இந்திய விண்வெளி தொழில்நுட்ப கழகம், திருவனந்தபுரம் - Other languages