"ஈரானின் மாகாணங்கள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,606 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  11 ஆண்டுகளுக்கு முன்
| [[கெர்மான் மாகாணம்|கெர்மான்]] || [[கெர்மான்]] ||180836 ச.கிமீ ||2,660,927||14||||[[Image:IranKerman.png|80px]]
|-
| [[கெர்மான்ஷா மாகாணம்|கெர்மான்ஷா]]|| [[கெர்மான்ஷா]] ||24998 ச.கிமீ ||1,938,060||13||Between 1950 and-க்கும், 1979,-க்கும் bothஇடைப்பட்ட Kermanshahகாலத்தில், provinceகெர்மான்ஷா andமாகாணமும், cityநகரமும், wereகெர்மான்ஷாஹன் knownஎன்று as Kermanshahan and betweenஅழைக்கப்பட்டது. 1979 and-க்கும், 1995-க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில், wereஅது known"பக்தரான்" asஎன்று Bakhtaranஅழைக்கப்பட்டது.||[[Image:IranKermanshah.png|80px]]
|-
| [[வடக்கு கொரசான் மாகாணம்|கொரசான், வடக்கு]] || [[பொஜ்னூருது]] ||28434 ச.கிமீ||820,918||6||29 செப்டம்பர் 2004-இல், கொரசான் மூன்று மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. அவை வடக்கு கொரசான், இரசாவி கொரசான் மற்றும் தெற்கு கொரசான் ஆகும்.||[[Image:IranNorthKhorasan.png|80px]]
| [[குஜெஸ்தான் மாகாணம்|குஜெஸ்தான்]] || [[அஹ்வாஸ்]] ||64055 ச.கிமீ ||4,345,607||18||||[[Image:IranKhuzestan.png|80px]]
|-
| [[கோகிலுயே மற்றும் பொயர்-அஹ்மாத் மாகாணம்|கோகிலுயே மற்றும் பொயர்-அஹ்மாத்]] || [[யசூஜ்]] ||15504 ச.கிமீ ||695,099||5||Originallyகுஜெஸ்தான் partமாகாணத்தின் ofபகுதியாக Khuzestan provinceஇருந்தது. Until1990 1990வரை, theஇம்மாகாணம் province''பொவிர் wasஅஹ்மாதி known asமற்றும் கொக்கிளுயே''Bovir Ahmadiஎன்று and Kohkiluyeh''அழைக்கப்பட்டது||[[Image:IranKohkiluyehBuyerAhmad.png|80px]]
|-
| [[குர்திஸ்தான் மாகாணம் (ஈரான்)|குர்திஸ்தான்]] || [[சனந்தாஜ்]] ||29137 ச.கிமீ ||1,574,118||9||முதலில் கிலான் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.||[[Image:IranKurdistan.png|80px]]
| [[மஜந்தரன் மாகாணம்|மஜந்தரன் ]] || [[சாரி, ஈரான்|சாரி]] ||23701 ச.கிமீ ||2,940,831||15||||[[Image:IranMazandaran.png|80px]]
|-
| [[கஸ்வின் மாகாணம்|கஸ்வின்]]|| [[கஸ்வின்]] ||15549 ச.கிமீ ||1,166,861||5||On1996-ம் 31ஆண்டின் Decemberகடைசி 1996நாளன்று, the shahrestans of Qazvin and Takestan were separatedசஞ்சன் fromமாகாணத்தின் Zanjanகசவின் provinceமற்றும் toதகேஸ்தான formஷாறேஸ்தான்கள் theபிரிக்கப்பட்டு provinceகஸ்வின் ofமாகாணம் Qazvinஉருவாக்கப்பட்டது||[[Image:IranQazvin.png|80px]]
|-
| [[கொம் மாகாணம்|கொம்]] || [[கொம்]] ||11526 ச.கிமீ ||1,064,456||1||Until1995 1995வரை, Qom wasகொம் aதெஹ்ரான் shahrestanமாகாணத்தின் ofஒரு Tehranஷாரேஸ்தானாக provinceவிளங்கியது||[[Image:IranQom.png|80px]]
|-
| [[செம்னன் மாகாணம்|செம்னன்]]|| [[செம்னன் (நகரம்)|செம்னன்]] ||97491 ச.கிமீ ||590,512||4||மஜந்தரன் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக முதலில் இருந்தது.<ref name="former"/> In 1986-இல், someமர்கசி partsமாகாணத்தின் ofசில Markaziபகுதிகள் province were transferred to Isfahanஇஸ்ஃபஹான், செம்னன், andமற்றும் சஞ்சன் Zanjanமாகாணங்களுக்கு provincesதாரைவார்க்கப்பட்டன||[[Image:IranSemnan.png|80px]]
|-
| [[சிஸ்தான் மற்றும் பலூச்சிஸ்தான் மாகாணம்|சிஸ்தான் மற்றும் பலூச்சிஸ்தான்]]
|| [[தெஹ்ரான்]] ||18814 ச.கிமீ ||13,530,742||13||1986 வரை, தெஹ்ரான், மர்கசி மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.||[[Image:IranTehran.png|80px]]
|-
| [[யசுது மாகாணம்|யசுது]] || [[யசுது]] ||129285 ச.கிமீ ||992,318||10||முதலில் இஸ்ஃபஹான் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.<ref name="CMB"/> In 1986-இல், partகெர்மான் ofமாகாணத்தின் Kermanஒரு provinceபகுதி wasயசுது transferredமாகாணத்திற்கு to Yazd provinceமாற்றப்பட்டது. In 2002-இல், Tabasதபசு shahrestanஷாரேஸ்தான் (areaபரப்பளவு: 55,344 km²) was transferred fromகொரசான் Khorasanமாகாணத்திலிருந்து provinceயசுது toமாகாணத்திற்கு Yazdமாற்றப்பட்டது||[[Image:IranYazd.png|80px]]
|-
| [[சஞ்சன் மாகாணம்|சஞ்சன்]]|| [[சஞ்சன் (நகரம்)|சஞ்சன்]] ||21773 ச.கிமீ ||970,946||7||முதலில் கிலான் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. In 1986-இல், someமர்கசி partsமாகாணத்தின் ofசில Markaziபகுதிகள் provinceஇஸ்ஃபஹான், wereசெம்னன் transferred to Isfahan, Semnan,மற்றும் andசஞ்சன் Zanjanமாகாணங்களுக்கு provincesதாரைவார்க்கப்பட்டன||[[Image:IranZanjan.png|80px]]
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
369

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/655986" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது