and that such ownership does not transfer to her father or husband. The concept of Mahr in Islam is neither an actual or symbolic price for the woman, as was the case in certain cultures, but rather it is a gift symbolizing love and affection.
The rules for married life in Islam are clear and in harmony with upright human nature. In consideration of the physiological and psychological make-up of man and woman, both have equal rights and claims on one another, except for one responsibility, that of leadership. This is a matter which is natural in any collective life and which is consistent with the nature of man.
The Qur'an thus states:
"And they (women) have rights similar to those (of men) over them, and men are a degree above them." (Qur'an 2:228).
Such degree is Quiwama (maintenance and protection). This refers to that natural difference between the sexes which entitles the weaker sex to protection. It implies no superiority or advantage before the law. Yet, man's role of leadership in relation to his family does not mean the husband's dictatorship over his wife. Islam emphasizes the importance of taking counsel and mutual agreement in family decisions. The Qur'an gives us an example:
"...If they (husband wife) desire to wean the child by mutual consent and (after) consultation, there is no blame on them..." (Qur'an 2: 233).
Over and above her basic rights as a wife comes the right which is emphasized by the Qur'an and is strongly recommended by the Prophet (P); kind treatment and companionship.
The Qur'an states:
"...But consort with them in kindness, for if you hate them it may happen that you hate a thing wherein God has placed much good." (Qur'an 4: l9).
 
Prophet Muhammad. (P) said:
The best of you is the best to his family and I am the best among you to my family.
The most perfect believers are the best in conduct and best of you are those who are best to their wives. (Ibn-Hanbal, No. 7396)
Behold, many women came to Muhammad's wives complaining against their husbands (because they beat them) - - those (husbands) are not the best of you.
As the woman's right to decide about her marriage is recognized, so also her right to seek an end for an unsuccessful marriage is recognized. To provide for the stability of the family, however, and in order to protect it from hasty decisions under temporary emotional stress, certain steps and waiting periods should be observed by men and women seeking divorce. Considering the relatively more emotional nature of women, a good reason for asking for divorce should be brought before the judge. Like the man, however, the woman can divorce her husband with out resorting to the court, if the nuptial contract allows that.
More specifically, some aspects of Islamic Law concerning marriage and divorce are interesting and are worthy of separate treatment.
When the continuation of the marriage relationship is impossible for any reason, men are still taught to seek a gracious end for it.
The Qur'an states about such cases:
When you divorce women, and they reach their prescribed term, then retain them in kindness and retain them not for injury so that you transgress (the limits). (Qur'an 2:231). (See also Qur'an 2:229 and 33:49).
 
c) As a mother:
Islam considered kindness to parents next to the worship of God.
"And we have enjoined upon man (to be good) to his parents: His mother bears him in weakness upon weakness..." (Qur'an 31:14) (See also Qur'an 46:15, 29:8).
Moreover, the Qur'an has a special recommendation for the good treatment of mothers:
"Your Lord has decreed that you worship none save Him, and that you be kind to your parents. . ." (Qur'an 17:23).
A man came to Prophet Muhammad (P) asking:
O Messenger of God, who among the people is the most worthy of my good company? The Prophet (P) said, Your mother. The man said then who else: The Prophet (P) said, Your mother. The man asked, Then who else? Only then did the Prophet (P) say, Your father. (Al-Bukhari and Muslim).
A famous saying of The Prophet is "Paradise is at the feet of mothers." (In Al'Nisa'I, Ibn Majah, Ahmad).
"It is the generous (in character) who is good to women, and it is the wicked who insults them."
 
==இந்திய அரசின் சட்டங்கள்==
அடையாளம் காட்டாத பயனர்
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/647822" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது