"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,645 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  9 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி
தானியங்கிஅழிப்பு: de:Liste der chemischen Elemente nach dem Namen (deleted), eo:Listo de kemiaj elementoj laux nomo (missing) மாற்றல்: ar, sl
சி (தானியங்கிஅழிப்பு: eo:Listo de kemiaj elementoj laux nomo (missing), de:Liste der chemischen Elemente nach dem Namen (deleted), ja:元素の一覧 (名前順) (deleted) மாற்றல்: ar, sl)
சி (தானியங்கிஅழிப்பு: de:Liste der chemischen Elemente nach dem Namen (deleted), eo:Listo de kemiaj elementoj laux nomo (missing) மாற்றல்: ar, sl)
இத் தனிமங்களின் பட்டியல் பெயர்வாரியாக அமைத்த பட்டியல். தனிமத்தின் வகையைப் பொருத்து நிறம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
இது பெயர் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, வகை அடிப்படையில் நிறக்குறி இடப்பட்டுள்ள வேதியியல் தனிமங்களின் பட்டியலாகும்.
 
தனிமங்களின் [[குறியெழுத்து]], [[அணுவெண்]] [[அணுப் பொருண்மை]], நிலையான [[மாற்றுரு]], நெடுங்குழு எண், கிடைவரிசை எண் முதலிய குறிக்கபட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் அதன் [[தனிமக் குறியீடு]], [[அணுவெண்]], கூடிய உறுதியுள்ள [[ஓரிடத்தான்|ஓரிடத்தானின்]] [[அணுநிறை]] மற்றும் [[ஆவர்த்தன அட்டவணை|ஆவர்த்தன அட்டவணையில்]] அவற்றின் கூட்டம், மீள்வரிசை எண் என்பன அடங்கிய தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
 
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
{{தனிமம் நிறச்சுட்டி}}
|-bgcolor="#efefef"
!width="150"|பெயர்
!width="75"|[[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி எழுத்து]]
!width="75"|[[தனிமங்களின் எண் பட்டியல்|அணு எண்]]
!width="110"|[[தனிமங்களின் அணுப் பொருண்மைப் பட்டியல்|அணுப் பொருண்மை]]
!width="50"|நெடுங்குழு
!width="50"|கிடை வரிசை
 
|-style="background-color:#ff99cc"
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|[[ஆக்டினியம்]]||Ac||89||[227]{{fn|1}}|| ||7
|- bgcolor="#efefef"
|-style="background-color:#cccccc"
! width="160" | பெயர் !! width="60"| தனிமக் குறியீடு!! width="60"| அணு<br /> எண்!! width="100" | அணுநிறை!! width="50"|கூட்டம் !! width="50|மீள்வரிசை
|[[அலுமினியம்]] (Aluminum)||Al||13||26.9815386(8)||13||3
|- style bgcolor="#ff99cc"
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[அக்டினியம்]] || Ac || 89 || [227]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|[[அமெரிக்கம்]]||Am||95||[243]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|- style bgcolor="#cccc99"
|-style="background-color:#cccc99"
|[[அந்திமனி]] (Stibium) || Sb || 51 || 121.760(1){{fn|2}} || 15 || 5
|id="Antimony"|[[ஆண்ட்டிமனி]] (Stibium)||Sb||51||121.760(1){{fn|2}}||15||5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[அமெரிக்கியம்]] || Am || 95 || [243]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[அலுமீனியம்]] || Al || 13 || 26.9815386(8) || 13 || 3
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அஸ்டாடைன்]] || At || 85 || [210]{{fn|1}} || 17 || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஆக்ஸிஜன்]] || O || 8 || 15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 2
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ஆர்கன்]] || Ar || 18 || 39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 3
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஆர்சனிக்]] || As || 33 || 74.92160(2) || 15 || 4
|-
| ஆர்ஜெண்டம்Argentum&mdash;''(see [[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]]'' || Ag
|- style bgcolor="background-color:#ccccccc0ffff"
|[[இந்தியம்ஆர்கான்]] || In Ar|| 49 18|| 11439.818948(31){{fn|2}} {{fn|4}}| 13 |18| 5|3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[இரிடியம்ஆர்செனிக்]] || Ir As|| 77 33|| 19274.21792160(32) || 9 15|| 64
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffff99"
|[[ஆஸ்ட்டடைன்]]||At||85||[210]{{fn|1}}||17||6
|[[இரும்பு]] (Ferrum) || Fe || 26 || 55.845(2) || 8 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[ஈயம்]] (Plumbum) || Pb || 82 || 207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|-
|Aurum&mdash;''see [[தங்கம்]] (ஔரம்)&mdash; ''|| Au
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffdead"
|[[கட்மியம்பேரியம்]] || Cd Ba|| 48 56|| 112137.411327(87){{fn||2}} || 12 || 56
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffff99cc"
|[[கடோலினம்பெர்க்கிலியம்]] || Gd Bk|| 64 97|| 157.25(3)[247]{{fn|21}} || &nbsp; || 67
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffdead"
|[[கந்தகம்பெரிலியம்]] || S Be|| 16 4|| 329.065012182(53){{fn||2}} {{fn|4}} || 16 || 32
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadcccccc"
|[[கல்சியம்பிஸ்மத்]] || Ca Bi|| 20 83|| 40208.07898040(41){{fn|2}} |15| 2 || 46
|- style bgcolor="background-color:#ccccccffc0c0"
|[[கல்லியம்போஃரியம்]] || Ga Bh|| 31 107|| 69.723([264]{{fn|1) }}|| 13 7|| 47
|- style bgcolor="background-color:#ff99cccccc99"
|[[கலிபோர்னியம்போரான்]] || Cf B|| 98 5||10.811(7){{fn|2}} [251]{{fn|13}} {{fn|4}}| &nbsp; |13| 7|2
|-style="background-color:#ffff99"
|[[புரோமின்]]||Br||35||79.904(1)||17||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[காட்மியம்]]||Cd||48||112.411(8){{fn|2}}||12||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Caesium"|[[சீசியம்]] (Cesium)||Cs||55||132.9054519(2)||1||6
|-style="background-color:#ffdead"
|[[கால்சியம்]]||Ca||20||40.078(4){{fn|2}}||2||4
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[கலிஃவோர்னியம்]]||Cf||98||[251]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[கரிமம்]]||C||6||12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}}||14||2
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[சீரியம்]]||Ce||58||140.116(1){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-
|Cesium&mdash;''see [[#Caesium|Caesium]]''||Cs
| [[பொட்டாசியம்]] || K
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffff99"
|[[கரிமம்குளோரின்]] || C Cl|| 6 17|| 1235.0107453(82){{fn|2}} {{fn|43}} {{fn|4}}| 14 |17| 2|3
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[குரோமியம்]]||Cr||24||51.9961(6)||6||4
|[[கியூரியம்]] || Cm || 96 || [247]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffffc0c0"
|[[கிரிப்டோன்கோபால்ட்]] || Kr Co|| 36 27|| 8358.798933195(25){{fn|2}} {{fn|3}} 9|| 18 || 4
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffc0c0"
|[[குளோரின்செப்பு]] (Cuprum)|| Cl Cu|| 17 29|| 3563.453546(23){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 17 11|| 34
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[குரோமியம்கியூரியம்]] || Cr Cm|| 24 96|| 51.9961(6) [247]{{fn|1}}|| 6 &nbsp;|| 47
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[டார்ம்ஸ்டாட்டியம்]]||Ds||110||[271]{{fn|1}}||10||7
|[[கோபால்ட்]] || Co || 27 || 58.933195(5) || 9 || 4
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[சமாரியம்ட்ப்னியம்]] || Sm Db|| 62 105|| 150.36(2)[262]{{fn|21}} || &nbsp; 5|| 67
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffbfff"
|[[சிலிக்கன்Dysprosium]] || Si Dy|| 14 66|| 28162.0855500(31){{fn|42}} || 14 &nbsp;|| 36
|- style bgcolor="background-color:#ff6666ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டினியம்]]||Es||99||[252]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|[[சீசியம்]] (Cesium) || Cs || 55 || 132.9054519(2) || 1 || 6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[சீபோர்ஜியம்எர்பியம்]] || Sg Er|| 106 68|| [266]167.259(3){{fn|12}} || 6 &nbsp;|| 76
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[செப்புஐரோப்பியம்]] (Cuprum) || Cu Eu|| 29 63|| 63151.546964(31){{fn|42}} || 11 &nbsp;|| 46
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffff99cc"
|[[செரியம்ஃவெர்மியம்]] || Ce Fm|| 58 100|| 140.116(1)[257]{{fn|21}} || &nbsp; || 67
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[செனன்]] || Xe || 54 || 131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டுப்னியம்]] || Db || 105 || [262]{{fn|1}} || 5 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டெக்னீட்டியம்]] || Tc || 43 || [98]{{fn|1}} || 7 || 5
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[டெல்லூரியம்]] || Te || 52 || 127.60(3){{fn|2}} || 16 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்]] || Ti || 22 || 47.867(1) || 4 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்கம்]] (Aurum) || Au || 79 || 196.966569(4) || 11 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்ஸ்தன்]] (Wolfram) || W || 74 || 183.84(1) || 6 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்]] || Ta || 73 || 180.94788(2) || 5 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தர்ம்ஸ்டட்டியம்]] || Ds || 110 || [271]{{fn|1}} || 10 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தல்லியம்]] || Tl || 81 || 204.3833(2) || 13 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[திஸ்புரோசியம்]] || Dy || 66 || 162.500(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[துத்தநாகம்]] || Zn || 30 || 65.409(4) || 12 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[தூலியம்]] || Tm || 69 || 168.93421(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[டெர்பியம்]] || Tb || 65 || 158.92535(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[தோரியம்]] || Th || 90 || 232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நிக்கல்]] || Ni || 28 || 58.6934(2) || 10 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[நியான்]] || Ne || 10 || 20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[நியோடைமினம்]] || Nd || 60 || 144.242(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நியோபியம்]] || Nb || 41 || 92.906 38(2) || 5 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நெப்டியூனியம்]] || Np || 93 || [237]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-
| நேட்ரியம்Ferrum&mdash;''(சோடியம்)see [[#Iron|Iron]]'' || NaFe
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffff99"
|[[நைதரசன்ஃவுளூரின்]] || N F|| 7 9|| 1418.00679984032(25){{fn|2}} {{fn|4}} 17|| 15 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccff6666"
|[[நோபெலியம்பிரான்சியம்]] || No Fr|| 102 87|| [259223]{{fn|1}} || &nbsp; 1|| 7
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[பல்லேடியம்கடோலினியம்]] || Pd Gd|| 46 64|| 106157.4225(13){{fn|2}} || 10 &nbsp;|| 56
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccccc"
|[[பாதரசம்காலியம்]] || Hg Ga|| 80 31|| 20069.59723(21) || 12 13|| 64
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffcccc99"
|[[ஜெர்மானியம்]]||Ge||32||72.64(1)||14||4
|[[பிரசியோடைமியம்]] || Pr || 59 || 140.90765(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#ff6666ffc0c0"
|id="Gold"|[[Gold]] (Aurum)||Au||79||196.966569(4)||11||6
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஃவ்னியம்]]||Hf||72||178.49(2)||4||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஸ்சியம்]]||Hs||108||[277]{{fn|1}}||8||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[ஹீலியம்]]||He||2||4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}}||18||1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[ஹோல்மியம்]]||Ho||67||164.930 32(2)||&nbsp;||6
|-
| பிளம்பம்Hydrargyrum&mdash;''(ஈயம்)see [[#Mercury|Mercury]]'' || PbHg
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0a0ffa0"
|[[ஹைட்ரஜன்]]||H||1||1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||1||1
|[[பிளாட்டினம்]] || Pt || 78 || 195.084(9) || 10 || 6
|- style bgcolor="background-color:#cccccc"
|[[பிஸ்மத்இண்டியம்]] || Bi In|| 83 49|| 208114.98040818(13) || 15 13|| 65
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffff99"
|[[ஐயோடின்]]||I||53||126.904 47(3)||17||5
|[[புரொமேதியம்]] || Pm || 61 || [145]{{fn|1}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[இரிடியம்]]||Ir||77||192.217(3)||9||6
|[[புரோட்டாக்டினியம்]] || Pa || 91 || 231.03588(2){{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffc0c0"
|id="Iron"|[[புரோமின்Iron]] (Ferrum)|| Br Fe|| 35 26|| 7955.904845(12) || 17 8|| 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புளூட்டோனியம்]] || Pu || 94 || [244]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|-
| பெர்ரம்Kalium&mdash;''(இரும்பு)see [[#Potassium|Potassium]]'' || FeK
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccc0ffff"
|[[பேர்க்கலியம்Krypton]] || Bk Kr|| 97 36|| [247]83.798(2){{fn|12}} {{fn|3}}| &nbsp; |18| 7|4
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffbfff"
|[[பேர்மினம்Lanthanum]] || Fm La|| 100 57|| [257]138.90547(7){{fn|12}} || &nbsp; || 76
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadff99cc"
|[[பேரியம்Lawrencium]] || Ba Lr|| 56 103|| 137.327(7) [262]{{fn|1}}| 2 |3| 6|7
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadcccccc"
|id="Lead"|[[Lead]] (Plumbum)||Pb||82||207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}}||14||6
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ff6666"
|[[Lithium]]||Li||3||6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}}||1||2
|[[பொட்டாசியம்]] (Kalium) || K || 19 || 39.0983(1) || 1 || 4
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffbfff"
|[[பொஸ்பரசுLutetium]] || P Lu|| 15 71|| 30174.973762967(21) {{fn|2}}| 15 || 3||6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffdead"
|[[போரியம்Magnesium]] || Bh Mg|| 107 12|| [264]{{fn|1}} 24.3050(6)|| 7 2|| 73
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[போரொன்Manganese]] || B Mn|| 5 25|| 1054.811938045(75){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn7||4}} || 13 || 2
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[போலோனியம்Meitnerium]] || Po Mt|| 84 109|| [210268]{{fn|1}} || 16 9|| 67
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadff99cc"
|[[Mendelevium]]||Md||101||[258]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|[[மக்னீசியம்]] || Mg || 12 || 24.3050(6) || 2 || 3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|id="Mercury"|[[மங்கனீஸ்Mercury (element)|Mercury]] (Hydrargyrum)|| Mn Hg|| 25 80|| 54200.93804559(52) || 7 12|| 46
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[மெயிட்னீரியம்Molybdenum]] || Mt Mo|| 109 42|| [268]95.94(2){{fn|12}} || 9 6|| 75
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[மென்டல்வியம்]] || Md || 101 || [258]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மொலிப்டெனம்]] || Mo || 42 || 95.94(2){{fn|2}} || 6 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்]] || Rb || 37 || 85.4678(3){{fn|2}} || 1 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ரேடான்]] || Rn || 86 || [220]{{fn|1}} || 18 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ரேடியம்]] || Ra || 88 || [226]{{fn|1}} || 2 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரெனியம்]] || Re || 75 || 186.207(1) || 7 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோடியம்]] || Rh || 45 || 102.905 50(2) || 9 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோயெண்ட்ஜீனியம்]] || Rg || 111 || [272]{{fn|1}} || 11 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்]] || La || 57 || 138.90547(7){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[லித்தியம்]] || Li || 3 || 6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லூட்டெட்டியம்]] || Lu || 71 || 174.967(1){{fn|2}} || 3 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வனேடியம்]] || V || 23 || 50.9415(1) || 5 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]] (Argentum) || Ag || 47 || 107.8682(2){{fn|2}} || 11 || 5
|-
|Natrium&mdash;''see [[#Sodium|Sodium]]''||Na
| வூல்ப்ராம்&mdash;''(தங்ஸ்தன்)'' || W
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[ஸ்கண்டியம்Neodymium]] || Sc Nd|| 21 60|| 44144.955912242(63) {{fn|2}}| 3 |&nbsp;| 4|6
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Neon]]||Ne||10||20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Neptunium]]||Np||93||[237]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Nickel]]||Ni||28||58.6934(2)||10||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Niobium]]||Nb||41||92.906 38(2)||5||5
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Nitrogen]]||N||7||14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}}||15||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Nobelium]]||No||102||[259]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Osmium]]||Os||76||190.23(3){{fn|2}}||8||6
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Oxygen]]||O||8||15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}}||16||2
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Palladium]]||Pd||46||106.42(1){{fn|2}}||10||5
|-
| ஸ்ட்டனம்Plumbum&mdash;''(தகரம்)see [[#Lead|Lead]]'' || SnPb
|- style bgcolor="background-color:#ffdeada0ffa0"
|[[Phosphorus]]||P||15||30.973762(2)||15||3
|[[ஸ்ட்ரோண்டியம்]] || Sr || 38 || 87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 2 || 5
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[ஸிர்கோனியம்Platinum]] || Zr Pt|| 40 78|| 91195.224084(29){{fn|2}} |10| 4 || 56
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[ஹவ்னியம்Plutonium]] || Hf Pu|| 72 94|| 178.49(2) [244]{{fn|1}}|| 4 &nbsp;|| 67
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[ஹஸ்ஸியம்Polonium]] || Hs Po|| 108 84|| [277210]{{fn|1}} || 8 16|| 76
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffff6666"
|id="Potassium"|[[Potassium]] (Kalium)||K||19||39.0983(1)||1||4
|[[ஹீலியம்]] || He || 2 || 4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Praseodymium]]||Pr||59||140.90765(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Promethium]]||Pm||61||[145]{{fn|1}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Protactinium]]||Pa||91||231.03588(2){{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Radium]]||Ra||88||[226]{{fn|1}}||2||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Radon]]||Rn||86||[220]{{fn|1}}||18||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhenium]]||Re||75||186.207(1)||7||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhodium]]||Rh||45||102.905 50(2)||9||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Roentgenium]]||Rg||111||[272]{{fn|1}}||11||7
|-style="background-color:#ff6666"
|[[Rubidium]]||Rb||37||85.4678(3){{fn|2}}||1||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ruthenium]]||Ru||44||101.07(2){{fn|2}}||8||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rutherfordium]]||Rf||104||261{{fn|1}}||4||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Samarium]]||Sm||62||150.36(2){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Scandium]]||Sc||21||44.955912(6)||3||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Seaborgium]]||Sg||106||[266]{{fn|1}}||6||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Selenium]]||Se||34||78.96(3){{fn|4}}||16||4
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Silicon]]||Si||14||28.0855(3){{fn|4}}||14||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Silver"|[[Silver]] (Argentum)||Ag||47||107.8682(2){{fn|2}}||11||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Sodium"|[[Sodium]] (Natrium)||Na||11||22.98976928(2)||1||3
|-
|Stannum&mdash;''see [[#Tin|Tin]]''||Sn
| ஹைட்ரார்கைரம்&mdash;''(பாதரசம்)'' || Hg
|-
|- style bgcolor="#ffbfff"
|Stibium&mdash;''see [[#Antimony|Antimony]]''||Sb
|[[ஹோல்மியம்]] || Ho || 67 || 164.930 32(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffdead"
|[[ஜெர்மானியம்Strontium]] || Ge Sr|| 32 38|| 7287.6462(1){{fn|2}} {{fn|4}}| 14 |2| 4|5
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffa0ffa0"
|[[YtterbiumSulfur]] || Yb S|| 70 16|| 17332.04065(35){{fn|2}} {{fn|4}}| &nbsp; |16| 6|3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[YttriumTantalum]] || Y Ta|| 39 73|| 88180.9058594788(2) || 3 5|| 56
|-style="background-color:#ffc0c0"
 
|[[Technetium]]||Tc||43||[98]{{fn|1}}||7||5
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Tellurium]]||Te||52||127.60(3){{fn|2}}||16||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Terbium]]||Tb||65||158.92535(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Thallium]]||Tl||81||204.3833(2)||13||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Thorium]]||Th||90||232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Thulium]]||Tm||69||168.93421(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|id="Tin"|[[Tin]] (Stannum)||Sn||50||118.710(7){{fn|2}}||14||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Titanium]]||Ti||22||47.867(1)||4||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Tungsten"|[[Tungsten]] (Wolfram)||W||74||183.84(1)||6||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ununbium]]||Uub||112||[285]{{fn|1}}||12||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununhexium]]||Uuh||116||[292]{{fn|1}}||16||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununpentium]]||Uup||115||[288]{{fn|1}}||15||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununquadium]]||Uuq||114||[289]{{fn|1}}||14||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununtrium]]||Uut||113||[284]{{fn|1}}||13||7
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Uranium]]||U||92||238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Vanadium]]||V||23||50.9415(1)||5||4
|-
|Wolfram&mdash;''see [[#Tungsten|Tungsten]]''||W
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Xenon]]||Xe||54||131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Ytterbium]]||Yb||70||173.04(3){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Yttrium]]||Y||39||88.90585(2)||3||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zinc]]||Zn||30||65.409(4)||12||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zirconium]]||Zr||40||91.224(2){{fn|2}}||4||5
|}
{{element color legend}}
 
==Notes==
==குறிப்பு==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
*{{fnb|2}} The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
*{{fnb|5}} The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996&mdash;analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 
== References ==
== உசாத்துணைகள் ==
*Atomic Weights of the Elements 2001, [http://www.iupac.org/publications/pac/2003/7508/7508x1107.html Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
*[http://www.iupac.org/news/archives/2005/atomic-weights_revised05.html IUPAC Standard Atomic Weights Revised] (2005).
*[http://www.webelements.com/ WebElements Periodic Table]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers 110-116 taken from this source.
 
==See also==
==இவற்றையும் பார்க்கவும்==
* [[Chemical elements named after people]]
* [[Chemical elements named after places]]
*[[List of chemical element name etymologies]]
 
{{PeriodicTablesFooter}}
 
{{Featured list}}
[[பகுப்பு:தனிமங்கள்|*]]
[[பகுப்பு:தனிமங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள்]]
 
[[af:Lys van elemente volgens naam]]
[[ar:ملحق:قائمة العناصر الكيميائية حسب الاسم]]
[[ast:Llistáu d'elementos por nome]]
[[br:Roll an elfennoù hervez o anvioù]]
[[cy:Rhestr elfennau yn nhrefn yr wyddor]]
[[hu:Kémiai elemek listája névsorrendben]]
[[ia:Lista de elementos per nomine]]
[[ja:元素の名前順一覧]]
[[lb:Lëscht vun den Elementer no Numm]]
[[nl:Lijst van elementen op naam]]
[[pl:Pierwiastki chemiczne według nazw]]
[[ro:Lista elementelor chimice după nume]]
[[ru:Алфавитный список химических элементов]]
[[sk:Zoznam chemických prvkov podľa mena]]
[[sl:Seznam kemičnih elementov po abecedi]]
[[wa:Djivêye des elemints tchimikes, d' après leu no]]
[[zh:元素名称列表]]
[[zh-yue:元素名稱列表]]
34,759

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/828117" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது