ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கொடி (சின்னம்) - Other languages