எல்லாம் இன்பமயம் (1981 திரைப்படம்) - Other languages