"விண்டோஸ் மில்லேனியம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு