"மண்ணெண்ணெய்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு