"விக்கிப்பீடியா:படிமங்கள் தரவேற்றம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

 
=படிமமொன்றை தரவேற்றம் செய்வதற்கான படிமுறைகள்=
==காப்புரிமை பற்றிபற்றித் தீர்மானித்தல்==
===காப்புரிமை அற்றவை===
ஒரு படிமமானது தமிழ் விக்கியிலோ, பிறமோழிபிறமொழி விக்கிகளிலோ அல்லது [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page விக்கிமீடியா பொதுமம்] '''(Wikimedia Commons)''' தளத்திலோ இருந்தால் அந்தஅந்தப் படிமத்தின்மீதுபடிமத்தின் மீது அழுத்தி, அப்படிமத்தின் விவரணப் பக்கத்திற்கு சென்று படிமம்பற்றியபடிமம் பற்றிய விபரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். பொதுவாக விக்கிப்பீடியாவில் காணப்படும் படிமங்கள் யாவும் காப்புரிமைக்கு உட்படாதவை ([http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyright Free License Images]). ஆதலால், அங்கிருக்கும் படங்களை அனுமதியெதுவுமின்றி எவரும் பயன்படுத்த முடியும். [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page விக்கிமீடியா பொதுமம்] தளத்தில் தரவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் படிமங்கள், மிக இலகுவாக தமிழ் உட்பட, எல்லா மொழி விக்கிப்பீடியாக்களிலும், விக்கிப்பீடியாவின் இணைத் திட்டங்களிலும் எடுத்துப் கையாளப்படக் கூடியவையாக இருக்கும். விக்கிப்பீடியா காமன்ஸ் என்பது அனைத்துமொழி விக்கிப்பீடியாக்களுக்கும் பொதுவான படிமங்களின் சேமிப்புக் கிடங்கு. ஆதலால் படிமம் ஒன்றைஒன்றைப் புதிதாகபுதிதாகத் தரவேற்றம் செய்யும்போது, அதனை [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page விக்கிமீடியா பொதுமம்] தளத்தில் தரவேற்றம் செய்தல் சிறந்த முறையாகும். உங்கள் சொந்தப் படிமமொன்றை நீங்கள் தமிழ் விக்கியிலோ, பிறமோழிபிறமொழி விக்கிகளிலோ அல்லது [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page விக்கிமீடியா பொதுமம்] தளத்திலோ தரவேற்றம் செய்யும்போது, அதை காப்புரிமை அற்றதாகச் செய்வீர்கள்.
===காப்புரிமை உள்ளவை===
படிமமானது ஏதாவதொரு இணையதளத்தில் இருக்கின்றதாயின், அவ்விணையத் தளத்தில் காப்புரிமைபற்றி ஏதாவது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம். அப்படி எதையும் பார்க்க முடியாதவிடத்து, படிமத்தின் காப்புரிமை பற்றி அதனை உருவாக்கியவரைஉருவாக்கியவரைத் தொடர்பு கொண்டு பெறவேண்டும். அனேகமாகஅனேகமாகப் பக்கத்தை உருவாக்கியவரை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளக் கூடியதாககொள்ள இருக்கும்இயலும்.
 
காப்புரிமை உள்ள படிமங்களை நீங்கள் தமிழ் விக்கியிலோ, பிறமோழிபிறமொழி விக்கிகளிலோ அல்லது [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page விக்கிமீடியா பொதுமம்] தளத்திலோ தரவேற்றம் செய்ய விரும்பினால், உரிமையாளரைத் தொடர்பு கொண்டு, அப்படிமத்தைஅப்படிமத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறையான அனுமதியைப் பெற வேண்டும். அத்துடன், உரிமையாளரிடம், நீங்கள் அந்தப் படிமத்தை விக்கிப்பீடியாவில் தரவேற்றம் செய்யும்போது, அது காப்புரிமை அற்றதாக்கப்படும் என்பதையும் எடுத்துக் கூறி அனுமதி பெற வேண்டும். அந்த அனுமதிபற்றிய விபரத்தை permissions-commons@wikimedia.org க்கு, குறிப்பிட்ட படிமத்தையும் இணைத்து மின்னஞ்சல் செய்ய வேண்டும்.
===நியாயமான பயன்பாடு காரணவிளக்கம்காரண விளக்கம்===
நியாயமான பயன்பாடு என்று குறிப்பிடுவது ஒரு குறிப்பிட்ட படிமத்துக்கான காப்புரிமை உள்ளவரிடம் அனுமதி பெறாது, ஒரு குறிப்பிட்ட விக்கி கட்டுரைக்குகட்டுரைக்குத் தகுந்த விளக்கம் அளிக்க அந்தப் படிமம் அவசியமானது, வேறு மாற்று இல்லை, தரம் குறைந்த பிரிதிறன் கொண்ட படிமம் ஏற்றப்படுகிறது போன்ற காரணங்களைக் கூறி நிபந்தனை முறையில் அந்த விக்கியில் தரவேற்றம் செய்வதாகும்.<br />
நீங்கள் சில நேரங்களில் காப்புரிமை அற்ற படிமங்களைப் பெறுதல் இயலாததாக இருந்து, கட்டுரைக்கு மிகத் தேவையாக இருந்தால் நியாயப் பயன்பாட்டினை தகுந்த காரணங்களை விளக்கி நியாயப்படுத்த வேண்டும். உரிமையில்லா படிமங்களையோ அல்லது பிற ஊடகங்களையோ பயன்படுத்தினால், இரு விடயங்களைவிடயங்களைப் படிம விவரணப் பக்கத்தில் உள்ளிடுவது தேவையாகும்:
# தகுந்த '''காப்புரிமை குறிச்சொல்''' கொண்டு நியாய பயன்பாட்டினை விளக்குதல். பட்டியலுக்குப் பார்க்கவும் [[விக்கிப்பீடியா:படிம காப்புரிமை குறிச்சொற்கள்/உரிமையற்றவை]] .
# விவரமான '''நியாயநியாயப் பயன்பாடு காரணவிளக்கம்காரண விளக்கம்'''. ஒவ்வொரு கட்டுரையில்கட்டுரையிலும் படிமத்தைபடிமத்தைப் பயன்படுத்தும்போதும்பயன்படுத்தும்போது தனியான, குறிப்பிட்ட காரணவிளக்கத்தைகாரண விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். எந்தஎந்தக் கட்டுரையில் இந்தஇந்தப் படிமம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைஎன்பதைக் காரண காரணவிளக்கத்தில்விளக்கத்தில் குறிப்பிட வேண்டும்.
 
இதற்கான [[விக்கிப்பீடியா:உரிமையில்லா பயன்பாடு காரணவிளக்கம் வழிகாட்டுதல்|உரிமையில்லா பயன்பாடு காரணவிளக்கம் வழிகாட்டுதல்]] பக்கத்தைப் படித்தபின்னரேபடித்த படிமத்தைபின்னரே படிமத்தைத் தரவேற்றவும். இக் கொள்கைப்படி தரவேற்றப்பட்டுள்ள ஓர் படத்திற்கான [http://en.wikipedia.org/wiki/File:All_Bran_Buds.jpg எடுத்துக்காட்டு]
 
காமன்சில் உள்ள படங்கள் முழு காப்புரிமை துறப்புடன் பொதுபரப்பில் இருப்பதால், இப்படிமத்தின் உரிமையாளர், தனது அனைத்து காப்புரிமைகளையும் துறந்து முழுமையான கட்டற்ற உரிமம் வழங்குவாரேயானாலன்றிவழங்குவாரேயானாலன்றிக் காமன்சில் தரவேற்ற முடியாது. மாறாக ஒரு விக்கியில் நியாயமான பயன்பாட்டுக் கொள்கைபடிகொள்கைப்படி, அந்தக்கட்டுரைக்குஅந்தக் கட்டுரைக்கு மட்டும் நியாயமான பயன்பாடாகக் கருதப்படும் படங்கள் தகுந்த காரணங்கள் மற்றும் காப்புரிமை விளக்கங்களுடன் அந்த குறிப்பிட்ட விக்கியில் இருக்கலாம். அப்படி ஒரு விக்கியில் காணப்படும் ஒரு படிமமானது, வேறொரு விக்கியிலும் அவசியமேற்படுமிடத்து, அதே நியாயமான பயன்பாட்டுக் கொள்கைப்படி, தகுந்த காரணங்கள் காப்புரிமை விளக்கங்களுடன் தரவேற்றம் செய்யப்படலாம்.
 
==படிமங்களை கட்டுரையில் தரவேற்றும் முறை==
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/896186" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது