ஐக்கிய இராச்சியப் பொதுத் தேர்தல், 2015 - Other languages