ஈக்காடு சீனிவாசன் இலட்சுமி நரசிம்மன் - Other languages