சிறந்த அசல் இசையிற்கான அகாதமி விருது - Other languages