இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1977 - Other languages