முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

கோவிந்த் பாசு விகார் காட்டுயிர் காப்பகம் - Other languages