இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 2001 - Other languages