அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் - Other languages

அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் is available in 2 other languages.

அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் பக்கத்துக்குத் திரும்பு.

மொழிகள்