இயேசுவின் உடல் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்படல் - Other languages

இயேசுவின் உடல் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்படல் is available in 18 other languages.

இயேசுவின் உடல் சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்படல் பக்கத்துக்குத் திரும்பு.

மொழிகள்