"மீட்பு (கிறித்தவம்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1 பைட்டு சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
==நிலை வாழ்வு==
'''நிலை வாழ்வு''' என்பது, மீட்பு அடைந்தோருக்கு கடவுள் வழங்கும் பரிசாகும்.<ref>'''[[மத்தேயு நற்செய்தி|மத்தேயு]] 25:46''' "பாவிகள் முடிவில்லாத் தண்டனை அடையவும் நேர்மையாளர்கள் நிலை வாழ்வு பெறவும் செல்வார்கள்."</ref> "உங்கள்இவ்வுலகில் கையோகடவுள் காலோமீது உங்களைப்கொள்ளும் பாவத்தில்நம்பிக்கைக்காக விழச்செய்தால்எதையும் அதைஇழக்கத் வெட்டிதுணியும் எறிந்துவிடுங்கள்.ஒருவர் நீங்கள்கண்டிப்பாக இருநிலை கையுடனோவாழ்வை இருஉரிமையாக்கிக் காலுடனோகொள்வர்.<ref>'''[[மத்தேயு என்றும்நற்செய்தி|மத்தேயு]] அணையாத19:29''' நெருப்பில்"என் தள்ளப்படுவதைவிடக்பெயரின் கைபொருட்டு ஊனமுற்றோராய்வீடுகளையோ, அல்லதுசகோதரர்களையோ, கால்சகோதரிகளையோ, ஊனமுற்றோராய்தந்தையையோ, நிலைதாயையோ, வாழ்வில்பிள்ளைகளையோ, புகுவதுநிலபுலன்களையோ உங்களுக்குவிட்டுவிட்ட நல்லது.எவரும் உங்கள்நூறு கண்மடங்காகப் உங்களைப்பெறுவர். பாவத்தில்நிலை விழச்செய்தால்வாழ்வையும் அதைப்உரிமைப் பிடுங்கிபேறாக எறிந்துவிடுங்கள்அடைவர்."</ref> இரு[[தந்தையாம் கண்ணுடையவராய்கடவுள்|இறைத் எரிநரகில்தந்தை]]யின் தள்ளப்படுவதைவிடஒரே ஒற்றைக்[[மகனாகிய கண்ணராய்கடவுள்|மகனிடம்]] நிலைநம்பிக்கை வாழ்வில்கொள்ளும் புகுவதுஎவரும் உங்களுக்குநிலை நல்லது"வாழ்வைப் பெறுவர்.<ref>'''[[மத்தேயுயோவான் நற்செய்தி|மத்தேயுயோவான்]] 183:936''' "மகனிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் நிலைவாழ்வைப் பெறுவர்; நம்பிக்கை கொள்ளாதோர் வாழ்வைக் காணமாட்டார்."</ref> என்றுஇயேசுவின் வார்த்தைகளுக்கு பணிந்து, கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் நிலை வாழ்வைக் கொண்டுள்ளனர்.<ref>'''[[இயேசுயோவான் கிறித்துநற்செய்தி|இயேசுயோவான்]] குறிப்பிடுகிறார்.5:24''' உலக"என் இன்பங்களுக்காகவார்த்தையைக் நிலைவாழ்வைகேட்டு இழந்துவிடக்கூடாதுஎன்னை என்பதையேஅனுப்பியவரை அவர்நம்புவோர் இவ்வாறுநிலை கூறுகிறார்வாழ்வைக் கொண்டுள்ளனர்."</ref>
 
இவ்வுலகில்"உங்கள் கடவுள்கையோ மீதுகாலோ கொள்ளும்உங்களைப் நம்பிக்கைக்காகபாவத்தில் எதையும்விழச்செய்தால் இழக்கத்அதை துணியும்வெட்டி ஒருவர்எறிந்துவிடுங்கள். கண்டிப்பாகநீங்கள் நிலைஇரு வாழ்வைகையுடனோ உரிமையாக்கிக்இரு கொள்வர்.<ref>'''[[மத்தேயுகாலுடனோ நற்செய்தி|மத்தேயு]]என்றும் 19:29'''அணையாத "என்நெருப்பில் பெயரின்தள்ளப்படுவதை பொருட்டுவிடக் வீடுகளையோ,கை சகோதரர்களையோ,ஊனமுற்றோராய் சகோதரிகளையோ,அல்லது தந்தையையோ,கால் தாயையோ,ஊனமுற்றோராய் பிள்ளைகளையோ,நிலை நிலபுலன்களையோவாழ்வில் விட்டுவிட்டபுகுவது எவரும்உங்களுக்கு நூறுநல்லது. மடங்காகப்உங்கள் பெறுவர்.கண் நிலைஉங்களைப் வாழ்வையும்பாவத்தில் உரிமைப்விழச்செய்தால் பேறாகஅதைப் அடைவர்பிடுங்கி எறிந்துவிடுங்கள்."</ref> [[தந்தையாம்இரு கடவுள்|இறைத்கண்ணுடையவராய் தந்தை]]யின்எரிநரகில் ஒரேதள்ளப்படுவதைவிட [[மகனாகியஒற்றைக் கடவுள்|மகனிடம்]]கண்ணராய் நம்பிக்கைநிலை கொள்ளும்வாழ்வில் எவரும்புகுவது நிலைஉங்களுக்கு வாழ்வைப் பெறுவர்.நல்லது"<ref>'''[[யோவான்மத்தேயு நற்செய்தி|யோவான்மத்தேயு]] 318:369''' "மகனிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் நிலைவாழ்வைப் பெறுவர்; நம்பிக்கை கொள்ளாதோர் வாழ்வைக் காணமாட்டார்."</ref> இயேசுவின்என்று வார்த்தைகளுக்கு பணிந்து, கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொள்வோர் நிலை வாழ்வைக் கொண்டுள்ளனர்.<ref>'''[[யோவான்இயேசு நற்செய்திகிறித்து|யோவான்இயேசு]] 5:24'''குறிப்பிடுகிறார். "என்உலக வார்த்தையைக்இன்பங்களுக்காக கேட்டுநிலைவாழ்வை என்னைஇழந்துவிடக்கூடாது அனுப்பியவரைஎன்பதையே நம்புவோர்அவர் நிலைஇவ்வாறு வாழ்வைக் கொண்டுள்ளனர்கூறுகிறார்."</ref> "[[தந்தையாம் கடவுள்]] நம் மீட்பராகிய [[இயேசு கிறித்து|இயேசு கிறிஸ்து]]வின் வழியாகத் [[தூய ஆவி]]யை நம்மீது நிறைவாகப் பொழிந்தார். நாம் அவரது அருளால் அவருக்கு ஏற்புடையவர்களாகி, நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கும் நிலை வாழ்வை உரிமைப்பேறாகப் பெறும் பொருட்டே இவ்வாறு செய்தார்"<ref>'''[[தீத்து (நூல்)|தீத்து]] 3:6-7'''</ref> என்று [[பவுல் (திருத்தூதர்)|திருத்தூதர் பவுல்]] குறிப்பிடுகிறார்.
 
==ஆதாரங்கள்==
4,058

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/941859" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது