இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1947 - Other languages