"தமிழகப் பழங்குடிகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு