சான் சார்லசு அத்தனாசு பெல்த்தியே - Other languages