காவேரிப்பட்டணம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு