உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தல், 2012 - Other languages