அலெக்சாண்டர் வில்லியம் வில்லியம்சன் - Other languages