பகுப்பு:1940கள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு