அருச்சுனன் தபசு புடைப்புச் சிற்பம், மாமல்லபுரம் - Other languages