இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1989 - Other languages