இலங்கைத் தமிழர் இனப்படுகொலைகள், 1977 - Other languages